11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Finanse księgowośćKsięgowośćPodstawy prawne ewidencji finansowej we wspólnocie mieszkaniowej

Podstawy prawne ewidencji finansowej we wspólnocie mieszkaniowej

 

Forma wspólnoty mieszkaniowej znana jest w wielu krajach Zachodu od co najmniej stu lat i posiada uregulowaną i jasną sytuację prawną. W toku długoletniej praktyki wykształciły się tam liczne profesjonalne firmy podejmujące się sprawowania zarządu i administracji w budynkach stanowiących współwłasność.

W Polsce pierwsze prawo całościowo regulujące zasady zarządzania nieruchomością wspólną ustanowiono w 1934r. - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o własności lokali. Następnie po 1944 roku nadeszły lata władzy tępiącej własność prywatną. Właściciele mieszkań zostali sprowadzeni do poziomu najemców. Należne im prawa przywróciła dopiero ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dziennik Ustaw z 2000r. nr 80,poz.903 - dalej w jako UWL), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995r. Z tą datą powstały w Polsce setki tysięcy wspólnot mieszkaniowych, które powinny funkcjonować zgodnie z w/w ustawą. Ustawa ta rozwija przepisy o współwłasności zawarte w kodeksie cywilnym. Intencją ustawy jest zapewnienie czytelnych zasad sprawnego i skutecznego zarządzania budynkiem - przy poszanowaniu praw właścicieli lokali wynikających z prawa własności. W tym celu w art.6 UWL wprowadzono pojęcie wspólnoty mieszkaniowej. Ustawodawca przyznał wspólnocie mieszkaniowej zdolność sądową, zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej. Można ją zatem określić jako ułomną osobę prawną. Ustawa formalnie nie przyznała wspólnotom osobowości prawnej, a w konsekwencji rozszerzyła zakres odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej również na właścicieli lokali w części odpowiadającej im udziałom w nieruchomości (art.17 UWL). W przypadku nadania wspólnotom osobowości prawnej za takie zobowiązania odpowiadałaby wyłącznie wspólnota swoim majątkiem. W ustawie nie do końca zostały sprecyzowane sprawy dotyczące nieruchomości wspólnej. Ustawa nie uregulowała w ogóle niektórych kwestii bardzo istotnych dla funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej i zarządzania nieruchomością wspólną np. podstawowej kwestii definicji wspólnoty mieszkaniowej, a w szczególności określenia momentu, od którego wspólnota istnieje. Jednocześnie UWL daje właścicielom lokali prawo stanowienia prawa w ich wspólnocie mieszkaniowej. Mogą czynić to przez uchwały ustalając własny status i regulaminy wewnętrzne interpretując, precyzując i uzupełniając przepisy UWL. Art.29 UWL mówi, że to wspólnota we własnym zakresie określa sposób prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów, a „Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną (...) oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.”

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Finanse

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl