11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Finanse księgowośćRozrachunki i rozliczeniaEwidencja rozrachunków

Ewidencja rozrachunków

 

Informacja o stanie konta ( kontakt z właścicielami).

 

W celu zapewnienia płynności finansowej we wspólnocie konieczne jest, aby właściciele na bieżąco regulowali należności z tytułu zaliczek miesięcznych, jak również rozliczeń mających miejsce w ciągu roku. W związku z tym, konieczne jest informowanie właścicieli o stanie ich rozrachunków ze wspólnotą, aby nie dopuścić do powstawania zaległości. Informacja taka najczęściej jest przekazywana w formie zawiadomień przy okazji wykonywania rozliczeń takich jak rozliczenia zużyć wody, ciepła. Informacja taka może być przekazywana w postaci kartoteki finansowej, w której ewidencjonowane są obciążenia i wpłaty oraz saldo.

 

 

Poniżej przykład kartoteki właściciela:

 

Warszawa 3.06.2006r.

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Przykładowa 1/1

00-000 Warszawa

 

Marek Kwiatkowski

ul. Przykładowa 1/10

00-000 Warszawa

 

KARTOTEKA FINANSOWA ZA OKRES 01.01.2006-31.05.2006r.
/uwzględnia wyciągi bankowe do 31.05.2006r./

 

Data

Naliczenia

Wpłaty

Saldo narastająco

Stan na 31.12.2005

 

 

0,00

Zaliczka za mc 01

199,98

200,00

0,02

Zaliczka za mc 02

199,98

200,00

0,04

Zaliczka za mc 03

199,98

200,00

0,06

Rozliczenie wody

22,53

 

-22,47

Zaliczka za mc 04

199,98

362,55

140,10

Rozliczenie ciepła

69,23

 

70,87

Zaliczka za mc 05

195,96

100,00

-25,09

 

Stan na 31.05.2006

-25,09

 

KARTOTEKA FINANSOWA FUNDUSZU REMONT.ZA OKRES 01.01.2006-31.05.2006r.

/ uwzględnia wyciągi bankowe do 31.05.2006r./

 

Data

Obciążenia

Wpłacono

Saldo narastająco

Stan na 31.12.2005

 

 

45,80

Naliczenie FR za mc 01

100,50

100,00

45,30

Naliczenie FR za mc 02

100,50

100,00

44,80

Naliczenie FR za mc 03

100,50

 

-55,70

Naliczenie FR za mc 04

100,50

150,00

-6,20

Naliczenie FR za mc 05

100,50

 

-106,70

 

Stan na 31.05.2006

-106,70

 

 

 

Proces windykacji należności.

 

Proces windykacji ma na celu uzyskanie całości zaległości w możliwie najkrótszym czasie i przy   poniesieniu możliwie najmniejszych kosztów. Wspólnota mieszkaniowa może prowadzić windykację poprzez kierowanie do właścicieli zalegających z opłatami upomnień, a następnie wezwań  do zapłaty. W przypadku, gdy właściciel zalega długotrwale z zapłatą należnych opłat wspólnota może skierować sprawę na drogę sądową, gdzie zgodnie z art.16.1 Ustawy o własności wystąpić może o sprzedaż lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

 

 

Analiza stanu rozrachunków i jej wpływ na płynność finansową wspólnoty.

 

Analiza sald właścicieli powinna być prowadzona na bieżąco. Wspólnota powinna mieć określone schematy postępowań, mające na celu uniknięcie powstania zaległości. Prowadząc ewidencję wspólnoty przy pomocy komputera można w łatwy sposób sporządzać zestawienia sald właścicieli zalegających z opłatami, co umożliwia natychmiastową reakcję mającą na celu uregulowanie zaległości. Osoby zalegające z bieżącymi opłatami, gdy zaległości są niewielkie i krótko po terminie płatności powinny otrzymywać upomnienia. W przypadku braku wpłat i rosnących zaległości należałyby rozpocząć proces windykacji.

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#3 www.zarzadca.eu: KubaP 2013-10-23 11:58
[cite] Gość Zarzadca.pl:(Ir ena Ciemielińska)[/cite]notą z dnia 25listopada 2011 zarządca wspólnoty obciążył mieszkańców za CO,rozlicz.wody ,ścieki za rok ubiegły(mamy liczniki na wodę są odczyty i rozlicz.co pól roku lub raz na kwartał)powołuj ąc się na ustawę z 24.06.1994, w kartotece użytkownika lokalu obciążenie pojawia już się w miesiącu październiku
natomiast na zebraniu wspólnoty w marcu 2011 nie był poruszany temat niedoborów na mediach wspólnych cz to prawidłowo
Pro blem w tym, że rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości , a nie m3 czy GJ są dokonywane nieterminowo.
Co innego są stawki naliczeniowe używane w zaliczce, a [color=#00f]co innego są stawki rozliczeniowe[/ color], które wynikają z rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości. ( nie mylić z częściami wspólnymi)
Rozliczenie księgowane w październiku dotyczy roku 2010 ... Z ustawy o własności lokali, właściciele lokali są zobowiązani przede wszystkim do rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości ...

Uważam, że wszelkie koszty dotyczące roku obrachunkowego powinny być rozliczne w I kwartale i za ewidencjonowane na dzień 31.12. przed zebraniem sprawozdawczym.
Jeżeli te zasady nie są zachowane to sprawozdanie finansowe jest niekompletne i wprowadza w błąd właścicieli lokali jak u założyciela wątku.

Winni za ten stan rzeczy są zarządcy i administratorzy , bo nabrali tyle zleceń nie są w stanie fizycznie wywiązać się z obowiązku poprawnego rozliczenia , ich czas zatrzymał się na obsłudze lokali komunalnych , a wspólnota to jest inny świat i inne obowiązują prawa ...
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: elan124 2013-10-23 10:04
Cytat:
Gość Zarzadca.pl (Irena Ciemielińska): w marcu 2011 nie był poruszany temat niedoborów na mediach wspólnych, czy to prawidłowo ?
A na zebraniu było sprawozdanie finansowe za rok 2010 r. ? Zatwierdzaliści e je ? Duże to kwoty średnio na jednego właściciela ? Rozliczacie się z Zarządcą ze zużycia mediów, indywidualnie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego ?
Cytuj
#1 Irena Ciemielińska 2013-10-23 09:14
notą z dnia 25listopada 2011 zarządca wspólnoty obciążył mieszkańców za CO,rozlicz.wody ,ścieki za rok ubiegły(mamy liczniki na wodę są odczyty i rozlicz.co pól roku lub raz na kwartał)powołuj ąc się na ustawę z 24.06.1994,w kartotece użytkownika lokalu obciążenie
pojawia już się w miesiącu październiku natomiast na zebraniu wspólnoty w marcu 2011 nie był poruszany temat niedoborów na mediach wspólnych cz to prawidłowo
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Finanse

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl