10 lipca (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeWrocławscy zarządcy wygrali z urzędnikami

Wrocławscy zarządcy wygrali z urzędnikami

 

zarządcy wygrali z urzędnikamiByły już plakaty w tramwajach nawołujące mieszkańców do kontroli zarządców, aby sami sprawdzili czy zostały złożone deklaracje śmieciowe, były tenedencyjne informacje prasowe w prasie lokalnej, ale zarządcy nie ugięli się i okazuje się, że wygrali bitwę z urzędnikami.

 


Władze miasta przynają, że przepisy ustawy są niejasne i można je interpretować na dwa sposoby, dlatego też kwestię tę ostatecznie wyjaśni sąd administracyjny. Do czasu rozstrzygnięcia deklaracje śmieciowe będą przyjmowane również od mieszkańców budynków wielorodzinnych. Przedłużono jednocześnie termin ich składania do połowy lipca.

 

 

Zarządcy nie zgadzają się z interpretacją art. 2 ust. 3. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepi­sów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

 

 

Opłata śmieciowa to w istocie podatek a uznanie, że płatnikiem i podtanikiem są wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe jest niezgodne z prawem – argumentują wrocławscy zarządcy. Prowadziłoby to do sytuacji, gdy jeden właściciel płaci podatek za innego, który uchyla się od płatności.

.

 

logo

zarzadca

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 


Blogi

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl