ZARZĄDCA.pl

18 września (czwartek)

Tematycznie na skróty:   Alkohol,   Deweloper,   EksmisjaFinanseFundusz remontowyGaraż,  Głosowanie, Immisje,  Mała wspólnota mieszkaniowa,  Kotłownia Korzystanie z nieruchomości wspólnej,  LicencjaLicytacja,  Nakłady na nieruchomość,  ParkowaniePostępowanie sądowePozwolenie na sprzedaż alkoholu,  Rachunek bankowy,   Reklama,   Rękojmia,   Służebność,   Skrzynki pocztowe,  Sposób zarządu,   Sprzedaż nieruchomości wspólnej,   Techniczne,   Uchwała wspólnoty,   Udziały w nieruchomości wspólnej,   Umowa najmu,  Umowa o zarządzanie,    Utrzymanie czystości,   Użytkowanie wieczyste,  Windykacja zaliczek, Wspólnota mieszkaniowaZameldowanie,   Zebranie wspólnoty,   Zarząd wspólnoty

 

Głosowanie

sposób podejmowania uchwał w dużych wspólnotach mieszkaniowych, gdzie wszelkie decyzje dotyczące spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną wymagają zgody właścicieli lokali wyrażonej w formie uchwały.

 

W przypadku małych wspólnot mieszkaniowych nie mamy do czynienia z uchwałą – wielostronną czynnością prawną wielu podmiotów, lecz z oświadczeniami poszczególnych właścicieli w zakresie wyrażenia zgody na dokonanie czynności.

 

 

Sposób, tryb podejmowania uchwał uregulowany został w art. 23 ustawy o własności lokali, zgodnie z nim uchwały mogą być podejmowane na zebraniu, w drodze indywidulanego zbierania głosów i w trybie mieszkanym (głosy oddane na zebraniu i w trybie indywidualnego zbierania sumuje się).

Właściciele głosują nad uchwałami większością głosów liczoną według wielkości ich udziałów, w niektórych sytuacjach możliwe jest głosowanie, że na każdego właściciela przypada jeden głos.

 

 

Duże trudności z głosowaniem pojawiają się w przypadku wyodrębnienia garaży wielostanowiskowych, ponieważ w przypadku dużej liczby współwłaścicieli głosy przez nich oddane w praktyce nie są brane pod uwagę. Zastosowanie ma tutaj art. 199 kodeksu cywilnego, który wymaga uzgodnienia jednolitego stanowiska w psrawach przekraczających zarząd zwykły.

 

 

 

Sposób głosowania we wspólnocie mieszkaniowej

http://www.zarzadca.pl/komentarze/18-glosowanie-we-wspolnocie-mieszkaniowej-obliczanie-wiekszosci

 

http://www.zarzadca.pl/abc-wspolnoty/1651-uchwaly-wspolnoty---sposob-glosowania

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1712-i-aca-52611-sposobu-glosowania-nie-mozna-zmieniac-umowa

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1924-sady-nie-rozumieja-wspolnot-mieszkaniowych-

 

 

 

Głosowanie wg. zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/559-ii-csk-60507---glosowanie-w-trybie-1-wlasciciel---1-glos

 

http://www.zarzadca.pl/pytania-i-odpowiedzi/69-prawo/868-glosowanie-nad-uchwalami-gdy-jeden-wlasciciel-ma-wiekszosc-udzialow-w-nieruchomosci

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1037-i-aca-68809-glosowanie-1-na-1-

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/560-zadanie-glosowania-w-trybie-jeden-wlasciciel-jeden-glos-mozna-zglosic-w-trakcie-glosowania

 

http://www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/inne-wzory-dokumentow/1491-wprowadzenie-wlascicielskiego-systemu-glosowania

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1035-powiazania-rodzinne-nie-uzasadniaja-glosowania-1-na-1

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1340-ii-csk-8309-uchwala-1-na-1-musi-dotyczyc-konkretnej-sprawy

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/668-i-aca-195-05-sposob-liczenia-glosow-korzystny-dla-wlascicieli-niedysponujacych-wiekszoscia-udzialow

 

http://www.zarzadca.pl/przeglad-prasy/rynek-nieruchomosci/542-podejmowanie-uchwal-w-drodze-indywidualnego-zbierania-glosow

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/669-i-aca-1033-06-ustalenie-tozsamosci-wlasciciela-wiekszosciowego

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/85-glosowanie/1813-zle-prawo-psuje-wspolnoty-mieszkaniowe

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1832-v-aca-43712-indywidualne-zbieranie-glosow

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1833-wycofanie-glosu-tylko-z-powodu-wad-oswiadczen-woli

 

 

 

 

Głosowanie przez współwłaścicieli garażu

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1517-glosowanie-we-wspolnocie-mieszkaniowej-wspolwlasciciele-garazu-musza-uzgodnic-stanowisko


http://www.zarzadca.pl/komentarze/49-glosowanie-nad-uchwala-jak-obliczyc-glosy-wspolwlascicieli-garazu-wielostanowiskowego

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1571-vi-aca-27511-rozliczanie-garazu-wielostanowiskowego

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1525-i-aca-46411-niepodzielnosc-udzialu-w-nieruchomosci-wspolnej

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1792-przez-ulomne-przepisy-naruszane-sa-prawa-wspolwlascicieli-garazy-wielostanowiskowych

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1813-zle-prawo-psuje-wspolnoty-mieszkaniowe

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1861-ustawodawca-dyskryminuje-wspolwlascicieli-garazu-wielostanowiskowego-

 

 

 

Uprawnienia do głosowania

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/68-ii-ckn-1479-2000-pelnomocnictwo-do-glosowania-nad-uchwalami

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1817-i-aca-41012-fundusz-remontowy

 

http://www.zarzadca.pl/pytania-i-odpowiedzi/69-prawo/726-spadkobierca-wlasciciela-lokalu-moze-glosowac

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/479-nabywca-lokalu-moze-glosowac-przed-zalozeniem-ksiegi-wieczystej

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/867-v-aca-57009-kazdy-wlasciciel-moze-glosowac

 

http://www.zarzadca.pl/przeglad-prasy/prasa-ogolnopolska/1128-pelnomocnictwo-do-glosowania-na-zebraniu

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1940-glosowanie-nad-uchwala-badamy-umocowanie-glosujacych

 

 

 

Głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1590-karty-do-glosowania-mozna-umieszczac-w-skrzynkach-pocztowych-

 

http://www.zarzadca.pl/przeglad-prasy/rynek-nieruchomosci/542-podejmowanie-uchwal-w-drodze-indywidualnego-zbierania-glosow

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/867-v-aca-57009-kazdy-wlasciciel-moze-glosowac

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/643-iv-ck-543-03-uchwaly-podjete-w-trybie-indywidualnego-zbierania-glosow-przez-osoby-nieuprawnione

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1832-v-aca-43712-indywidualne-zbieranie-glosow

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1833-wycofanie-glosu-tylko-z-powodu-wad-oswiadczen-woli

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1918-indywidualne-zbieranie-glosow

 

 

 

 

Unieważnienie głosu oddanego przez właściciela

http://www.zarzadca.pl/komentarze/738-czy-wlasciciel-moze-uniewaznic-swoj-glos

 

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1832-v-aca-43712-indywidualne-zbieranie-glosow

 

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1833-wycofanie-glosu-tylko-z-powodu-wad-oswiadczen-woli

 

 

 

 

Wzory dokumentów

http://www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/pelnomocnictwa/85-pelnomocnictwo-do-glosowania-nad-uchwalami-ogolne

 

http://www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/pelnomocnictwa/84-pelnomocnictwo-do-glosowania-nad-uchwalami-rodzajowe

 

 

 

Komentarze

1 Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej - obliczanie większości
2 Głosowanie nad uchwałą - jak obliczyć głosy współwłaścicieli garażu wielostanowiskowego?
3 Żądanie głosowania w trybie jeden właściciel - jeden głos można zgłosić w trakcie głosowania
4 Obliczanie głosów oddanych przez współwłaścicieli lokalu
5 Czy właściciel może unieważnić swój głos?
6 Powiązania rodzinne nie uzasadniają głosowania 1 na 1
7 Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej: współwłaściciele garażu muszą uzgodnić stanowisko
8 Indywidualne zbieranie głosów można przeprowadzić w każdej sprawie
9 Karty do głosowania można umieszczać w skrzynkach pocztowych
10 Sposób zarządu: istotne rozbieżności w orzecznictwie
11 Złe prawo psuje wspólnoty mieszkaniowe
12 Spadkobierca może głosować
13 Wycofanie głosu tylko z powodu wad oświadczeń woli
14 Indywidualne zbieranie głosów
15 Sądy nie rozumieją wspólnot mieszkaniowych?
16 Głosowanie nad uchwałą: badamy umocowanie głosujących