23 kwietnia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeKto płaci za windę

Kto płaci za windę

 

 

 kto płaci za windę

Kwestia opłat za korzystanie z wind osobowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych co jakiś czas wraca na wokandy sądowe budząc przy tym całkiem sporo emocji. - Bo jak tu płacić za coś czego się nie korzysta -  denerwują się właściciele lokali na parterach. - Mieszkaniec parteru też jest współwłaścicielem windy, dlatego musi za nią płacić – kontrują lokatorzy usytuowani nieco wyżej. - A może by tak zróżnicować opłaty w zależności od kondygnacji, bo przecież ten kto mieszka najwyżej – najdłużej taką windę eksploatuje kumulując koszty – zastanawiają się zwolennicy bardzo sprawiedliwego podziału obciążeń.

 

 

Choć przepis art. 12 pkt 2 ustawy o własności lokali jest jednoznaczny wskazując, że wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (w tym za korzystnie z wind - art. 14 pkt 2uwl ) pokrywane są przez właścicieli lokali w stosunku do ich udziałów, to jednak zdarzają się takie sytuacje, gdy właściciele podejmują uchwały regulując ten sposób partycypacji w kosztach odmiennie niż przewidział to ustawodawca dzieląc opłaty za dźwigi stosownie do liczby osób zamieszkałych, albo wyłączając dane grupy właścicieli z partycypacji w nich z uwagi na usytuowanie ich lokali.

 

 

Okazuje się, że i sądy, do których takie sprawy wpływają są „nie mówią jednym głosem” i zdarzają się takie wyroki, jak ten lublińskiego Sądu Apelacyjnego  (sygn. akt: I ACa 178/11, niepubl.) , w którym przedstawił pogląd, że   wspólnota mieszkaniowa może, w oparciu o  uchwałę,  obciążać  kosztami utrzymania wind tylko tych właścicieli, których  lokale położone są w budynkach, gdzie je zainstalowano.  W konsekwencji:  właściciele lokali w budynkach, w których nie ma wind – nie ponosiliby   kosztów ich utrzymania. Wygląda jednak na to, że  to raczej jednostkowy przypadek, gdy sąd uznaje taki sposób podziału obciążeń za zasadny.

 

 

Podobną kwestię rozpoznawał kilka miesięcy temu Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, który uznał, że uzależnienie wysokości kosztów utrzymania windy lub w ogóle obowiązku ich ponoszenia od tego, na której kondygnacji znajduje się dany lokal jest niedopuszczalne (por. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21.04. 2016 r., sygn. akt: XV C 700/15).

 

 

Sąd ten rozstrzygał w sprawie o uchylenie uchwały właścicieli lokali, którzy postanowili wprowadzić opłaty za windę w kwocie 3 zł od osoby "z pominięciem parteru."   Takie rozwiązanie prowadziło jednak do naruszenia art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali wprowadzającego zasadę partycypacji przez właścicieli w kosztach zarządu proporcjonalnie do wielkości ich udziałów we wspólnej nieruchomości i w konsekwencji naruszenia interesów części z nich, co skutkować musiało uchyleniem przedmiotowej uchwały.

 

 

Zwraca uwagę, że sprawa podziału kosztów utrzymania dźwigów osobowych już od wielu lat budzi wątpliwości, jeszcze w czerwcu 2008 r.  wypowiadał się na ten temat minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, który w odpowiedzi  na poselską interpelację nr 3618 „w sprawie niejasnych przepisów ustawy o własności lokali dotyczących opłat za korzystanie z dźwigów” stwierdził, że jakiekolwiek odstępstwo od wyrażonej w art. 12 ust. 2 uwl zasady podziału wydatków proporcjonalnie do udziałów jest niedopuszczalne.

 

 

Minister wskazał wówczas m.in., że   przepis ten ma   charakter bezwzględnie obowiązujący,” co oznacza, że właściciele lokali nie mogą się umówić w sprawie podziału kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej inaczej niż przewiduje ustawa. Zatem w przypadku lokali znajdujących się na parterze nie można zmienić zasady ponoszenia kosztów zarządu w stosunku do zasad wyżej podanych.”

  

 

 

Anna Kondrasiuk

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl