11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeNaprawa izolacji to obowiązek właściciela balkonu

Naprawa izolacji to obowiązek właściciela balkonu

Anna Kondrasiuk

 

Wadliwa izolacja balkonu wywołuje wiele szkód,  niszczy nie tylko płytę konstrukcyjną, ale powoduje zawilgocenie lokalu, również tego położonego poniżej, czy odpadanie tynków elewacyjnych.  Koszt jej naprawy jest zwykle wysoki,  około kilku tysięcy złotych. Obowiązek usunięcia tej wady spoczywa na właścicielu balkonu a nie na wspólnocie mieszkaniowej - tak orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Wydział I Cywilny w wyroku z dnia 7.08.2008 roku (sygn. akt: I Aca 601/08).

 

Sąd Najwyższy dwukrotnie wyrokował w sprawie balkonów. W wyroku z dnia 3.10.2002 roku (III RN 153/01) uznał, iż balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku jego właściciela, to część składowa tego lokalu, a koszty jego utrzymania w należytym stanie, w tym także odtworzenia, nie obciążają wspólnoty mieszkaniowej budynku, lecz właściciela lokalu mieszkalnego. W dniu 7 marca 2008 roku (sygn. akt: III CZP 10/08) orzekł natomiast, iż wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu ponosi  właściciel lokalu, a wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową.

W świetle tych orzeczeń nie może już budzić wątpliwości, że balkon jako pomieszczenie pomocnicze,  część składowa lokalu nie stanowi  nieruchomości wspólnej, dlatego  koszty jego remontów ponosi właściciel, z wyjątkiem konstrukcji - tutaj obowiązek spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej.  Na tle interpretacji zakresu obowiązków właściciela związanych z remontem balkonu powstają jednak liczne spory.

 

Wrocławski Sąd Apelacyjny w orzeczeniu z dnia 7.08.2008 roku w sprawie I A Ca 601/08 uchylił uchwałę wspólnoty mieszkaniowej dotyczącą  remontu balkonów, uznał bowiem, iż"... posadzki, izolacje i płyty balkonowe służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali, przez co nie mogą zostać uznane za część nieruchomości wspólnej..."

 

Uchylona uchwała dotyczyła remontów, których zakres został określony w tzw. „planie remontów".

Przewidziano w nim, m.in. remont płyt balkonowych , izolacje i posadzki (zgodnie z kolejnością zgłoszeń, podano cenę metra kwadratowego z płytkami i bez płytek),  naprawę tynków elewacyjnych na łączeniu płyt balkonowych z balustradami murowanymi „w powiązaniu z remontowanymi posadzkami".

 

Z ustaleń Sądu wynika, że na balkonach nie było prawidłowej izolacji, zaciekały tynki, które odpadały, zalewano balkony sąsiednie, gdy balkon był położony bezpośrednio nad lokalem mieszkalnym - przeciekał strop tego mieszkania.

 

Sąd uchylił uchwałę z uwagi na to, że powyższe  punkty nie dotyczyły remontów konstrukcyjnych budynku:   „z treści uchwały wynika bowiem, że wspólnota miała na jej podstawie zostać obciążona kosztami remontów posadzek, izolacji i płyt balkonowych oraz tynków elewacyjnych na łączeniu płyt balkonowych z balustradami. W ocenie Sądu Apelacyjnego elementy te służą do wyłącznego użytku właściecieli lokali, przez co nie mogą zostać uznane za części nieruchomości wspólnej."

 

 

źródło:

Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl