ZARZĄDCA.pl

21 września (niedziela)

Nawigacja Najnowsze wydarzenia Najem powierzchni komercyjnych, z uwzględnieniem najmu w centrach handlowych/biurowcach

Napisz e-mail Drukuj

Najnowsze wydarzenia

Wydarzenie

Tytuł:
Najem powierzchni komercyjnych, z uwzględnieniem najmu w centrach handlowych/biurowcach
Kiedy:
10.12.2013 - 10.12.2013
Kategoria:
ISP

Szczegółowy opis

INSTYTUT SZKOLEŃ PRAWNICZYCH serdecznie zaprasza na szkolenie otwarte "Najem powierzchni komercyjnych, z uwzględnieniem najmu w centrach handlowych/biurowcach"

Szkolenie odbędzie się w Katowicach 10 grudnia 2013r. (wtorek)

Szkoleni prowadzi Ewa Klos-Rychter - radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, analityk rynku nieruchomości, obecnie członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, od 2009 roku członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

zapoznają się z najczęściej używanymi rozwiązaniami i konstrukcjami umów najmu powierzchni komercyjnych (w tym w zakresie definicji, kosztów związanych z najmem oraz sposobem zabezpieczania świadczeń, których umowy te dotyczą),
dowiedzą się kto i w jakim zakresie powinien ponosić koszty związane z najmem powierzchni komercyjnych,
nauczą się prawidłowo interpretować umowy w zakresie definicji umownych oraz opłat,
dowiedzą się jakie zapisy w umowie zabezpieczą ich interesy oraz jak unikać najczęściej popełnianych błędów.


PROGRAM SZKOLENIA

1.Postawy prawne umowy najmu.
2.Forma umowy najmu, rola daty pewnej.
3.Przedmiot umowy najmu- lokal użytkowy, powierzchnia w centrum handlowym.
4.Ocena stanu prawnego przedmiotu umowy – umiejętność odczytywania spisów w elektronicznej księdze wieczystej.
5.Wpis umowy najmu do księgi wieczystej – konsekwencje.
6.Powierzchnia najmu netto/brutto.
7.Pomiar powierzchni lokalu (omówienie norm).
8.Sposób korzystania z przedmiotu najmu – zapisy umowne.
9.Nakłady na przedmiot najmu- sposoby rozliczania, zapisy umowne.
10.Czynsz najmu – podstawowy czynsz, opłaty dodatkowe.
11.Waloryzacja czynszu najmu.
12.Terminy płatności, rodzaje zabezpieczeń.
13.Wypowiedzenie wysokości czynszu.
14.Wypowiedzenie umowy najmu:
     i.ustawowe
     ii.umowne.
15.Wydanie i zwrot lokalu.
16.Rękojmia za wady lokalu.
17.Podnajem lokalu.
18.Zbycie przedmiotu najmu.
19.Zastaw na rzeczach ruchomych najemcy.
20.Modyfikacje umowy najmu powierzchni w centrach handlowych, z uwzględnieniem zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk.
21.Ważne klauzule zabezpieczające interesy stron, w zależności od przeznaczenia przedmiotu najmu.
22.Dodatkowe postanowienia umowne: kary umowne, odszkodowanie za bezumowne korzystanie.
23.Ochrona praw najemcy, eksmisja z lokalu.
24.Orzecznictwo z zakresu najmu lokali użytkowych.

ODBIORCY SZKOLENIA 

Szkolenie skierowane jest do: wynajmujących oraz najemców lokali użytkowych i powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie sklepów, biur, magazynów, w tym w szczególności właścicieli i zarządców centrów handlowych, biurowców, magazynów, centrów logistycznych

METODY SZKOLENIOWE

  • rozwiązywanie kazusów i problemów przedstawionych przez uczestników,
  • zajęcia warsztatowe,
  • dyskusja

KOSZT SZKOLENIA

220 PLN przy rejestracji do 20 listopada 2013 roku.

320 PLN przy rejestracji po 20 listopada 2013 roku.

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, lunch, napoje, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

Rabaty ISP:
10 % przy zgłoszeniu 1 osoby na 2 szkolenia lub 2 osób z tej samej firmy/instytucji,
15 % przy zgłoszeniu 1 osoby na 3 szkolenia lub 3 osób z tej samej firmy/ instytucji,
20 % przy zgłoszeniu 5 i więcej osób z tej samej firmy/ instytucji.

Zwolnienie z VAT:
Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia uczestników 
z obowiązku płacenia podatku VAT.

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, ilość miejsc ograniczona !