20 lipca (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeWymiana drzwi to konserwacja

Wymiana drzwi to konserwacja

 

 wymiana drzwi

 

Wymiana drzwi, o ile nie wiąże się z przebudową, albo podjęciem innych robót mających na celu przywrócenie wartości użytkowej obiektu lub jego części  nie wymaga dopełnienia żadnych formalności. Tego rodzaju prace należy zakwalifikować jako konserwację wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2015 roku (sygn. akt: VIII SA/Wa 720/14).

 

 

 

Analizując pojęcie bieżącej konserwacji należy odwołać się do art. 3 pkt 8 ustawy  Prawo budowlane, w rozumieniu którego remont należy rozumieć jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, jednak nie w sensie dosłownym, gdyż dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Aby roboty zostały zakwalifikowane jako remont nie mogą stanowić bieżącej konserwacji, nie jest to też odbudowa obiektu.

 

 

 

Prawo budowlane dopuszcza montaż drzwi wejściowych otwierających się na zewnątrz mieszkania, pogląd ten jest aprobowany w orzecznictwie (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 26 marca 2003 roku, sygn. akt: II SA/Łd 796/08 a także wyrok NSA z dnia 13 lipca 2000 r., sygn. akt II SA/Gd 980/98), jednak należy zdawać sobie sprawę z tego, że może to zawęzić drogę ewakuacyjną z budynku.

 

 

 

Legalność dokonanych prac wymaga zatem rozważenia czy nie dochodzi w takim przypadku do kolizji z normami regulującymi zagadnienia związane z zapobieganiem zagrożeniom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zgodnie z § 236 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". Drzwi mieszkania w budynku wielomieszkaniowym prowadzące na klatkę schodową stanowią zatem - w rozumieniu przytoczonych wyżej przepisów - wyjście ewakuacyjne na drogę ewakuacyjną (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia z dnia 8 stycznia 2015 roku ,sygn. akt: VIII SA/Wa 720/14. Stosownie do § 239 ust. 1 ww. rozporządzenia łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. § 242 ust. 1 rozporządzenia precyzuje z kolei, że szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl