8 lipca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Sprzedaż nieruchomości wspólnejJak decyzje podejmuje gmina

Jak decyzje podejmuje gmina

Eugenia Śleszyńska

 

Artykuł: Continuum o uwarunkowaniach sprzedaży nieruchomości  powstałej z części wspólnej

 

Jak decyzje podejmuje gmina

 

Ze szczególnym przypadkiem działania właściciela lokalu przez osobę umocowaną  będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy jednym z właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniowa będzie Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, np. gmina. Należy przy tym pamiętać, że decyzje rozporządzania mieniem, dla przykładu mieniem komunalnym, podejmuje właściwy organ gminy, czyli jej rada w trybie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Czynności te może wykonać organ wykonawczy, np. wójt, burmistrz, prezydent, jeśli rada go do takich czynności upoważniła. Działanie w imieniu gminy może też odbywać się przez pełnomocnika umocowanego szczegółowo do czynności określonego rodzaju, także w formie przewidzianej prawem, czyli w formie notarialnej.

 

Po ustaleniach wstępnych dany organ wykonawczy, wójt, burmistrz lub prezydent, działając w imieniu danej gminy wyraża zgodę w formie swego zarządzenia na sprzedaż części nieruchomości lokalowej lub części nieruchomości gruntowej w zakresie odpowiednim do udziału we współwłasności nieruchomości, z jednoczesnym określeniem warunków sprzedaży tj. za kwotę x zł płatną na rzecz gminy X, najpóźniej w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Zazwyczaj w zawarciu umowy sprzedaży (przeniesienia własności) nieruchomości uczestniczy pełnomocnik organu wykonawczego danej gminy, czyli wójta, burmistrza, prezydenta.

 

 

Wróć do: Continuum o uwarunkowaniach sprzedaży nieruchomości  powstałej z części wspólnej

 

źródło: Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

 

 

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl