15 lutego (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA ABC wspólnotyZaskarżenie uchwały - terminy

Zaskarżenie uchwały - terminy

 

Termin do zaskarżenia uchwały

 

 

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#5 www.zarzadca.eu: Do-da 2016-10-30 10:20
Tablica ogłoszeń, zarządca podaje do informacji datę i godzinę zebrania. Pierwsze co wykonuje to puszcza w obieg kartkę A-4 na której z lewej strony od połowy w duł są cyfry z odnośnikiem co stanowią numer lokalu od 1 do 16 itd. Prosi aby każdy z obecnych podpisał się jako jest obecny na zebraniu. Po pewnym czasie okazuje się że na tej kartce jest sporządzony protokół z zebrania i została podjęta uchwała za którą rzekomo głosowały podpisane osoby. Ustawowe 6 tygodni mia i na dodatek jest tam mój podpis raczej parafka. Jak zaskarżyć nie tylko tą uchwałę ale to że wprowadza nie tylko w błąd całą wspólnotę ale według mnie jest to wykroczenie.
Cytuj
#4 www.zarzadca.eu: Zarządca 2014-08-18 13:30
Właściciel może oddać głos telefonicznie, o ile oczywiście nie chodzi o uchwałę o szczególnym charakterze, np. dotyczącej przeniesienie własności, zmiany wielkości udziałów, itd.

W wyroku z dnia 19 października 2012 roku, sygn. akt V CSK 459/11, Sąd Najwyższy orzekł, że uchwała może być podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk, natomiast podpisanie się na karcie do głosowania ma wyłącznie znaczenie dowodowe.


"Sposób przeprowadzenia głosowania, mimo że odformalizowany to jednak nie może być oczywiście zupełnie dowolny, ponieważ pełne zastosowanie mają tutaj przepisy kodeksu cywilnego regulujące kwestie związane ze składaniem oświadczeniem woli. Należy bowiem pamiętać, że oddany głos to oświadczenie woli złożone przez właściciela, dlatego też należy je interpretować zgodnie z treścią przepisu art. 60 k.c., który stanowi, że wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde jej zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny. Przepisy co do zasady nie zastrzegają zatem formy pisemnej dla tej czynności, choć dla celów dowodowych potwierdzenie oddanego głosu na piśmie i naniesienie czytelnego podpisu jest w tym aspekcie najbardziej korzystnym dla wspólnoty mieszkaniowej rozwiązaniem."
Więcej na ten temat w artykule "Można głosować przez internet" na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

http://www.zarzadca.pl/komentarze/2388-mozna-glosowac-przez-internet
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: KubaP 2014-08-17 21:51
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]co zrobić jeżeli wyszły fakty wskazujące na oszustwo przy zbieraniu głosów przez zarządcę bez udziału zarządu to jest telefoniczne zbieranie i ukrywanie tego przed wspólnotą tylko po to by upłyną termin odwoławczy 6 tyg jest TO BŁĘDNA informacja ...

Ponieważ jest to glosowanie w systemie mieszanym to ...Termin liczy sie do pisemnego powiadomienia właścicieli lokali o treści podjętej uchwały.


Kod:Art. 23.
1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
[...]
3. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie..


Kod:Art. 25.
1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: kmaski 2014-08-08 16:03
Termin liczy sie do pisemnego powiadomienia. Jeżeli pisemnego powiadomienia nie było, bieg terminu nie rozpoczyna się. Niemniej dla bezpieczeństwa należało by przyjąć 6 tyg. od dnia powzięcia informacji o uchwale.
Ponad to uchwałę można zaskarżyć (ale nie w każdym przypadku) na zasadach ogólnych, tj. art. 58 k.c.
Natomiast w przypadku, o którym piszesz należałoby nie tyle zaskarżyć uchwałę, ile złożyć pozew o istnienie stosunku prawnego, czyli w tym przypadku o stwierdzenie, że uchwała nie została przegłosowana. Termin 6 tyg. w takim przypadku nie obowiązuje.
Al e jeszcze jedno. Ustawa nie nakazuje głosowanie w formie pisemnej. Formę pisemną stosuje się dla delów dowodowych. Głosy zebrane telefonicznie są ważne, ale zbierający głosy może mieć problem (poważny), gdy okaże się, że głosujący przez telefon będą twierdzić, że nie głosowali, albo głosowali inaczej niż im przypisano. W takim przypadku zbierający głosy dokonał oświadczenia nieprawdy.
Cytuj
#1 jan 2014-08-07 18:51
co zrobić jeżeli wyszły fakty wskazujące na oszustwo przy zbieraniu głosów przez zarządcę bez udziału zarządu to jest telefoniczne zbieranie i ukrywanie tego przed wspólnotą tylko po to by upłyną termin odwoławczy 6 tyg
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl