8 czerwca (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeKto odpowiada za powalone drzewo?

Kto odpowiada za powalone drzewo?

 

 

 

 drzewo na samochodzie

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien  dobrze przeanalizować treść umowy, którą zawiera z zarządcą administrującym nieruchomością – w przeciwnym razie sam może narazić się na odpowiedzialność materialno - prawną.

 

 

Huraganowe wiatry to coraz częstsze zjawisko, warto więc ze szczególną starannością przyglądać się drzewostanowi na terenie nieruchomości wspólnej, powalone drzewo może bowiem wyrządzić poważne szkody, o czym przekonała się pewna wspólnota mieszkaniowa. Pozwał ją do sądu właściciel samochodu, na który spadło drzewo rosnące na terenie nieruchomości wspólnej. Wskutek tego zdarzenia  pojazd uległ uszkodzeniu, poszkodowany domagał się od wspólnoty mieszkaniowej wypłaty odszkodowania za zniszczenie mienia.

 

 

Pozwana usiłowała się  uwolnić od odpowiedzialności wskazując na to, że przyczyną wypadku były czynniki atmosferyczne, na które wpływu nie miała, z kolei towarzystwo ubezpieczeniowe występujące w charakterze interwenienta w tym procesie (wspólnota mieszkaniowa była ubezpieczona) zarzuciło, że to nie wspólnota a zarządca, z którym zawarła umowę, winien odpowiadać za szkodę.

 

 

Sąd  Rejonowy, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji zapoznał się wnikliwie z umową o zarządzanie, w której brak było jakichkolwiek zapisów dotyczących nałożenia na zarządcę obowiązku kontroli stanu drzewostanu. Wśród czynności zwykłego zarządu do obowiązków zarządcy należało bowiem utrzymanie w należytym porządku terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością, a innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynikał z zawartych umów bądź z postanowień ustaw. W treści umowy brak było postanowień  zobowiązujących  zarządcę do okresowej kontroli stanu zdrowotności drzew i krzewów znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej.  Zarządca, jak to wykazał materiał dowodowy, mimo braku tego zobowiązania informował wspólnotę o konieczności wycięcia bądź przycięcia  nasadzeń i  podejmował odpowiednie czynności w powyższym zakresie, jednak nie uzasadnia to jego odpowiedzialności za ich stan.  

 

 

W  tych okoliczności zarzut towarzystwa ubezpieczeniowego jakoby to nie wspólnota mieszkaniowa a zarządca winien być pozwanym w niniejszym procesie (zarzut braku  legitymacji biernej pozwanej) okazał się bezzasadny.

 

 

Na odpowiedzialność pozwanej wspólnoty mieszkaniowej za uszkodzenie pojazdu wskazywała   opinia biegłego z zakresu oceny stanu zdrowotnego drzew oraz inwentaryzacji dendrologicznych, który stwierdził, że zawalenie się drzewa było związane z tym, że jego stan był niezadowalający.

 

Mając powyższe na uwadze Sąd wydał niekorzystny dla wspólnoty mieszkaniowej wyrok i zasądził na rzecz właściciela uszkodzonego pojazdu  kwotę 3 600 zł. wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania.  Wyrok ten został utrzymany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach (por. wyrok Sądu Okręgowego III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 9 marca 2016 r., sygnatura akt: III Ca 2095/15).

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
 
 
 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl