10 czerwca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA ABC wspólnotyOpłata adiacencka

Opłata adiacencka

 

Opłata adiacencka – danina publiczna nakładana na właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła wskutek scalenia lub podziału,  budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych (budowa drogi oraz wybudowanie pod ziemią, 
na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych 
i telekomunikacyjnych).

 

 

Z obowiązku uiszczenia tej opłaty zwolnieni są właściciele nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

 

 

Obowiązek jej zapłaty oraz jej wysokość wynika z decyzji administracyjnej, którą wydaje organ wykonawczygminy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Stawka ustalana jest procentowo od kwoty, o jaką wzrosła wartość nieruchomości. Wzrost wartości wylicza z kolei rzeczoznawca majątkowy.

 

 

Wysokość stawek na terenie gminy uchwala rady gminy a ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadza ograniczenia stanowiąc, że nie może ona przekraczać 30% różnicy jej wartości spowodowanego jej podziałem i 50% dla wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury technicznej, także scalenia i ponownego podziału.

 

 

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#1 oplataadiacencka.pl 2014-03-13 10:55
Dokonujesz podziału swojej nieruchomości?
Obawiasz się zawyżonej opłaty adiacenckiej lub renty planistycznej?
Część nieruchomości ma zostać zajęte pod drogę?

SPECJALNA OFERTA:
• obniżanie OPŁATY ADIACENCKIEJ
• obniżanie RENTY PLANISTYCZNEJ
• uzyskiwanie odszkodowania z TYTUŁU UTRATY NIERUCHOMOŚCI zajętych na poczet DROGI

ABY POBRAĆ OFERTĘ PDF PROSZĘ KLIKNĄĆ PONIŻSZY LINK:
www.ditum.com.pl/pliki/oferta.pdf

www.oplataadiacencka.pl

Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl