6 grudnia (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeWyższe opłaty dla właściciela lokalu użytkowego

Wyższe opłaty dla właściciela lokalu użytkowego

 

Wyższe opłaty dla właściciela lokalu użytkowego

Zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców budynku nie uzasadnia obciążenia właściciela lokalu użytkowego dodatkową daniną na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ podwyższenie opłat nie może wynikać z takich okoliczności, których nie da się matematycznie wyliczyć wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 października 2011 r., sygn. akt: I ACa 568/11 (niepubl.).

 

 

Jest to kolejny wyrok, który potwierdza dotychczasową linię orzecznictwa w zakresie wykładni art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali dopuszczającego możliwość zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych, o ile uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

Członkowie wspólnot mieszkaniowych często sięgają po to rozwiązanie podejmując uchwały nakładające na tych właścicieli wyższe opłaty i bardzo rzadko są w stanie udowodnić potem zasadność uchwalonej podwyżki.

 

Zobowiązanie do uiszczania zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej w zwiększonej wysokości może wynikać wyłącznie ze wzrostu kosztów zarządu spowodowanego sposobem korzystania z danego lokalu i okoliczność tę należy wykazać.

 

{pullquote}Zobowiązanie do uiszczania zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej w zwiększonej wysokości może wynikać wyłącznie ze wzrostu kosztów zarządu spowodowanego sposobem korzystania z danego lokalu i okoliczność tę należy wykazać{/pullquote}

Przywołany powyżej wyrok katowickiego Sądu Apelacyjnego zapadł w sprawie, która toczyła się w związku z zaskarżeniem uchwały zwiększającej obciążenia właściciela lokalu użytkowego. Pozwana w tym procesie wspólnota mieszkaniowa stała na stanowisku, że nałożenie miesięcznej opłaty w kwocie trzystu złotych miesięcznie spowodowane jest dyskomfortem mieszkańców, zmniejszeniem   poczucia ich bezpieczeństwa, jako że w lokalu tym sprzedawany jest alkohol. W dodatku jego najemca podejmując starania o uzyskanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązał się do uiszczania takiej kwoty – co miesiąc przez kolejnych 10 lat.

Sąd Okręgowy, do którego właściciele lokalu zaskarżyli uchwałę w przedmiocie obciążenia ich tą opłatą oddalił, jednak Sąd Apelacyjny wyrok zmienił i ostatecznie uchwała została uchylona.

 

 

Obciążenie właściciela lokalu, skoro zobowiązanie złożył najemca jest bezzasadne, ponadto właściciele lokali nie mogą uzasadniać podwyżki swoimi obawami o bezpieczeństwo, art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali nie stanowi podstawy do nałożenia na właścicieli lokali użytkowych obowiązku ponoszenia wyższych obciążeń (wyższych opłat) z tej przyczyny, że przemawiają za tym swoiste ujemne doznania psychiczne członków wspólnoty mieszkaniowej jak np. „zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa”.

 

 


Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl