8 lipca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Sprzedaż nieruchomości wspólnejSkutki podatkowe przychodu ze sprzedaży nieruchomości - osoba fizyczna prowadząca działalność gosp.

Skutki podatkowe przychodu ze sprzedaży nieruchomości - osoba fizyczna prowadząca działalność gosp.

Skutki podatkowe przychodu ze sprzedaży nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą podatnika - osoby fizycznej

 

Eugenia Śleszyńska

 

Artykuł: Continuum o uwarunkowaniach sprzedaży nieruchomości  powstałej z części wspólnej

Skutki podatkowe przychodu ze sprzedaży nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą podatnika - osoby fizycznej

 

Inaczej normują to przepisy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą a w szczególności, gdy przychód ze zbycia nieruchomości powstał w związku z prowadzoną działalnością.

W tym zakresie przepis art. 14 ust. 1 i 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że przychodem są wszelkie kwoty należne, w tym m.in. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Do przychodów podatnika nie zaliczy się jednak przychodów z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego lub ich części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (podstawa - art. 14 ust. 2c cyt. ustawy), jeśli sprzedaż nie następuje na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Dochód z tytułu zbycia nieruchomości jest opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

 

Zobowiązanie w podatku od towarów i usług


W świetle art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót stanowiący kwotę należną ze sprzedaży wykonywanej w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2  cyt. ustawy. Zawarta w art. 15 ust. 2 definicja znacznie rozszerza zakres pojęcia działalność gospodarcza. Wobec wątpliwości podatników - osób fizycznych sprzedających swoje mienie, czy taka sprzedaż jest opodatkowana VAT-em, problem ten doczekał licznego orzecznictwa i równie licznych interpretacji podatkowych.

Wymieńmy niektóre:

1) Wyrok NSA z 29 października 2007 r. sygn. I FPS 3/07

2)  interpretacja podatkowa Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty z 25 lutego 2008 r. sygn. III-2/443-42.1/53237/08/DP

3) interpretacja podatkowa Izby Skarbowej w Katowicach z 21 marca 2008 r. sygn. IBPP1/443-129/08/ES/KAN-654/08.

Z ww. orzecznictwa wynika, że sprzedaż własnego majątku nie zakupiona w celach działalności gospodarczej i nie sprzedawana w tych celach nie jest działalnością gospodarczą lecz tzw. „swobodnym rozporządzaniem mieniem", co oznacza, że sprzedaż nieruchomości w przypadku przedstawionym w artykule generalnie nie będzie stanowiła obrotu w działalności gospodarczej, a w związku z tym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

                                     *                  *                 *

 

W niniejszym artykule zasygnalizowano problematykę sprzedaży nieruchomości powstałej z części wspólnej nieruchomości  na tle prawa i orzecznictwa, również w aspekcie podatków dochodowych. Zainteresowanych odsyłam do źródła prawa podatkowego, czyli do cyt. wcześniej ustaw o podatku dochodowym, jak również do orzecznictwa. Informuję również, że podatnikowi ( w opisanym przypadku podatnikiem jest każdy właściciel lokalu) przysługuje prawo wystąpienia z zapytaniem w indywidualnej sprawie do organu podatkowego (podstawa prawna - art. 14a Ordynacji podatkowej).  
 
 

Wróć do: Continuum o uwarunkowaniach sprzedaży nieruchomości  powstałej z części wspólnej

 

 

 

źródło: Portal Informacyjny

 zarzadca portal informacyjny

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl