5 grudnia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiZa kilka dni samowola będzie tańsza

Za kilka dni samowola będzie tańsza

 

 samowola

J

uż za kilka dni (28.06.br) wejdzie w życie znowelizowane prawo budowlane,  przepisy udało się zmienić za drugim podejściem,  kilka lat temu, tj. w  2011 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował poprzednie zmiany  jako zbyt radykalne, ponieważ w zasadzie znosiły obowiązek uzyskiwania pozwoleń na budowę.  Miało tak być w przypadku domów jednorodzinnych, garaży a nawet dużych obiektów wielorodzinnych, użyteczności publicznej i komercyjnych. Trybunał uznał, że wskutek stosowania tej regulacji  może dochodzić do  naruszeń  praw właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

 

 

Nowe przepisy znoszą co prawda pozwolenia, jednak w ograniczonym zakresie,  nie będzie ich wymagała m.in. przebudowa i budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile  obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, parterowych budynków gospodarczych, w tym garażów, wiat, altan, przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych), o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki również parterowe budynki rekreacji indywidualnej przeznaczonych do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Powyższe nie oznacza  oczywiście zupełnej dowolności inwestora, ponieważ budowę będzie można rozpocząć pod warunkiem, że organ architektoniczno – budowlany nie wniesie sprzeciwu, konieczne bowiem będzie w takich przypadkach dokonanie zgłoszenia. Znowelizowane prawo budowlane rozszerza zatem zakres przedmiotowy wyjątków od zasady obowiązku prowadzenia prac budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę.

 

 

Ustawodawca poszerzył też liczbę obiektów, których użytkowanie będzie możliwe na podstawie zgłoszenia bez konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie, tak będzie, np. w przypadku garaży do pięciu stanowisk czy parkingów.

 

 

Zrezygnowano również z obowiązku zgłoszenia terminu rozpoczęcia prac budowlanych, obecnie należy zgłaszać to nadzorowi budowlanemu.

 

 

Ograniczono formalności dotyczące projektu budowlanego, ponieważ nie będzie już konieczne dołączanie do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów, odbioru ścieków, warunkach przyłączenia obiektu do sieci.

 

 

Skróceniu ulegnie procedura tzw. milczącej zgody  na użytkowanie – termin, w jakim organ może wnieść sprzeciw będzie wynosił 14 dni zamiast 21.

 

 

Zmienią się też wymogi w zakresie ocieplenia budynków – pod rządami obowiązujących przepisów, jeżeli wysokość obiektu przekracza 12 m inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę, kiedy wejdzie nowelizacja przepisów budowlanych – poprzeczka ta zostanie podniesiona do 25  wysokości.

 

 

Istotne zmiany dotyczą również samowoli budowlanych, ponieważ organ będzie miła możliwość rozłożyć ja na raty, umorzyć czy odroczyć termin płatności, co wg. obowiązujących jeszcze przepisów nie wchodziło w grę – podobnie jak w przypadku kar za nielegalną wycinkę drzew, tak i w prawie budowlanym brak tzw. czynnika ludzkiego, w razie samowoli urzędnik miał związane ręce, naliczał opłatę według obowiązujących stawek, nie mógł brać pod uwagę sytuacji właściciela. Prawo o ochronie przyrody się już zmieniło na bardziej humanitarne a już za kilka będziemy mieli nowe przepisy w prawie budowlanym.

 

 

Zmniejszy się też wysokość opłat legalizacyjnych, choć nie w każdym przypadku., np. legalizacja garażu do dwóch stanowisk włącznie kosztuje obecnie  25 tys. zł.,  wg nowych przepisów będzie to koszt 5 tys. zł. Nie zmienia się natomiast opłata legalizacyjna za samowolne postawienie domu – 50 tys. zł.

 

 

 

Skróceniu ulegną niektóre terminy załatwiania spraw przez organy w toku procesu inwestycyjnego, wprowadzony zostanie  14-dniowy termin dla organu administracji architektoniczno-budowlanej na wezwanie inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku o pozwolenie na budowę (innych niż braki dotyczące dokumentacji projektowej), który obliczany będzie  od dnia wpływu wniosku do organu.

Nie trzeba też zawiadamiać organu o zamierzonej dacie rozpoczęcia robot budowlanych, który dotychczas wynosił co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, skróci się też czas oczekiwania na tzw. „milczącą zgodę” na użytkowanie obiektu z 21 do 14 dni.

 

 

 

W przypadkach, w których obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę został utrzymany, nie będzie  trzeba czekać na uprawomocnienie się decyzji, z budową można ruszyć już po jej wydaniu, choć  terminowo wniesione odwołanie strony postępowania spowoduje wstrzymanie wykonania.

 

 

 

Zmiany są bardzo istotne i mają przyśpieszyć i ułatwić prowadzenie procesu inwestycyjnego.

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl