8 lipca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Sprzedaż nieruchomości wspólnejCharakter umowy przedwstępnej

Charakter umowy przedwstępnej

Eugenia Śleszyńska

 

Artykuł: Continuum o uwarunkowaniach sprzedaży nieruchomości  powstałej z części wspólnej

 

Charakter umowy przedwstępnej

 

 

Jeśli jednak umowę przeniesienia własności nieruchomości lokalowej lub gruntowej poprzedza zawarcie z nowonabywcą umowy przedwstępnej, jej istotą jest wzajemne zobowiązanie się stron umowy kupna-sprzedaży, tj. zbywcy zobowiązują się do przeniesienia własności danej nieruchomości w określonym czasie za określoną kwotę, zaś nabywca do zapłaty kwoty należnej na rzecz zbywcy. Umowa przedwstępna może przewidywać, że nabywca zapłaci zbywcom zaliczkę na poczet ceny nabycia ww. nieruchomości. W tym miejscu należy wyjaśnić, że umowa przedwstępna nie jest umową przeniesienia własności i w związku z tym nie wywoła takich samych skutków prawnych i podatkowych, jak umowa przeniesienia własności nieruchomości. W jednej z interpretacji podatkowych w indywidualnej sprawie wniesionej przez podatnika (osoby fizycznej) pouczono podatnika, że samo zawarcie umowy przedwstępnej nie powoduje skutków podatkowych, gdyż w tej sytuacji nie możemy mówić o przeniesieniu własności nieruchomości, a jedynie o zobowiązaniu do takiego przeniesienia w określonym terminie. Umowa przedwstępna jest niejako przyrzeczeniem dokonania sprzedaży, która nastąpi dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości. Tak więc, jeżeli nie nastąpiło faktyczne zbycie lokalu mieszkalnego, a jedynie zobowiązanie do przeniesienia jego własności w przyszłości, to nie wystąpił obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Powstanie on dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Również zawarcie umowy przedwstępnej i otrzymanie zadatku nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego, o ile zadatek wynikający z umowy przedwstępnej będzie zawarty w cenie sprzedaży. Patrz w tej sprawie także na interpretacje podatkowe, w tym nr IPPB2/415-401/07-2/SP z 31.01.2008 r.

 

Także od umowy przedwstępnej spisanej w formie aktu notarialnego notariusz pobierze należne wynagrodzenie wraz z 22% podatkiem VAT.

 

Wróć do: Continuum o uwarunkowaniach sprzedaży nieruchomości  powstałej z części wspólnej

 

źródło: Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl