23 maja (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA ABC wspólnotyUchylenie uchwały przez właścicieli

Uchylenie uchwały przez właścicieli

 

 

 

 uchylenie uchwały

Właściciele lokali w tzw. dużych wspólnotach zarządzają nieruchomością wspólną pośrednio podejmując uchwały w zakresie czynności przekraczających zarząd zwykłych. To na ich podstawie organ, jakim jest zarząd wspólnoty dokonuje czynności mających ważkie znaczenie z punktu widzenia racjonalnej gospodarki. Niekiedy jednak zdarza się, że realizacja podjętej i obowiązującej uchwały może wywołać niekorzystne skutki dla ogółu, albo też wskutek niewykonywania traci swoje dotychczasowe znaczenie. W takich sytuacjach  konieczne jest jej wyeliminowanie, najczęściej  odbywa się to przez zaskarżenie uchwały. Jednak angażowanie sądu w sprawy wspólnoty nie zawsze jest możliwe ze względu prekluzję, ponadto zwykle zbędny, ponieważ właściciele co do zasady sami w drodze kolejnej uchwały mogą uchylić tę zbędną, czy wadliwą.

 

 

 

Należy jednak mieć na uwadze, że skuteczność uchylenia lub zmiany uchwały może być niekiedy ograniczona, chodzi  mianowicie o  przypadek konieczności ochrony  interesów innych osób, w wyroku z dnia 5 czerwca 2008 roku (sygn. akt: I ACa 118/08, niepubl.) Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyraził pogląd, że zmiana uchwały nie może pozbawiać członka wspólnoty mieszkaniowej nabytych praw: „Zdaniem Sądu pozwana wspólnota nie mogła skutecznie, uchylając swe wcześniejsze uchwały, pozbawić powodów tych słusznie nabytych praw. Jeśli bowiem uchwała walnego zgromadzenia stanowi podstawę nabycia przez członka konkretnych praw, nie może być dowolnie zmieniona lub uchylona przez kolejne walne zgromadzenie, gdyż jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. Zakaz uchylania lub zmiany przez walne zgromadzenie podjętych wcześniej uchwał stanowiących źródło indywidualnych praw członków nie ma wprawdzie charakteru bezwzględnego i nie dotyczy sytuacji, gdy zachodziły podstawy prawne uzasadniające jej zmianę (np. bezwzględna nieważność poprzedniej uchwały), jednakże taka sytuacja w sprawie nie zachodzi."

 

 

Identyczny pogląd wyraził wrocławski Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 29 kwietnia 2015 roku, sygnatura akt: I ACa 193/15, w uzasadnieniu którego wskazał, iż nabyte  wskutek podjęcia uchwały prawo do przeprowadzenia zaplanowanych prac remontowo-budowlanych nie może zostać następnie odebrane  kolejną uchwałą odmawiającej zgody na te roboty, o ile nie zaszły żadne nowe okoliczności, które uzasadniałyby cofnięcie udzielonej mu zgody.

 

 

Co do zasady można zatem anulować uchwałę inną uchwałą, jednak skuteczność takiego działania zależna jest od stanu faktycznego sprawy.

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
 
 
 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl