9 stycznia (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Finanse księgowość

Finanse, księgowość, podatki

Dział poświęcony zagadnieniom dotyczącym gospodarowania finansami we wspólnocie mieszkaniowej.

 

Najważniejsze tematy związane z księgowością wspólnoty mieszkaniowej:

 

1. Księgowość wspólnoty mieszkaniowej.
1.1 Podstawy prawne.
1.2 Ewidencja księgowa wspólnot.
- Przykładowy plan kont i jego zastosowanie w ewidencji pozaksięgowej wspólnoty.
- Przykładowe dekretacje.

 

2. Rozrachunki, opłaty bieżące i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej.

2.1 Ewidencja rozrachunków.
- Informacja o stanie konta.
- Proces windykacji należności.
- Analiza stanu rozrachunków i jej wpływ na płynność finansową wspólnoty.
2.2 Rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej.
- Rozliczenia wody.
- Rozliczenia ciepła.
- Pozostałe rozliczenia, np. wywóz nieczystości stałych.
- Rozliczenie rocznej działalności wspólnoty.
2.3 Planowanie we wspólnocie mieszkaniowej.
- Plan gospodarczy.
- Wyznaczenie wysokości zaliczki.


3. Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej.
3.1 Podatki i opłaty lokalne.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych.
- Podatek dochodowy od osób prawnych.
- Podatek od towarów i usług.
- Świadczenia ZUS.
3.2 Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej.
-
Podstawy prawne.
- Sprawozdanie finansowe wspólnoty.
- Wewnętrzna sprawozdawczość wspólnoty jako narzędzie zarządzania. 

Wszystkie artykuły z działu finanse, księgowość wspólnoty mieszkaniowej:

Sprawozdanie finansowe wspólnoty

E-Finanse

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl