15 lutego (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeMonitoring a prywatność sąsiada

Monitoring a prywatność sąsiada

 

 monitoring we wspólnocie

Montując kamery na własnej posesji można wejść w konflikt z prawem wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 maja 2014 roku, sygn. akt: I ACa 184/14. Chodzi o prawo sąsiada do prywatności i miru domowego, jego naruszenie koliduje z przepisami kodeksu cywilnego regulującymi ochronę dóbr osobistych - taka sytuacja może mieć miejsce, gdy monitoring obejmuje swym zasięgiem sąsiednie nieruchomości.

 

 

 

Każdy ma prawo   do zastosowania tego rodzaju środków na terenie własnej nieruchomości, jest to działanie zarówno w ramach porządku prawnego jak i wykonanie praw podmiotowych, ale jak każde prawo podlega ono  ograniczeniom. Należy mieć na uwadze również sferę prawnie chronionych praw osobistych innych osób, prawo do zachowania bezpieczeństwa nie może przesłaniać prawa do prywatności - wskazał Sąd uzasadniając wyrok.

 

 

 

Sprawa, w której zapadło powyższe orzeczenie dotyczyła zwaśnionych sąsiadów, którzy od wielu lat byli skonfliktowani, toczyły się między nimi różne postępowania sądowe, administracyjne a także miały miejsce interwencje Policji. Jeden z nich zamontował monitoring wizyjny, który obejmował swoim zasięgiem również posesję drugiej strony konfliktu, m.in. wjazd na nią, jak również wejście do domu. Sąsiad poczuł się niekomfortowo, dlatego też złożył pozew o nakazanie usunięcia kamer a także o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie 20 tys. złotych.

 

 

 

Sąd I-ej instancji co do zasady przyznał powodowi rację, ponieważ do naruszenia jego dóbr osobistych rzeczywiście doszło, a mianowicie: naruszono prywatność oraz mir domowy, jednak nie przychylił się do powództwa w pełnym zakresie. Właściciel ma bowiem prawo montować kamery na terenie własnej nieruchomości, dlatego też nakazanie ich demontażu  naruszałoby z kolei prawa podmiotowe pozwanego, jednak w takiej sytuacji winien liczyć się z prawami osobistymi powoda. Wyrokiem tym Sąd Okręgowy  nie zakwestionował prawa pozwanego do montażu urządzeń rejestrujących obraz, ale zakazał, aby obejmowały swym zasięgiem nieruchomość stanowiącą własność powoda. Ponadto, oddalił też powództwo o zadośćuczynienie z uwagi na „niewielki stopień nasilenia złej woli pozwanego , oraz okoliczność ,że strony są w konflikcie a jego istnienie i natężenie zależne jest od woli obu stron niniejszego postępowania. Zastosowanie środka jakim jest zadośćuczynienie może jedynie nasilić konflikt między stronami ” – wyjaśnił w uzasadnieniu wyroku.

 

 

 

Sąd Apelacyjny, do którego odwołały się obie strony oddalił apelacje podzielając przyjmując stanowisko Sądu Okręgowego za własne.

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl