19 lipca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyZmiana sposobu zarządu (spółdzielnia mieszkaniowa)

Zmiana sposobu zarządu (spółdzielnia mieszkaniowa)

 

Uchwała  w sprawie zmiany sposobu zarządu

(spółdzielnia mieszkaniowa)


 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................  

 

 

 

Uchwała nr 2/2011

 

właścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 1 w Toruniu

 

 

w sprawie zmiany sposobu zarządu

 

§ 1

 

Działając na podstawie art. 24 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 18 ustawy o własności lokali właściciele lokali postanawiają zmienić sposób zarządu nieruchomością wspólną w ten sposób, że rezygnują ze sprawowania zarządu przez Toruńską Spółdzielnią Mieszkaniową i postanawiają, że zarząd sprawowany będzie na zasadach wynikających z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

 

 

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI:       

L.p.    

Imię i nazwisko                             

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się          

Data

Podpis                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele, których udziały wynoszą łącznie .......

Przeciw uchwale głosowali właściciele, których udziały wynoszą łącznie .......

 

 

-----------------------------

Omówienie: 

1.Stosownie do brzmienia art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.”

Obowiązek ten wynika z mocy prawa, nie mniej zdarza się, że w umowach o wyodrębnianiu lokali z zasobów spółdzielczych umieszczane są zapisy o powierzeniu zarządu spółdzielni.

 

2. Właściciele lokali mogą odejść od reżimu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podejmując uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Taką możliwość daje art. 24 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Warunkiem dokonania tej zmiany jest, aby za uchwałą zagłosowała większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Taka uchwała nie wymaga obecności notariusza.

  

3. Jeżeli jednak w umowach wyodrębnienia lokali zawarto zapisy o powierzeniu zarządu spółdzielni właściciele, o ile zamierzają zmienić tak ustanowiony sposób zarządu, powinni podjąć także uchwałę w trybie art. 18 ustawy o własności lokali protokołowaną przez notariusza.

 

4. W wyroku z dnia 23 grudnia 2008 r. (sygn. akt: I ACa 540/08 ) Sąd Apelacyjny w Katowicach w odniesieniu do konieczności podjęcia uchwały w zakresie zmiany sposobu zarządu przedstawił pogląd następujący:

„z kolei wykonywanie przez spółdzielnię zarządu nieruchomością wspólną jak zarządu powierzonego wynika właśnie z art. 27 ust. 1 USM tj. z mocy prawa. Wprowadzenie takiego zapisu do umowy nie było zatem konieczne. Jednakże zamieszczenie takiego uregulowania w tym nadanie mu brzmienia strony "postanawiają", skutkowało określeniem sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności. Sposób ten został też następnie ujawniony, w oparciu o owe umowy, w księdze wieczystej. A zatem, skoro doszło do określenia sposobu zarządu w umowie o ustanowieniu odrębnej własności to tym samym zrealizowana została dyspozycja z art. 18 ust. 1 UWL W konsekwencji zmiana tak określonego sposobu zarządu (tj. wybór innego zarządcy), a co zostało dokonane zaskarżoną uchwałą, wymagała podjęcia uchwały zaprotokołowanej przez notariusza - art. 18 ust. 2a UWL, zaś poza sporem jest, że forma z art. 18 ust. 2 a UWL nie została dochowana.”

 

 

Treść orzeczenia:

http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/618-i-aca-540-08-wspolnota-mieszkaniowa-moze-pozbawic-spoldzielnie-zarzadu.html

 

Przedstawiony projekt uchwały dotyczy sytuacji, w której w umowach wyodrębnienia lokali zawarto zapisy o powierzeniu zarządu.

Przyjęcie tego wariantu powinno prowadzić do wyboru zarządu nieruchomości w trybie art. 20 ustawy o własności lokali.

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl