18 czerwca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeZbycie prawa do korzystania z miejsca parkingowego

Zbycie prawa do korzystania z miejsca parkingowego

 

 miejsce parkingowe

„Osoba sprzedająca stanowisko parkingowe może zapłacić nawet 32 proc. podatku” . „Sprzedający stanowisko parkingowe może zapłacić nawet 32 proc. PIT”. „Załóżmy, że dostaliśmy w spadku miejsce postojowe w centrum Warszawy. Sprzedaliśmy je za 50 tys. zł. Jeśli nasze dochody plasują się w drugim progu skali, zapłacimy 16 tys. zł podatku.” To tylko niektóre z fragmentów artykułów umieszczonych w prasie ogólnopolskiej, można z nich wnioskować, że Dyrektor bydgoskiej Izby Skarbowej dokonał zamachu na dobro obywatela polegające na możliwości skorzystania z ulgi podatkowej przy sprzedaży miejsca parkingowego.

 

 

Chodzi mianowicie o zupełnie jeszcze świeżą interpretację podatkową z dnia 5 września 2016 roku, sygnatura: ITPB4/4511-440/16/JG, w której organ stwierdził, że przepis uprawniający do zastosowania zwolnienia w zapłacie podatku zwanego potocznie podatkiem od wzbogacenia nie ma zastosowania do dochodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego. Stanowisko przedstawione przez organ nie dotyczyło sprzedaży miejsca parkingowego, jak to sugerują autorzy cytowanych na wstępie wypowiedzi, lecz zbycia prawa do wyłącznego korzystania. Przedmiotem obrotu nie jest więc w tym przypadku prawo własności nieruchomości, lecz prawo do korzystania z niej – a to zasadnicza przecież różnica.

 

O przedmiotową interpretację wystąpiła podatniczka, która w październiku 2014 roku otrzymała w darowiźnie od rodziców mieszkanie wraz z udziałem w garażu i prawem do korzystania z miejsca parkingowego.

 

To dość typowa konstrukcja, gdy chodzi o miejsca parkingowe, nie mogą być zbywane jako odrębne nieruchomości lokalowe ze względu na brak ścian. Są to po prostu skrawki  posadzki , ich granice wyznacza się poprzez namalowanie pasów na posadzce.  Nie może być zatem mowy o samodzielności lokalu, trudno bowiem uznać takie miejsce za lokal, dlatego powszechną praktyką obrotu jest  wyodrębnianie garażu jako samodzielnego lokalu, zbywanie w nim udziałów i ustalenie sposobu korzystania, gdzie każdemu nabywcy przekazuje się do wyłącznego używania tak wyznaczone miejsce do parkowania.

 

 

W omawianej sprawie podatniczka nie zbyła jednak udziału, nadal pozostała współwłaścicielką garażu, w 2015 roku, tj. po kilku miesiącach od daty nabycia, sprzedała  natomiast   prawo do wyłącznego korzystania z przydzielonego jej miejsca parkingowego zawierając w tym względzie umowę cywilnoprawną w formie pisemnej. Nie był to akt notarialny, który jest konieczny do skutecznego przeniesienia własności nieruchomości (udziału w takiej nieruchomości).

 

 

W tej sytuacji nie mogła skorzystać z ulgi, nawet jeżeli uzyskane środki zamierzała w ciągu dwóch lat od daty transakcji przeznaczyć na remont mieszkania.

 

 

Preferencjami podatkowymi objęte są  bowiem przychody z odpłatnego zbycia  nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

 

 

 

 

 

Anna Kondrasiuk

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Komentarze  

#2 www.zarzadca.eu: blazejh 2017-08-22 08:53
Hala jest wyodrębniona w lokal, więc podatniczka nabyła pierwotnie dwa prawa: własność udziału oraz prawo do wyłącznego korzystania ze stanowiska nr ... . A potem zbyła tylko to drugie.

"W omawianej sprawie podatniczka nie zbyła jednak udziału, nadal pozostała współwłaściciel ką garażu, w 2015 roku, tj. po kilku miesiącach od daty nabycia, sprzedała natomiast prawo do wyłącznego korzystania z przydzielonego jej miejsca parkingowego zawierając w tym względzie umowę cywilnoprawną w formie pisemnej. Nie był to akt notarialny, który jest konieczny do skutecznego przeniesienia własności nieruchomości (udziału w takiej nieruchomości). "

Rozumiem że intencją podatniczki było zbycie obydwu praw, które rozróżniła, ale udało się jej skutecznie zbyć jedynie prawo quod usum. Była, albo powinna była być świadoma tego, że dysponuje dwoma prawami, które w oderwaniu od siebie nie mają racji bytu, a własność samego udziału w praktyce sama w sobie nie ma wartości. Prawdopodobnie podatniczka chciała zaoszczędzić na notariuszu i tak "zaoszczędziła" , że naczelnik nie przyznał jej prawa do ulgi na cele mieszkaniowej. Notariusz kosztowałby 600 zł, gdy ulga wynosi do parunastu tys. pln.

Nie sprzedajemy niczego w garażu na własną rękę. Bez względu ma to czy hala jest wyodrębniona i są w niej udziały, czy jest pomieszczeniem wspólnym i ich nie ma.
Procedura sprzedaży w wyodrębnionej jest dla notariuszy jasna. W pomieszczeniu wspólnym - będzie pewnie niespodzianką, ale każdy akt notarialny powinien opisywać procedurę zbycia mp w takiej hali.

Przy czym zbycie quod usum w tym drugim przypadku będzie towarzyszyło zbyciu lokalu (mieszkalnego lub niemieszkalnego ).

Analogiczni e w obydwu halach:

-zbycie mp tylko wraz z udziałem w hali (w lokalu),

-zbycie mp wraz ze zbyciem wyodrębnionego lokalu, do którego quod usum mp jest notarialnie przypisane.
Cytuj
#1 artykuły zarzadca.pl 2017-08-21 16:02
„Osoba sprzedająca stanowisko parkingowe może zapłacić nawet 32 proc. podatku”.

czytaj więcej na: http://www.zarzadca.pl/komentarze/2912-zbycie-prawa-do-korzystania-z-miejsca-parkingowego
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl