19 maja (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeReprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w sprawie o ustanowienie służebności drogowej wymaga uchwały

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w sprawie o ustanowienie służebności drogowej wymaga uchwały

 

 

 

służebność drogowa Zarząd może reprezentować wspólnotę mieszkaniową w postępowaniu o ustanowienie służebności drogowej, jednak tylko wtedy, gdy właściciele wyrażą na to zgodę podejmując w tym względzie uchwałę. Natomiast jej brak prowadzi do nieważności postępowania,  w takiej sytuacji nieważne będą też czynności pełnomocnika procesowego ustanowionego przez zarząd działający bez należytego umocowania, tak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 4 lutego 2011 r. (sygn. akt: III CSK 110/10).

 

 

Sąd Najwyższy rozpoznawał kasację od orzeczenia Sądu Okręgowego dotyczącego ustanowienia służebności drogowej na gruncie stanowiącym nieruchomość wspólną. Ponieważ przedmiot sprawy dotyczył spraw związanych z zarządem nieruchomością wspólną wspólnota mieszkaniowa była uczestnikiem tego postępowania, reprezentował ją adwokat działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd. W ocenie Sądu wspólnota nie była jednak należycie reprezentowana, co skutkować musiało stwierdzeniem nieważności postępowania, uchyleniem zapadłego w nim orzeczenia i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.

 

Sąd Najwyższy uznał, że choć wspólnota mieszkaniowa ma legitymację bierną do występowania w sprawie o ustanowienie służebności drogowej, to jednak skuteczne działanie zarządu wymaga w takim przypadku uchwały właścicieli lokali.

 

Obciążenie służebnością nie zostało co prawda wymienione w art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali, jednak prowadzi do obciążenia nieruchomości wspólnej, zatem działania takiego nie można zakwalifikować jako zwykłej czynności zarządczej.

 

Za czynności, które przekraczają zarząd należy uznać, np. rozporządzenie nieruchomością wspólną, obciążenie jej, modernizacja, czy połączenie lokali skonstatował Sąd Najwyższy.

 

W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy powtórzył aprobowany w orzecznictwie pogląd, z którego wynika, że co do zasady jest tak, iż zarząd wspólnoty mieszkaniowej uprawniony jest do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w procesie i udzielania pełnomocnictw procesowych – jednak pod warunkiem, że jej przedmiot dotyczy takiej czynności, która nie przekracza czynności zwykłego zarządu.

 

Innymi słowy: to przedmiot sprawy wyznacza zakres umocowania zarządu do działania za wspólnotę mieszkaniową w postępowaniu sądowym, dopiero z uprawnienia zarządu do działania w procesie wypływają dalsze kompetencje, jak np. prawo do ustanowienia pełnomocnika procesowego.

 

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może zatem zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi prowadzenie sprawy, ale wyłącznie wtedy, gdy sam ma prawo jej reprezentacji w procesie, w pierwszej kolejności należy zatem ustalić czy czynność, której przedmiot sprawy dotyczy przekracza zakres zwykłego zarządu.

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl