31 marca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Sprzedaż nieruchomości wspólnejPełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Eugenia Śleszyńska

Artykuł: Continuum o uwarunkowaniach sprzedaży nieruchomości  powstałej z części wspólnej

 

Pełnomocnictwo

 

Pełnomocnictwo w sprawie umocowania danej osoby fizycznej, członka rodziny lub osoby obcej, wymaga wcześniejszego złożenia oświadczenia w tej sprawie przed notariuszem w formie wymaganej przez prawo. Przy czynności rozporządzającej jest wymagalne, by pełnomocnictwo miało charakter szczegółowy i rodzajowy, a zatem by stanowiło upoważnienie dla danej osoby w celu wykonania ściśle określonej lub określonych czynności i w imieniu mocodawcy. Ze względu na szczególny charakter tej czynności, skutkiem której dojdzie do przysporzenia korzyści dla osoby mocodawcy, byłoby wskazane, żeby pełnomocnictwo to zawierało konkretne ustalenia co do ceny, dla przykładu cena nie niższa niż kwota x zł, oraz konieczne ustalenia co do wpłaty kwoty przysporzenia na konto bankowe mocodawcy. Niektóre z tych ustaleń nie będą potrzebne na przykład w sytuacji, gdy poprzednio właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową podjęli już ustalenia określające cenę zbycia tej nieruchomości lokalowej lub gruntowej. Należy jednak pamiętać, że zawsze działanie przez pełnomocnika właściciela lokalu będzie działaniem w imieniu i na rzecz oraz ze skutkiem na rzecz tego właściciela, za wyjątkiem przypadku przekroczenia umocowania w związku z normą art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego.

Stąd też zasadnicze znaczenie formy i treści pełnomocnictwa.

Od pełnomocnictwa spisanego w formie aktu notarialnego notariusz pobierze należne wynagrodzenie wraz z 22% podatkiem VAT oraz należna opłaty, np. opłata skarbowa.

 

Wróć do: Continuum o uwarunkowaniach sprzedaży nieruchomości  powstałej z części wspólnej

 

źródło: Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl