9 czerwca (niedziela)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeKiedy najem to działalność gospodarcza

Kiedy najem to działalność gospodarcza

 

 najem działalność gospodarcza

Najem krótkoterminowy może zostać zakwalifikowany jako działalność gospodarcza, albo najem prywatny, przy czym prawidłowe rozróżnienie  z jakim konkretnie  mamy w danym przypadku  do czynienia ma znaczenie nie tylko na gruncie prawa podatkowego, może się bowiem okazać, że lokal należy odpowiednio do tego rodzaju usług dostosować zmieniając  sposób jego użytkowania.

 

 

  

W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymagałoby  pojęcie działalności gospodarczej, które zdefiniowane zostało w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jako  „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły” (por. art. 2).

 

Regułka, jak widać jest dość lakoniczna, dlatego też  w niejednoznacznych przypadkach (a do takich niewątpliwie należy zaliczyć najem krótkoterminowy świadczony przez właściciela lokalu) często nawet i urzędnicy rozstrzygający sprawy właściwej interpretacji mają z tym problem i zdarza się, że są one uchylane przez sądy administracyjne. 

 

 

Przyjrzyjmy się zatem orzecznictwu, które wskazując ogólny  kierunek wykładni wyjaśnia, w jaki sposób należałoby interpretować cytowany powyżej przepis. Sądy administracyjne wielokrotnie podkreślały, że najem krótkoterminowy  nie zawsze jest jednoznaczny z prowadzeniem działalności gospodarczej.  W wyroku z dnia 29.04.2014 roku  NSA (sygn. akt: II FSK 1417/12)  przedstawił pogląd, że decydujące znaczenie ma spełnienie kilku podstawowych przesłanek jak: kompleksowe wyposażenie lokali we wszystkie podstawowe rzeczy niezbędne do przebywania w nich ludzi, ustalanie z góry opłaty za dobę hotelową oraz uzależnianie ceny od terminu rezerwacji, treść internetowych ofert usług, z których wynikają szczegółowe warunki najmu,  sposób ustalania warunków wynajmu i opłat pobieranych za te usługi.

 

Jak jednak pokazuje najnowszy wyrok sądu administracyjnego – wyrok wrocławskiego WSA z dnia 7 lipca 2017 roku, sygn. akt: I SA/Wr251/17 - http://www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/3090-prawo-podatki-isa-wr251-17-najem-krotkoterminowy ,  powyższy pogląd należałoby uzupełnić o zwrócenie uwagi na pewne elementy wykluczające działalność gospodarczą, a należy do nich zaliczyć: 

-brak usług powiązanych, tj.  świadczonych obok najmu (np. recepcja, dostęp do restauracji, usług sprzątania w trakcie pobytu gości), 

-sposób pozyskiwania drogą "pantoflową" oraz przez portale internetowe,

-wykonywanie przez właściciela   usługi związanej z najmem samodzielnie, bez zatrudniania  innych osób.

 

Jak wskazał Sąd uzasadniając to orzeczenie powyższe cechy powodują, że wynajem świadczony w taki sposób  nie jest profesjonalny, wynajmujący nie  wykonuje go bowiem w sposób systematyczny i uporządkowany (o czym świadczyć ma w szczególności „pantoflowa” droga pozyskiwania klientów). Nie może być zatem mowy o świadczeniu usługi krótkotrwałego zamieszkiwania (por.: 55.20 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

 

Wyrok WSA okazał się dla wynajmującego korzystny, ponieważ będzie on mógł do rozliczeń z fiskusem zastosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynoszący 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, tj. m.in. przychodów z dzierżawy i najmu.

 

Konsekwencje tego orzeczenia są jednak dalej idące, nie obejmują swoim zakresem wyłącznie prawa podatkowego.  Prowadzenie najmu tego rodzaju nie będzie bowiem wymagało zmiany sposobu użytkowania lokalu, a taki wymóg, w razie wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług krótkotrwałego zamieszkiwania – właściciel musiałby spełnić.

 

 

 

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: „Najem krótkoterminowy a zmiana przeznaczenia lokalu” :

http://www.zarzadca.pl/abc-wspolnoty/2961-najem-krotkoterminowy-a-zmiana-przeznaczenia-lokalu

 

 

 

 

 

 

źródło:

Anna Kondrasiuk

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl