12 sierpnia (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzePrzyłączenie korytarza wymaga zgody wspólnoty

Przyłączenie korytarza wymaga zgody wspólnoty

 

 Samowolnie przyłączony korytarz

 

Zabudowanie korytarza stanowiącego nieruchomość wspólną i przyłączenie do mieszkania stanowi zmianę sposobu jego użytkowania, wymaga zatem  dokonania zgłoszenia , do którego należy dołączyć między innymi oświadczenie o prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Zdarza się jednak, że właściciele zajmują części wspólne bez dopełnienia formalności urzędowych, ale również nie pytają o zgodę pozostałych członków wspólnoty.

 

 

W takiej sytuacji mamy zawsze do czynienia z samowolą budowlaną i wspólnota mieszkaniowa może w każdej chwili, o ile właściciele nie zgadzają  się na tego rodzaju inwestycję - doprowadzić do rozbiórki.

 

 

Kwestię zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części reguluje w prawie budowlanym art. 71 ust. 1, który stanowi, że przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

 

W wyroku z dnia 17 kwietnia 2012 roku, sygn. akt: II SA/Bd 88/12, WSA w Bydgoszczy wskazał, że już samo wydzielenie części wspólnego korytarza stanowiącego przedmiot użytkowania wszystkich współwłaścicieli budynku przyłączenie go do lokalu mieszkalnego na wyłączne korzystanie zmieniło jego pierwotne przeznaczenie i doprowadziło do zmiany sposób korzystania w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

 

 

Samowolę tego rodzaju można jednak zalegalizować, o ile inwestor dopełni formalności i wniesienie opłatę legalizacyjną, jednak jest ona tak wysoka, że w zasadzie zwykle lepiej rzeczywiście przywrócić stan pierwotny a potem dokonać zgłoszenia organowi.

 

 

Należy jednak liczyć się z tym, że bez zgody wspólnoty mieszkaniowej przebudowa tego rodzaju nie będzie możliwa, ponieważ podstawowym dokumentem, który należy dołączyć do zgłoszenia jest oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością – w tym przypadku nieruchomością wspólną – bez zgody współwłaścicieli się zatem nie obejdzie.

 

 

A co z osobami, które już dokonały już  takiej samowoli - muszą się liczyć z tym, że nie ma żadnego znaczenia, kiedy przebudowa miała miejsce - tego rodzaju sprawy, z wyjątkiem odpowiedzialności karnej za wykroczenie - nie podlegają "przedawnieniu", co więcej problemy przechodzą na nabywcę, który może zostać zobligowany do rozbiórki - dlatego kupując mieszkanie warto bardzo dokładnie porównać jego powierzchnię ujawnioną w księdze wieczystej z rzeczywistym metrażem, należy zachować szczególną czujność, gdy  zbywca informuje nas o tym, że lokal, który  zamierzamy nabyć faktycznie jest większy niż to wynika z dokumentacji.

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl