27 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeObowiązek udostępnienia lokalu

Obowiązek udostępnienia lokalu

Obowiązek udostępnienia lokalu

Zarządzanie nieruchomością to nie tylko naliczanie opłat czy organizowanie zebrań, nie można zapominać o tym co najważniejsze: utrzymaniu obiektu w takim stanie, który nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Prawo budowlane nakłada w związku z tym na właścicieli i zarządców szereg obowiązków, jakie należy wypełnić użytkując nieruchomość, na pierwszy plan wysuwa się sprawa przeglądów, bieżącego monitowania stanu technicznego – wszystko po to, aby jak najszybciej wychwycić ewentualne nieprawidłowości i je usunąć.

 

 


Służą temu celowi przede wszystkim obowiązkowe kontrole stanu instalacji gazowej, elektrycznej, piorunochronowej, czy stanu kominów i przewodów dymowych.
W razie stwierdzenia usterek trzeba działać, zarządzający nie może ograniczyć się wyłącznie do tego, że wezwie użytkownika lokalu do jego udostępnienia, a potem w razie odmowy bezradnie rozłoży ręce – ma bowiem odpowiednie „instrumenty” nacisku, którymi może się skutecznie  posłużyć.

 


Nie wszyscy użytkownicy lokali mają świadomość, że utrudnianie usunięcia usterki może narazić ich na odpowiedzialność karną, tak właśnie było w przypadku właścicieli sklepu z odzieżą używaną, którzy nie wpuścili do lokalu kominiarzy. Chodziło o usunięcie zalegającej sadzy z komina przez drzwi spadowe. Dokonany przegląd wykazał bowiem pilną konieczność wykonania prac z uwagi na zagrożenie pożarowe, czy zatrucie mieszkańców tlenkiem węgla.

 


Właściciele sklepu odmówili jego udostępnienia i uniemożliwili czyszczenie do momentu aż udzielona zostanie im „gwarancja, że nie poniosą z tego tytułu żadnych strat”, domagali się od kominiarzy zabezpieczenia lokalu i pieniężnej rekompensaty za ewentualnie wyrządzoną szkodę.

 

 

Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu karnego, który uznał właścicieli sklepu za winnych zarzucanego im czynu polegającego na uniemożliwieniu czyszczenie komina, tj. wybrania sadzy uprawnionemu kominiarzowi, tj. popełniania wykroczenia z art. 82 § 2 pkt 7 kw. (por. wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy VI Wydział Karny z dnia 20 maja 2013 roku, sygn. akt: VI W 79/13).

 

 

 

Uzasadniając powyższe orzeczenie Sąd wskazał, że zalegająca sadza stwarzała zagrożenie pożarowe, ponieważ istniało ryzyko zapalenia się jej, a także istniało zagrożenie bezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób korzystających z budynku. „Obwinieni byli więc zobowiązani umożliwić czyszczenia komina kominiarzom, bo to w ich lokalu znajdowały się drzwi spadowe. Ten obowiązek wiązał się być może z koniecznością zamknięcia przez obwinionych sklepu, czy z koniecznością zabezpieczenia przez obwinionych towaru (przykrycia go folią zabezpieczającą czy schowania). Nie może budzić wątpliwości fakt w obliczu zagrożenia pożarowego, że to na właścicielach lokalu ciążył obowiązek przygotowania lokalu i udostępnienia go kominiarzom. To nie kominiarze mieli zabezpieczyć znajdujący się w lokalu, towar przed ewentualnym zanieczyszczeniem, to obwinienie powinni zadbać o towar nie tracąc z pola widzenia swojego obowiązku polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.”

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl