19 czerwca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeWadliwe zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej a termin do zaskarżenia uchwał

Wadliwe zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej a termin do zaskarżenia uchwał

 

Wspólnota mieszkaniowa - ustawa o własności lokali: właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu w ciągu  sześciu tygodni. Termin ten jest liczony odmiennie - w zależności od trybu, w jakim została podjęta. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa głosowała nad nią poprzez indywidualne zbieranie głosów - jego bieg rozpoczyna się od dnia  powiadomienia o treści uchwały, natomiast w przypadku, gdy uchwałę podjęto na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej - od dnia zebrania. Wniesienie powództwa po upływie powyższych terminów skutkuje jego oddaleniem - jednak nie zawsze.

 

Sprawa komplikuje się, gdy właściciel nie został powiadomiony o zebraniu,  na którym  podjęto uchwały naruszające jego prawa.  Wówczas należy przyjąć, że termin do zaskarżenia biegnie od dnia, w którym dowiedział się o podjęciu tych uchwał.  Ustawa jednak nie reguluje tej kwestii wprost tak jak Prawo spółdzielcze.

 

Termin 6-cio tygodniowy do zaskarżenia uchwały jest zawity, co oznacza, że wniesienie pozwu po jego upływie skutkować będzie  oddaleniem powództwa. Ale czy zawsze? Przecież może mieć miejsce taka sytuacja, gdy właściciel nie zostanie powiadomiony o zebraniu a dopiero po jakimś czasie uzyska wiadomość o podjętych uchwałach, wówczas nie mógłyby ich skutecznie zaskarżyć.  Pozostawiłoby to „furtkę" tym zarządom, które naruszają zasady prawidłowej gospodarki.  Właściciel nie zawiadomiony o zebraniu, w zasadzie nie mógłby zaskarżyć skuteczenie uchwały na nim podjętej. 

 

Ustawa o własności lokali, odmiennie niż Prawo Spółdzielcze, nie reguluje takiej sytuacji wprost. Art. 42 § 2 Prawa Spółdzielczego stanowi, że termin do wniesienia powództwa przez członka spółdzielni nieobecnego na zebraniu na skutek jego wadliwego zwołania wynosi  sześć tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia. Jednakże bez wątpienia należy przyjąć taką właśnie interpretację ustawy o własności lokali - odmienna prowadziłaby do istotnego ograniczenia właścicieli w wykonywaniu prawa własności.

 

 

zarzadca portal informacyjny Portal Informacyjny

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl