Księgowość wspólnoty mieszkaniowej http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/ksiegowosc Sat, 20 Jul 2019 05:25:41 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl portal@zarzadca.pl (zarzadca.pl) http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/ksiegowosc/22-ewidencja-ksiegowa-wspolnot http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/ksiegowosc/22-ewidencja-ksiegowa-wspolnot Dokumentacja księgowa

 

Do 2000 roku wspólnoty zobowiązane były prowadzić rachunkowość w formie ksiąg rachunkowych. Po nowelizacji przepisów jedynie Ustawa o własności lokali określa sposób prowadzenia ewidencji księgowej wspólnoty, a właściwie narzuca tylko obowiązek prowadzenia ewidencji pozaksięgowej, której dokładny kształt określają właściciele w drodze uchwały.
Istotne jest, aby przyjęty przez wspólnoty sposób ewidencji umożliwiał rzetelne i sprawiedliwe rozliczenie z właścicielami, oraz dostarczał informacji koniecznych przy sporządzaniu obowiązkowych deklaracji CIT 8 oraz sprawozdań finansowych na koniec roku.
Małe wspólnoty bardzo rzadko prowadzą obecnie księgi rachunkowe, najczęściej ewidencja prowadzona jest przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych w postaci różnego rodzaju tabeli i zestawień lub też w postaci książki przychodów i rozchodów. Sposób ewidencjonowania i prezentowania informacji określają wspólnoty we własnym zakresie. O ile taki sposób w małych wspólnotach jest wystarczający i może dobrze spełniać swoją rolę o tyle w przypadku dużych wspólnot wydaje się niewystarczający. Dobrym rozwiązaniem dla nich jest oparcie się o zasady rachunkowości, podwójnego zapisu i prowadzenia ewidencji w postaci bilansujących się kont finansowych.
Jednym z rozwiązań przyjmowanym przez duże wspólnoty dotyczącym określenia sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej, jest ustalenie, że wymaganą ewidencję prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. W sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. ( Dz. U. Nr 137, poz.1539). Zgodnie z rozporządzeniem wspólnota prowadzi księgi rachunkowe na zasadach uproszczonych. W kolejnym punkcie przedstawiony i omówiony został przykładowy plan kont, dostosowany do specyfikacji wspólnot mieszkaniowych.

]]>
forum+2@zarzadca.pl (wsparcie) Księgowość wspólnoty mieszkaniowej
http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/ksiegowosc/51-podstawy-prawne-ewidencji-finansowej-we-wspolnocie-mieszkaniowej http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/ksiegowosc/51-podstawy-prawne-ewidencji-finansowej-we-wspolnocie-mieszkaniowej Ksiegowość wspólnoty mieszkaniowej

]]>
forum+1@zarzadca.pl (jacek) Księgowość wspólnoty mieszkaniowej