18 czerwca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeLicytacja komornicza nie zwalnia od podatku PIT

Licytacja komornicza nie zwalnia od podatku PIT

podatek, licytacja komornicza

Zlicytowali mu budynek, a na koniec  fiskus wezwał go do zapłaty podatku PIT, sądy administracyjne uznały, że urzędnicy działali zgodnie z prawem.W takiej sytuacji znalazł się właściciel, który w związku z zadłużeniem stracił nieruchomość (były to długi poprzedniego właściciela).  Została zbyta na licytacji komorniczej, z uzyskanej kwoty 390 tys. zł, komornik spłacił wierzycieli, potrącił koszty i to co zostało, tj. 130 tys. zł. mu przekazał.

 

 

 

Sęk w tym, że nieruchomość ta została nabyta w 2005 roku a jej  zbycie przez komornika nastąpiło  w 2008 roku, czyli przed upływem pięciu lat od daty nabycia, a w  takiej sytuacji ma pełne zastosowanie  art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) u.p.d.f. stanowiący, że podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

 

 

 

W konsekwencji dotychczasowy właściciel winien po tym jak zlicytowano jego nieruchomość, konkretnie po zakończeniu tego roku podatkowego,  w którym to nastąpiło, w terminie do 30 kwietnia złożyć zeznanie roczne PIT-39, w którym wykazuje się dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i należny podatek PIT od dochodu, do którego nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa.   Podatek należny wynikający z zeznania PIT-39 należało wpłacić w terminie złożenia zeznania.

 

 

 

Ponieważ podatnik tego nie uczynił, dlatego Naczelnik Urzędu Skarbowego określił jego  zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej -  w wysokości 34.619 zł. Jako podstawę prawną wskazał art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i c), art. 19 ust. 1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.

 

 

 

Podatnik się z tym nie zgodził i odwołał się do sądu administracyjnego wskazując m.in., że sprzedającym był komornik sądowy, a kwotę którą uzyskał ze sprzedaży rozdysponował wierzycielom poprzedniego właściciela tej nieruchomości, nie powinien On być obciążony podatkiem dochodowym po dokonanej egzekucji komorniczej. Poza tym wspomniana sprzedaż nieruchomości nie przysporzyła skarżącemu żadnego dochodu, lecz w wyniku tej transakcji poniósł stratę.

 

 

WSA podzielił jednak zdanie urzędników uzasadniając wyrok z dnia 17.01.2013 r. (sygn. akt:  I SA/Ol 713/12)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wskazał, że użyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. zwrot "zbycie" jest pojęciem szerszym niż sprzedaż, przy czym w przypadku sprzedaży nieruchomości nie ma znaczenia czy chodzi o sprzedaż na podstawie umowy , czy też w innym trybie, np. licytacji publicznej w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.  Z kolei prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. W konsekwencji Sąd uznał, że  podatek należało zapłacić i to nie od otrzymanej kwoty  130 tys. zł., czyli tej która została po zapłaceniu długów i kosztów, ale od wartości rynkowej nieruchomości. Cena transakcyjna uwzględnia bowiem obciążenia zbywanej nieruchomości – argumentował Sąd.

 

 

Podatnik złożył kasację od tego orzeczenia, jednak NSA w dniu 1 kwietnia 2015 roku ją oddalił (sygn. akt: II FSK 1082/13)

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Komentarze  

#2 www.zarzadca.eu: kasander 2017-08-08 11:17
Cytat:
W takiej sytuacji znalazł się właściciel, który w związku z zadłużeniem stracił nieruchomość (były to długi poprzedniego właściciela).
Tacy bezmyślni są niestety właściciele lokali (domów).
Kupując samochód na rynku wtórnym sprawdzają go ze wszystkich stron, nawet pod spodem.
Natomiast kupując dom (390 tys. zł) nie sprawdzają, że sprzedający go zadłużył.
No chyba, że wiedział o sytuacji i świadomie kupił zadłużony - to co się teraz dziwi że został bez domu i z gotówką 130 tys. zł?!:confused:
Cytuj
#1 artykuły zarzadca.pl 2017-08-08 10:53
Zlicytowali mu budynek, a na koniec fiskus wezwał go do zapłaty podatku PIT, sądy administracyjne uznały, że urzędnicy działali zgodnie z prawem.W takiej sytuacji znalazł się właściciel, który w związku z zadłużeniem stracił nieruchomość (były to długi poprzedniego właściciela). Została zbyta na licytacji komorniczej, z uzyskanej kwoty 390 tys. zł, komornik spłacił wierzycieli, potrącił koszty i to co zostało, tj. 130 tys. zł. mu przekazał.
Czytaj więcej: http://www.zarzadca.pl/komentarze/2593-porada-prawna-podatki-licytacja-komornicza-nie-zwalnia-od-podatku-pit
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl