20 maja (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeNajem krótkoterminowy to działalność gospodarcza

Najem krótkoterminowy to działalność gospodarcza

najem krótkoterminowy

Najem krótkoterminowy, szczególnie gdy dotyczy większej liczby lokali to działalność gospodarcza i nie ma przy tym znaczenia czy właściciel zarejestrował firmę liczy się  faktyczne dokonywanie określonych czynności a nie ich rejestracja wynika  z interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 lipca  2015 roku, sygn.  IBPB-2-2/4511-41/15/JG.

 

 

Taka wykładnia przepisów prawa podatkowego wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi – właściciel lokalu  zapłaci wyższy podatek, ponieważ prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie nie skorzysta już  z możliwości opodatkowania czynszu z wynajmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 %.

 

 

O interpretację zwrócił się podatnik, który wraz ze współmałżonkiem byli  – współwłaścicielami czterech mieszkań,   część z nich wynajmowali długoterminowo, niektóre   na doby, przy czym korzystali w tym zakresie z usług pośrednika, ponieważ sami byli zatrudnieni na etatach. Zdaniem podatnika  działalność w zakresie wynajmowania tych lokali nie wyczerpywała znamion działalności gospodarczej, dlatego też dopełnili już formalności związanych z wyborem sposobu jej opodatkowania podatkiem zryczałtowanym.  Wyjaśnił również, ze zamierza w przyszłości zakupić kolejne lokale z przeznaczeniem na wynajem.

 

 

Organ uznał  stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe wskazując, że  wnioskodawca spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej wymienione w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wyklucza prawo do opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% O takiej kwalifikacji świadczy rozmiar działalności – wynajem czterech lokalu i zamiar zakupu kolejnych w tym samym celu, zatem w takim przypadku wnioskodawca ma na celu osiąganie dochodu z przedsięwzięcia o znacznych rozmiarach, przy czym jest to działalność długofalowa, ukierunkowana na cele zarobkowe.

 

 

Również zorganizowana, o czym świadczy fakt korzystania ze zorganizowanej struktury – wyspecjalizowanej firmy pośredniczącej w najmie. W tej sytuacji lokale są składnikami  majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na wynajmie tych lokali mieszkalnych, nawet jeśli Wnioskodawca nie dokona jej rejestracji.

 

 

 

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że z  wykładni literalnej art. 10 ust. 1 pkt 6 wynika jasno, że wynajem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą nie jest przychodem z najmu, lecz z działalności gospodarczej a o tym czy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą czy też z najmem decyduje spełnianie przesłanek określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie decyzja podatnika, że nie będzie prowadził działalności gospodarczej polegającej na wynajmie kilku lokali mieszkalnych. Innymi słowy o tym czy mieszkania będą wchodziły w skład majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na wynajmie mieszkań nie decyduje wola Wnioskodawcy, lecz to czy najem mieszkań spełnia przesłanki definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Okoliczności powyższe  wykluczają  prawo do opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %.

 

 

 

R.H.

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Komentarze  

#4 www.zarzadca.eu: Lalunia 2015-08-04 11:31
Cicha dyrektywa Ministra Finansów to grabić i łupić, co przekłada się na "nadinterpretac je" ukierunkowane na zyski budżetu.
Z tego samego powodu brak jest akceptacji MF dla zasady in dubio pro tributario (w przypadku wątpliwości rozstrzygnięcie na korzyść podatnika), pod pozorem złego brzmienia zapisów w projekcie nowelizacji Ordynacji Podatkowej.

Również art.15b PDOP i 24d PDOF (wyksięgowywani e z kosztów w przypadku braku zapłaty) to działanie na rzecz wpływów budżetowych. Dlaczego nie można wyksięgować przychodu w przypadku braku otrzymania zapłaty w tym samym czasie kiedy należy wyksięgować koszty? A dlatego, że jak wyksięgujemy koszty, bez wyksięgowania przychodów, to rosną zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku dochodowego. Znowu zyskuje ustawodawca.
C zy to jest ta sprawiedliwość społeczna zapewniona w art.2 Konstytucji RP? Wszyscy równo grabieni przez ustawodawcę?
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: blazejh 2015-08-04 10:56
Dyrektor izby zbadał rozmiar najmu i wygląda na to że, najbardziej przekonujące są dla niego zamiary podatnika, a nie stan faktyczny (najem z czterech lokali). Podatnik zapłaci więc podatek od własnych marzeń.
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: Lalunia 2015-08-03 19:20
Czyli należałoby rozumieć, że wynajmując mieszkania należy opłacać składki ZUS? No bo skoro działalność gospodarcza...
W moim przekonaniu Minister Finansów stwarza swoją postawą i przyzwoleniem takie możliwości interpretacyjne dyrektorom Izb Skarbowych.
Cz y środki na nabycie mieszkań pochodziły z działalności gospodarczej? - NIE. Nabycie lokali nastąpiło na użytek własny, z własnych środków.
Na jakiej podstawie należałoby uznać, że najem taki to działalność gospodarcza a nie przychód z innych źródeł? Skoro oddawany w najem jest składnik prywatnego majątku (nie środek trwały działalności) zatem to przychód z najmu. Przecież w art.5a ust.6 pkt.c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF) jest napisane, że działalnością gospodarczą jest wykorzystywanie rzeczy, z której przychody nie są zaliczane do innych przychodów określonych w art.10 ust.1 pkt.1,2,4-9 PDOF. A jeżeli są zaliczane do przychodów z innych źródeł? Przecież najem został wymieniony bezpośrednio w art.10 ust.1 pkt.6 PDOF, zatem daje to możliwość wyłączenia z działalności gospodarczej. Lokale nabyte zostały z własnych środków, a ich właściciele nie zarejestrowali się jako przedsiębiorcy, zatem nie mogło być mowy o "składnikach majątku związanych z działalnością", bo takowej nie było.

Teraz trochę sarkazmu: może należałoby zwrócić się o interpretację indywidualną czy nabywanie chleba i innych artykułów egzystencjonaln ych może stanowić koszt uzyskania w prowadzonej działalności, gdyż ich konsumpcja służy podtrzymaniu życia jednostki napędowej tej działalności gospodarczej, zatem służy zabezpieczeniu źródła przychodów. Mimo, że trochę sarkastyczne stwierdzenie, niemniej jednak zaczyna nabierać sensu w świetle ostatnich "nadinterpretac ji" mających na celu zwiększenie wpływów budżetowych. I to wszystko za przyzwoleniem Ministra Finansów...
Cytuj
#1 Yuppi 2015-07-31 20:03
nonsens, od kiedy to zamiar zakupu kolejnych lokali może decydować o aktualnej sytuacji podatkowej.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl