21 kwietnia (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeWspólnota mieszkaniowa nie ustali początku sezonu grzewczego

Wspólnota mieszkaniowa nie ustali początku sezonu grzewczego

 

 

Wspólnota mieszkaniowa nie ustali początku sezonu grzewczego

W większości budynków wspólnot mieszkaniowych uruchomiono już ogrzewanie, jednak mimo to wielu właścicieli i lokatorów uskarża się na niskie temepratury w lokalach, poza tym wątpliwości często budzi ustalenie momentu, od którego należy uruchomić system grzewczy.

 

 

Ogrzewanie powinno się włączyć, gdy rozpocznie się sezon grzewczy, definicję tego pojęcia zawiera par. 2 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych stanowiąc, że „sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.”

 

 

Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) oczywiście obowiązuje również wspólnoty mieszkaniowe, o ile zawarły umowy o dostawę energii cieplnej, gazu do celów grzewczych, jednak niestety nie określa terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego. Uruchomienie ogrzewania odbywa się zawsze na indywidualne zgłoszenie jednostki zarządzającej obiektem, która de facto podejmuje decyzję w tym zakresie.

 

 

Kiedy jednak na zaprezentowaną powyżej definicję sezonu grzewczego spojrzymy przez pryzmat innych regulacji, wtedy pośrednio możemy wyinterpretować, że początek i koniec sezonu grzewczego należy określać na podstawie temperatur w lokalach.

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) określając warunki projektowania instalacji i urządzeń do ogrzewania budynku odwołuje się do Polskich Norm dotyczących obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, zgodnie z nimi temperaturę +20 stopni należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej oraz w   pokojach mieszkalnych, przedpokojach, kuchniach wyposażonych w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń.

 

 

+24 stopnie powinien wskazywać termometr w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania i na pobyt ludzi bez odzieży, w łazienkach, rozbieralniach-szatniach, umywalniach, natryskowniach, halach pływalniach, gabinetach lekarskich z rozbieraniem pacjentów, salach niemowląt i salach dziecięcych w żłobkach, jak również w salach operacyjnych.

 

 

Z powyższego wynika, że temperatury w mieszkaniach i lokalach użytkowych nie mogą być niższe niż 20 stopni, z wyjątkiem łazienek i ubikacji, gdzie minimum wynosi 24 stopnie.

Jeżeli właściciel uważa, że jego lokal jest niedogrzany zawsze może domagać się od zarządu (zarządcy) przeprowadzenia pomiarów temperatury,  jeżeli okaże się, że jest niższa od obowiązującej normy, ten będzie zobowiązany jak najszybciej nieprawidłowości usunąć.

 

 

Może też mieć miejsce odwrotna sytuacja – gdy właściciel uważa, że temperatura w lokalu jest za wysoka, w takiej sytuacji należy odwołać się do par. 134 pkt.6 cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

 

 

Przepis ten stanowi, że w budynku wyposażonym w automatyczne regulatory dopływu ciepła do grzejników należy zapewnić użytkownikowi lokalu możliwość uzyskania tempretury niższej od obliczeniowej, jednak nie mniej niż 16 stopni.

 

 

Właściciel nie jest zatem skazany na 24 stopnie w łazience i 20 stopni w pozostałych pomieszczeniach, temperatura w lokalu nie powinna być jednak niższa niż 16 stopni.

 

 

Oczywiście to jego wybór, członkowie wspólnoty mieszkaniowej w drodze uchwały nie mogą więc narzucić pozostałym, że temperatury w lokalach będą wynosiły mniej niż 20 stopni (mniej niż 24 stopnie w łazienkach).

Przyjmowanie uchwałą daty rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego również wydaje się być bezcelowe, ponieważ nikt nie jest stanie przewidzieć z dokładnością umożliwiającą określenie temperatur w lokalach jakie będą warunki atmosferyczne w przyszłości.

 

 

W razie wątpliwości pozostaje czekać na zgłoszenia właścicieli i w razie wątpliwości dokonywać pomiarów temperatury w ich lokalach.

 


 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl