17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeCzy udział właściciela ma wpływ na liczbę miejsc parkingowych?

Czy udział właściciela ma wpływ na liczbę miejsc parkingowych?

 

miejsca parkingowe

Wspólnota mieszkaniowa może rozdzielić miejsca parkingowe między współwłaścicieli, ale powinna przy tym uwzględnić wielkość ich udziałów we wspólnej nieruchomości,   takiej sytuacji:  "w której współwłaściciel ma większe udziały, ponosi większe koszty utrzymania części wspólnych, ale jednocześnie korzysta z części wspólnych nieruchomości dokładnie w takim samym zakresie, w jakim osoba która posiada dwukrotnie, a nawet pięciokrotnie mniejszy udział  nie da się pogodzić z art. 64 Konstytucji " zawyrokował Sąd Okręgowy w Krakowie (wyrok z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt: I C 1037/14).

 

 

 

Art. 64 ustawy zasadniczej normuje prawa obywateli w zakresie prawa własności,  zgodnie z nim  każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia, własność i inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej a  ograniczenie własności jest zaś dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza to istoty prawa własności (art. 64 ust. 3 Konstytucji).

 

 

 

Z kolei art. 12 ustawy o własności lokali  przyznaje prawo każdemu właścicielowi do korzystania z całej nieruchomości, dlatego też  wspólnota nie ma uprawnień do ograniczania tego prawa poprzez   wprowadzenie zasady ograniczenia wjazdu dla każdego do jednego pojazdu o określonej masie całkowitej. Możliwość korzystania z całej nieruchomości polega między innymi na tym, że ktoś zajmuje dwa, a nawet więcej miejsc parkingowych. Ograniczony może zostać w tym prawie tylko w ten sposób, że ktoś inny wcześniej zajmie miejsca parkingowe podsumował Sąd.

 

 

 

Tymczasem wypracowana  i jednolita dotychczas linia orzecznictwa wskazuje, że z art. 206 kodeksu cywilnego wynika, iż na prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej wielkość udziału  żadnego wpływu nie ma, ponadto od lat wskazuje się, że  właściciele lokali mogą w drodze uchwały dokonać podziału rzeczy wspólnej do korzystania.  W  wyroku z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt: I ACa 886/11, Sąd Apelacyjny w Warszawie wyraził pogląd, że „nie można uznać, że zaskarżona uchwała wspólnoty wprowadzająca jasne i przejrzyste reguły korzystania z miejsc parkingowych na terenie nieruchomości wspólnej stanowi nieuprawnioną ingerencję w prawo własności poszczególnych współwłaścicieli, w szczególności zaś narusza uprawnienia przewidziane w art. 206 k.c. i art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali.” Racjonalne uporządkowanie tej sprawy może być niekiedy  konieczne.  Brak miejsc do parkowania jest powszechnym problemem, dlatego też zwykle, szczególnie we wspólnotach licznych właścicieli,  zdarza się, że część właścicieli parkuje po kilka pojazdów, podczas gdy dla innych nie starczy miejsca.

 

 

 

Sąd Okręgowy w komentowanym wyroku nie przekreślił co prawda prawa do określenia sposobu korzystania z miejsc parkingowych w drodze uchwały właścicieli lokalu, ale wskazał, że w takiej sytuacji należy się kierować zasadą wynikającą z art. 12 ust 2 ustawy o właściwości lokali.

 

 

 

Przepis ten stanowi, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. W konsekwencji takiego rozumowania należałoby przyjąć, że skoro pożytki dzielone są wg. posiadanych udziałów to również w ten sam sposób powinno się korzystać ze wspólnej nieruchomości.

 

 

 

Sprawa, w które zapadło to orzeczenie toczyła się o uchylenie uchwały właścicieli lokali ograniczającej prawo do korzystania z miejsc parkingowych, na jednego właściciela miałoby przypadać jedno miejsce, ale pod warunkiem, że pojazd nie przekroczy określonych w niej gabarytów. Jak się nie trudno domyślić dedykowana była jednemu właścicielowi, tj. właścicielowi lokalu użytkowego, który parkował większym pojazdem w dodatku na posesję wjeżdżały też samochody jego pracowników, w konsekwencji brakowało miejsc do parkowania dla pozostałych członków wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

 

Strona pozwana wprowadzenie zakazu dotyczącego parkowania dla większych pojazdów uzasadniała tym, że niszczą kostkę brukową, jednak tego faktu nie wykazała, „jazda większym samochodem nie oznacza automatycznie dużo cięższego samochodu. Jak zostało wykazane samochody powoda służą do przewożenia części o dużych gabarytach, a to nie koniecznie oznacza dużo większa masę” wskazał Sąd uzasadniając  wyrok.

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl