17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA ABC wspólnotyWspólnota mieszkaniowa - kiedy powstaje?

Wspólnota mieszkaniowa - kiedy powstaje?

 

 

 ABC wspólnoty mieszkaniowej

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA- ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 85, z późn. zm.) definiuje pojęcie wprost, art. 6 stanowi, że tworzy ją ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład danej nieruchomości.  W literaturze poruszającej tematykę wspólnot mieszkaniowych rozróżnia się pojęcia tzw. „dużej” i „małej wspólnoty”.  Pierwsze z nich, zgodnie z brzmieniem art. 19 cytowanej ustawy, odnosi się do nieruchomości, w których liczba  lokali jest większa niż siedem (zarówno wyodrębnionych, jak i nie wyodrębnionych – czyli takich, dla których nie są jeszcze prowadzone księgi wieczyste) i do takiej wspólnoty stosuje się przepisy ustawy o własności lokali. W przypadku mniejszej liczby lokali do czynienia mamy również ze współwłasnością, jednakże sprawy związane z zarządem nieruchomością wspólną regulują przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

 


Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w momencie  wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości na rzecz innego niż dotychczasowy właściciel podmiotu. Powstanie wspólnoty nie jest  więc aktem woli właścicieli  wyrażonym np. na zebraniu.

 

Członkiem wspólnoty jest każdy właściciel, którego lokal został wyodrębniony, przysługują mu określone, przewidziane ustawą uprawnienia oraz spoczywają na nim  związane z utrzymaniem lokalu i udziale w zarządzie nieruchomością wspólną obowiązki.

 

W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07 Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne

"Czy zdolność wspólnoty mieszkaniowej do nabywania praw i obowiązków (art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.) na swoją rzecz jest równoznaczna ze zdolnością do nabywania ich do wspólnego majątku właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości?"

 

podjął uchwałę:

Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku i nadał jej moc zasady prawnej.

 

 

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl