18 lipca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA ABC wspólnotyJak uniknąć podatku - sprzedaż odziedziczonego mieszkania

Jak uniknąć podatku - sprzedaż odziedziczonego mieszkania

 

 sprzedaż odziedziczonego mieszkania

 

Odziedziczyłeś nieruchomość i zamierzasz ją sprzedać – podpowiadamy  kiedy nie zapłacisz podatku.

 

Decydując się na sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty jej nabycia, albo wybudowania   należy liczyć się z koniecznością zapłaty podatku ( o ile sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej).

 

Ta zasada obowiązuje od lat, zmieniają się tylko stawki podatku, ewentualnie sposób jego obliczenia,  w obecnym stanie prawnym opodatkowaniu  stawką 19%, podlega dochód, czyli różnica między przychodem a kosztami nabycia. 

 

 

Przychodem jest  wartość zbywanej nieruchomości wyrażona w cenie sprzedaży określonej w umowie pomniejszona o koszty nabycia, do których można zaliczyć w szczególności:

 

- kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych,

 

- kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn – w przypadku nieodpłatnego nabycia nieruchomości (dziedziczenie, darowizna),  

 

- koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, 

 

- prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, 

 

- koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, 

 

- wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, 

 

- opłaty planistyczne, 

 

- nakłady, czyli wydatki związane z remontem czy modernizacją zbywanej nieruchomości, które zwiększyły jej wartość.

 

- kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn - w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości nieruchomości i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

 

Należy też pamiętać, że koszty nabycia lub wytworzenia nieruchomości są corocznie podwyższane o stopień inflacji, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych nieruchomości i praw majątkowych. 

 

Pomimo możliwości odliczenia tych kosztów szczególnie wysoki podatek zapłacą  podatnicy, którzy nieruchomość nabyli w spadku (bądź darowiźnie). Z reguły przychodem będzie w takim przypadku cena  sprzedaży odziedziczonej nieruchomości (np. pomniejszona o podatki oraz koszty sporządzenia umowy przez notariusza).

 

Dotychczas, aby  uniknąć tak wysokiego podatku należało, albo wstrzymać się ze sprzedażą przez okres pięciu lat liczony od momentu  śmierci spadkodawcy, albo środki uzyskane ze zbycia przeznaczyć na zakup nowej nieruchomości, ewentualnie jej budowę lub remont w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (tzw. ulga mieszkaniowa).

 

Od 1 stycznia 2019 roku zmienił  się jednak sposób obliczenia pięcioletniego terminu  na bardziej korzystny dla tej grupy podatników, którzy otrzymali nieruchomość w spadku.

 

Pięcioletni okres, po którym można sprzedać nieruchomość bez podatku liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub prawa majątkowego przez spadkodawcę.

 

 

 

 

Przykład:

zbycie odziedziczonego mieszkania przed dniem 1.01.2019 r.

 

Pani Katarzyna w 2017 roku odziedziczyła mieszkanie po cioci, która była jego właścicielką od 1999 roku. Pani Katarzyna lokal ten sprzedała w 2018 roku za kwotę  500 tys. złotych , poniosła koszty nabycia w kwocie 1400 zł. - w jej przypadku podatek PIT wyniesie aż 93 600 tysiące złotych.

 

 

Przykład:

zbycie odziedziczonego mieszkania po 31.12.2018 r. 

Pani Katarzyna w 2017 roku odziedziczyła mieszkanie po cioci, która była jego właścicielką od 1999 roku. Pani Katarzyna lokal ten sprzedała w 2019  roku za kwotę  500 tys. złotych , poniosła koszty nabycia  w kwocie 1400 zł. – Pani Katarzyna nie zapłaci podatku PIT.

 

 

Dzięki nowelizacji przepisów  pani Katarzyna zaoszczędzi 93 600 zł, ponieważ ciocia nabyła mieszkanie w 1999 roku, czyli pomiędzy datą nabycia (1999 r.) i sprzedaży (2019) minęło 5 lat.

 

Natomiast przed zmianą przepisów termin ten należałoby liczyć od 2017 roku (śmierć cioci to  data nabycia) do 2018 roku (data zbycia przez panią Katarzynę) – okres pięciu lat nie upłynął, zatem należało zapłacić podatek.

 

A co w sytuacji, gdyby ciocia pani Katarzyny nabyła lub wybudowała lokal przed upływem 5-ciu lat od daty swojej śmierci? W takim przypadku pani Katarzyny może sobie doliczyć okres, w którym mieszkanie było nabyte lub wybudowane przez ciocię.

 

 

Przykład:

ciocia pani Katarzyny nabyła mieszkanie w 2016 roku, a zmarła w 2018 roku, pani Katarzyna będzie mogła je sprzedać bez konieczności zapłaty podatku PIT po upływie pięciu lat od daty nabycia przez ciocię ( licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości), tj. od 1.01. 2022 roku.

Gdyby nowelizacji nie było – pani Katarzyna chcąc uniknąć podatku musiałaby poczekać jeszcze dwa lata (do 1.01.2024 roku).

 

 

źródło:

Anna Kondrasiuk

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl