12 lipca (niedziela)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeWspólnota Mieszkaniowa nie odprowadza podatku od wynagrodzenia członka zarządu

Wspólnota Mieszkaniowa nie odprowadza podatku od wynagrodzenia członka zarządu

 

Ustawodawca nakłada na wspólnoty mieszkaniowe obowiązek wyboru zarządu. Pełnienie tej funkcji powierzane jest zazwyczaj profesjonalistom, którzy świadczą usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Coraz częściej jednak  sprawowana jest przez osoby wybrane  z grona właścicieli.  Na podstawie art. 28 ustawy o własności lokali właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy"W jaki sposób wspólnota mieszkaniowa powinna je rozliczyć, czy ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek, wysyłania co miesiąc pitów? Orzecznictwo organów podatkowych jest w tej kwestii jednolite (por. Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu, PD-I-005-15/2003 czy orzeczenie Urzędu Skarbowego w Opocznie z dnia 07.08.07 roku, sygn. USI-423/37/07/int ).

 

Jak to wynika z interpretacji organów podatkowych, przyznane członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej wynagrodzenie należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 roku, nr 14,poz. 176 ze zm.). Powyższe prowadzi do wniosku, że na wspólnocie mieszkaniowej nie ciąży obowiązek odprowadzania podatku od wypłacanych wynagrodzeń,  po zakończeniu roku, zgodnie z art. 42a ustawy, ma obowiązek sporządzić w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, informację o dokonanych wypłatach na druku PIT- 8C. Jeden egzemplarz informacji przekazuje podatnikowi, drugi urzędowi skarbowemu właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika.

 

Członek zarządu rozlicza tę kwotę  w swoim rocznym zeznaniu podatkowym dodając do osiągniętych przychodów. 

Należy  mieć na uwadze, że jeżeli członek zarządu oprócz wynagrodzenia za pracę na rzecz wspólnoty uzyskuje równocześnie dochody, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35 (np. ze stosunku pracy, emerytury, renty) ma obowiązek  obliczać i wpłacać samodzielnie zaliczki wg. zasad określonych w art. 44 ust. 3a ustawy, tj. w wysokości 20% uzyskanego dochodu składając równocześnie deklarację PIT-52.

 

 

zarzadca portal informacyjnyPortal Informacyjny

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl