9 lipca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiSejm znowelizował ustawę o własności lokali

Sejm znowelizował ustawę o własności lokali

 

 

nowelizacja ustawy o własności lokali

S

ejm znowelizował dzisiaj (12.06.2015 r.) ustawę o własności lokali, teraz trafi do Senatu, jeżeli nie wzbudzi zastrzeżeń i podpisze ją Prezydent – jeszcze w tym roku wejdzie w życie.

 

 

 

Jaka będzie nowa ustawa?

Na pewno bardziej przyjazna właścicielom, ponieważ teraz każdy członek wspólnoty mieszkaniowej będzie mógł głosować swoim udziałem niezależnie od tego jak na daną kwestię zapatrują się pozostali.

 

Bez wątpienia umożliwi to sprawne zarządzanie nieruchomościami, w których wybudowano garaże wielostanowiskowe, bo właśnie unormowanie sytuacji prawnej tej grupy było głównym zamierzeniem ustawodawcy.

 

Przy okazji skorzystają na zmianie także współwłaściciele mniejszych lokali, ponieważ przepis odnosi się do wszystkich, którym przysługuje prawo współwłasności w częściach ułamkowych.

 

Każdy współwłaściciel będzie mógł zatem głosować samodzielnie, jego głos wspólnota  zupełnie legalnie doliczy do wyników głosowania nad uchwałami, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Zmiana ta dotyczy wyłącznie współwłasności ułamkowej, zatem współwłaściciele pozostający we współwłasności łącznej, np. małżonkowie, których łączy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej będą głosować według reguł wyznaczonych przez przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos odbywało się za pośrednictwem pełnomocnika. W praktyce udzielenie takiego pełnomocnictwa będzie wymagało zgody wszystkich współwłaścicieli, jako przedmiotem uchwał właścicieli są czynności zwykłego zarządu.

 

 

 

Pozostał niedosyt

Proponowana nowelizacja nie załatwia problemów związanych z zarządzaniem przedmiotem współwłasności licznych współwłaścicieli i to nie tylko o ustanowienie pełnomocnika chodzi, ale o szereg innych bieżących problemów przed jakimi na co dzień stają współwłaściciele. Często w tym zarządzaniu wyręcza ich wspólnota mieszkaniowa, co ma miejsce głównie w przypadku garażu wielostanowiskowego, gdy części przeznaczone do wspólnego korzystania traktowane są jak nieruchomość wspólna, jednak takie działanie nie jest zgodne z prawem, ponieważ zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej kończy się dokładnie przed bramą wjazdową. Współwłaściciele garażu winni się organizować we własnym zakresie.

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Komentarze  

#144 www.zarzadca.eu: blazejh 2015-09-19 10:27
Cytat dotyczy wyłącznie zobowiązania do podatku od nieruchomości, gdzie jest ww przepis dot. solidarności współwłaściciel i. Od stycznia z tej solidarności wypadną garażowicze.
W zobowiązaniach współwłaściciel i lokalu wobec wspólnoty solidarności nie ma - nie ma nic o niej w uowl. Gdyby była, to jeden garażowicz mógłby być ścigany za prąd w całym wyodrębnionym garażu.
A za długi siostry odpowiadałby brat, który nie mieszka.
Ten wywnioskowany z noweli podział naliczeń i zaliczek wg udziałów w lokalu, to de facto ominięcie braku tej solidarności tylnymi drzwiami - pozwoli ścigać również tego niemieszkająceg o brata do wysokości jego udziału. De facto (znowu) za długi siostry.

Now y doklejony: 19.10.15 11:02
W internecie o zmianach cisza. Jakby wszyscy łudzili się, że do żadnych zmian w ustawie nie doszło. Że zmiany dotyczą głosowania garaży i niczego więcej.
O ile dobre rozumiem to zarządcom nowe udziały są wybitnie nie na rękę , więc albo siedzą cicho albo są niczego nie świadomi.

Jedyny kompetentny artykuł jest o windykacji, polecam wprowadzenie do artykułu.

http://www.administrator24.info/artykul/id7971,nowelizacja-ustawy-o-wlasnosci-lokali-a-windykacja

Nowy doklejony: 19.10.15 12:26
Zadzwoni łem do Mieszczanina, bo kto ma się pilnować, jeśli nie oni?
Owszem, planują najpierw zmianę modułu do głosowania, a potem zmianę dla "lokali wielowłściciels kich", czyli rozumiem, że skupiają się też na udziałach i naliczeniach w garażach.

Pa ni konsultanatka zorientowana w zmianach, tylko nie wie jaką koncepcję opracowują w szczegółach informatycy.

Nowy doklejony: 19.10.15 12:37
Odezwała się też konsultantka mojego programu:

"R ozwiązanie problemu w naszym systemie będzie proste . Wystarczy, że rozdzieli
Pan mieszkanie w zależności od liczby osób i ich udziałów.
Przy kładowo Mieszkanie 22 o metrażu 50m3 ma właściciela pana Mariusza
Kowal skiego i Panią Grażynę Nowak .
P.Grażyna posiada 55% udziału lokalu, a Pan Mariusz 45 % więc wystarczy,że
p otraktuje ich jako dwóch oddzielnych mieszkańców i doda im dwa oddzielne
mies zkania pod tym samym numerem."

Pr awda że proste?

Nowy doklejony: 24.02.16 12:56
Okazuje się ze nie takie proste skoro tradycyjny tegoroczny artyk o zebraniach rocznych w Rzeczpospolitej z 10 lutego 2016 rozpoczyna się tak:

"29 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o własności lokali. Zarządy i zarządcy we wspólnotach albo tej zmiany nie zauważyli, albo mają wątpliwości, jak ją stosować."


http://www.rp.pl/Nieruchomosci/302109985-Zebrania-wspolnot-mieszkaniowych-po-nowemu.html#ap-1
Cytuj
#143 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-09-15 20:09
[cite]blazejh: [/cite][color=#00f]współwłaściciele lokalu mieszkalnego ponoszą nadal zobowiązanie solidarnie[/col or] - solidarność pozostaje zasadą.
[cite]Zarządc a: [/cite] Od dnia 1 stycznia 2016 roku począwszy zasada ta już nie będzie obowiązywała.
blazejh to jak to będzie? ... jest ta solidarność dla współwłaściciel i lokali mieszkalnych czy jej nie ma .
Cytuj
#142 www.zarzadca.eu: Zarządca 2015-09-15 17:54
Na podatki jest odrębny przepis :

art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z tym przepisem każdy współwłaściciel odpowiadał za cały podatek.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku począwszy zasada ta już nie będzie obowiązywała.
Cytuj
#141 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-09-15 12:28
Kto wyciął mój wpis i dlaczego ?


[cite] cdn:[/cite]Kuba p:Cytat:
Dla celów ewidencyjnych wspólnoty w ewidencji pozaksięgowej prowadzi się obciążenia i rozliczenia na lokal.

Się prowadzi, ale po nowelizacji już tak nie można. Naliczenia opłat trzeba wystawiać każdemu współwłaścicielowi osobno:
Cytat:
Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu lokalu, należy przez to rozumieć także współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych, z wyjątkiem art. 16.


[cite] blazejh:[/cite] 1. Zniesienie odpowiedzialnoś ci solidarnej garażowiczów w wyodrębnionej hali garażowej.
Garażowicze wyjątkiem, [color=#00f]wsp ółwłaściciele lokalu mieszkalnego ponoszą nadal zobowiązanie solidarnie[/col or] - solidarność pozostaje zasadą.
http://www.zarzadca.eu/dyskusja/6605/podatek-od-nieruchomosci-zmiany-od-1-stycznia-2016r/#Item_1
jeżeli podatki są solidarnie zbierane, to i zaliczki też .... reszta bez komentarza , szkoda klawiatury
Cytuj
#140 www.zarzadca.eu: cdn 2015-09-12 01:28
Kubap:
Cytat:
Dla celów ewidencyjnych wspólnoty w ewidencji pozaksięgowej prowadzi się obciążenia i rozliczenia na lokal.

Się prowadzi, ale po nowelizacji już tak nie można. Naliczenia opłat trzeba wystawiać każdemu współwłaścicielowi osobno:
Cytat:
Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu lokalu, należy przez to rozumieć także współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych, z wyjątkiem art. 16.

Producenci programów do obsługi nieruchomości już pracują nad poprawką, uwzględniającą skutki nowelizacji w zakresie osobnych naliczeń i rozliczeń zobowiązań współwłaściciel i lokali wobec nieruchomości wspólnej.
Cytuj
#139 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-09-11 07:51
z grubsza Bingo Jacek , ale ....

[cite]G ość Zarzadca.pl (Jacek)[/cite]1 . Ostatnią zmianę ustawy o własności lokali należy zacząć czytać poprzez dyspozycje Art.13 ust.1 uowl.
2. Bez zmian pozostają dotychczasowe sposoby rozliczania lokali poszczególnych właścicieli w zakresie dostarczonego do lokalu ciepła i wody oraz odbioru ścieków.
Przy współwłasności lokalu pozostaje w mocy solidarna odpowiedzialnoś ć za korzystanie z dostarczonych, przez wspólnotę mieszkaniową, do lokalu ,,mediów”.
3. Dla ,,garażowiczy” z uprzejmości ( analogicznie jak podatek od nieruchomości ) a nie z konieczności ,można obliczyć ułamkową część kosztów za ,, media” w/g przypadających im udziałów w garażu.
4. Tylko za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada każdy właściciel , a także współwłaściciel a lokalu w częściach ułamkowych udziału w nieruchomości wspolnej . J.

[cite]Goś ć Zarzadca.pl (Jacek)[/cite]1 . Ostatnią zmianę ustawy o własności lokali należy zacząć czytać poprzez dyspozycje Art.13 ust.1 uowl. TAK. Tu masz przykład poprawnie naliczonej zaliczki http://www.zarzadca.eu/wiki/wzor_-_zaliczka
Naliczenie i rozliczenie robi się wg tych samych zasad tylko w odwrotne strony.

[cit e]Gość Zarzadca.pl (Jacek)[/cite]2 . Bez zmian pozostają dotychczasowe sposoby rozliczania lokali poszczególnych właścicieli w zakresie dostarczonego do lokalu ciepła i wody oraz odbioru ścieków. Nic się nie zmienia , wg regulaminów obowiązujących w danych wspólnotach

[cite]Gość Zarzadca.pl (Jacek)[/cite]3 . Dla ,,garażowiczy” z uprzejmości ( analogicznie jak podatek od nieruchomości ) a nie z konieczności ,można obliczyć ułamkową część kosztów za ,, media” w/g przypadających im udziałów w garażu.Oj, oj! Dla właścicieli MP w garażu wielostanowisko wym, jak jest ustanowiona służebność "przejazdu i przechodu" to w częściach równych
([color=#00f] 1/ilość MP X udział przypadający na garaż wielostanowisko wy X kwota utrzymania cześć wspólnej/ m-c[/color] )
tylko opłata związana z NW (bez "mediów").

Jak nie ma ustanowionej służebności, to oprócz zaliczek na NW trzeba dodać zaliczki na utrzymanie lokalu ( EE w garażu, sprzątanie garażu, ochrona, ect, co tam wspólnota ma)

[cite]Gość Zarzadca.pl (Jacek)[/cite]4 . Tylko za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada każdy właściciel , a także współwłaściciel a lokalu w częściach ułamkowych udziału w nieruchomości wspólnej . Jak sprawa trafi do sądu, trzeba zaliczki ( zobowiązania) rozbić na poszczególnych współwłaściciel i lokalu zgodnie z udziałem (zapis w kacie notarialnym lub wyroku sądowym) , tak samo z wpłatami należy opisać, co, kto wpłacił i za co.
Dla celów ewidencyjnych wspólnoty w ewidencji pozaksięgowej prowadzi się obciążenia i rozliczenia na lokal.
Cytuj
#138 Jacek 2015-09-11 00:15
Podziękowania dla Was gekon i KubaP.
Z dyskusji wyciągam wnioski:
1. Ostatnią zmianę ustawy o własności lokali należy zacząć czytać poprzez dyspozycje Art.13 ust.1 uowl.
2. Bez zmian pozostają dotychczasowe sposoby rozliczania lokali poszczególnych właścicieli w zakresie dostarczonego do lokalu ciepła i wody oraz odbioru ścieków.
Przy współwłasności lokalu pozostaje w mocy solidarna odpowiedzialnoś ć za korzystanie z dostarczonych, przez wspólnotę mieszkaniową, do lokalu ,,mediów”.
3. Dla ,,garażowiczy” z uprzejmości ( analogicznie jak podatek od nieruchomości ) a nie z konieczności ,można obliczyć ułamkową część kosztów za ,, media” w/g przypadających im udziałów w garażu.
4. Tylko za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada każdy właściciel , a także współwłaściciel a lokalu w częściach ułamkowych udziału w nieruchomości wspolnej . J.
Cytuj
#137 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-09-10 14:42
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]KubaP Kod:[Cyt:] ,,Biorąc pod uwagę dotychczasową niejednolitość praktyki i interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie będącym przedmiotem niniejszej interpretacji ogólnej informuję, iż dokonana wykładnia przepisów prawa podatkowego nie wywołuje konsekwencji wobec rozliczeń pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a właścicielami lokali dokonanych uprzednio w sposób odmienny od wyżej przedstawionego." ( T.j do z dnia czerwca 2011 r. Dop.J.) .
Czy nie widzisz w tym zdaniu swoistej abolicji za przeszłość, w rozliczaniu się wspólnot ale tylko do czerwca 2011?.
Pan Minister wskazuje, nie nam zarządcom ale swoim Organom Skarbowym. ,, Do czerwca 2011 r. odpuszczamy ,ale po tej dacie jak ewidencja podziału zakupionych przez wspólnoty towarów i usług nie jest zgodna z aktualnymi przepisami Prawa podatkowymi należy im ........" J. Uważam, że nie o to chodzi ... o rejestry .... a o wystawie faktur dla właścicieli lokali lokali niemieszkalnych .... w ten sposób powstaje obowiązek, że każda WM powinna się zarejestrować jako podatnik VAT. Urzędas ma w tym interes, a miło być tak prosto i tanio , mieliśmy (właściciele lokali) brać sprawy w swoje ręce , falandyzacja nie przeszła

WM mają dbać o nieruchomość, aby ta nie traciła na wartości na podstawie ewidencji pozaksięgowej .... czyli poza tym co napisał p. Minister.

Teraz, na mail WM przychodzą zaproszenia na szkolenia - [font=Georgia][color=#00f]Wspólnota mieszkaniowa – obowiązek rejestracji VAT.[/color] Sprzedaż i odsprzedaż w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej w kontekście zmienionej ustawy VAT oraz interpretacji podatkowych art. 113 ustawy VAT. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe i praktyka.[/font]

Kod:BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
http://grafik.rp.pl/grafika2/751753.pdf

Teraz to biura rachunkowe zarobią na wspólnotach ....
Cytuj
#136 Jacek 2015-09-10 14:29
KubaP [Cyt:] ,,Biorąc pod uwagę dotychczasową niejednolitość praktyki i interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie będącym przedmiotem niniejszej interpretacji ogólnej informuję, iż dokonana wykładnia przepisów prawa podatkowego nie wywołuje konsekwencji wobec rozliczeń pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a właścicielami lokali dokonanych uprzednio w sposób odmienny od wyżej przedstawionego ." ( T.j do z dnia czerwca 2011 r. Dop.J.) . Czy nie widzisz w tym zdaniu swoistej abolicji za przeszłość, w rozliczaniu się wspólnot ale tylko do czerwca 2011?.
Pan Minister wskazuje, nie nam zarządcom ale swoim Organom Skarbowym. ,, Do czerwca 2011 r. odpuszczamy
ale po tej dacie jak ewidencja podziału zakupionych przez wspólnoty towarów i usług nie jest zgodna z aktualnymi przepisami Prawa podatkowymi należy im ........" J.
Cytuj
#135 www.zarzadca.eu: Lalunia 2015-09-10 13:13
@Jacek
ten Klub uważa, że nie podlega pod jurysdykcję organów skarbowych (http://www.zarzadca.eu/dyskusja/6595/kotrola-us/#Item_20)

Wiadomum jest, że WM dokonuje dostawy właścicielom lokali w rozumieniu ustaw podatkowych. Pisąłam juz o tym.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl