8 lipca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Sprzedaż nieruchomości wspólnej Podstawa opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości u osoby prawnej

Podstawa opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości u osoby prawnej


Eugenia Śleszyńska

 

Artykuł: Continuum o uwarunkowaniach sprzedaży nieruchomości  powstałej z części wspólnej

 

Podstawa opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości u osoby prawnej

 

Dana osoba prawna (np. spółka kapitałowa) jako właściciel lokalu posiadający określony udział w części wspólnej, w tym także w nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, uzyska przychód ze sprzedaży w dacie przeniesienia własności. Podstawę opodatkowania w związku z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowić będzie dochód rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

 

Zacytujmy w tej sprawie  pismo Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z  3 marca 2006 r. znak D-1/423-3/06 :

„W przypadku sprzedaży zabudowanej nieruchomości, na którą składa się działka gruntu wraz z fundamentami, dochodem do opodatkowania będzie różnica między ceną wynikającą z umowy sprzedaży a ceną po jakiej przyjęto na własność nieruchomość (wartością początkową), po jej pomniejszeniu o sumę odpisów amortyzacyjnych naliczonych od wartości tej inwestycji-budynku (..) grunty uznaje się za środki trwałe niepodlegające amortyzacji).

(..) Dochód ten podlega opodatkowaniu razem z innymi dochodami z działalności gospodarczej według skali podatkowej obowiązującej w dacie sprzedaży (stawka 19%)".

 

Wróć do: Continuum o uwarunkowaniach sprzedaży nieruchomości  powstałej z części wspólnej

 

źródło: Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl