9 grudnia (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiPowierzenie zarządu przez dewelopera

Powierzenie zarządu przez dewelopera

 

 

 powierzenie zarządu

Zrealizowanie inwestycji nie oznacza jeszcze dla dewelopera, że kończą się je go związki z nieruchomością. W razie sukcesywnej sprzedaży lokali, a z taką właśnie sytuacją w przypadku tego rodzaju inwestycji mamy najczęściej do czynienia – już z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu na rzecz innego podmiotu niż dotychczasowy właściciel powstaje wspólnota mieszkaniowa. Oznacza to, że do czasu zbycia wszystkich deweloper pozostaje jej członkiem a  jego udziały w nieruchomości wspólnej  wraz z przenoszeniem własności na kolejnych nabywców stopniowo zmniejszają się.

 

 

 

Jako właściciel niewyodrębnionych lokali, mimo że nie ciąży na nim żaden obowiązek nałożony prawem zwykle podejmuje działania, aby zapewnić ciągłość  dostaw mediów do lokali również po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

 

Trudno przecież wyobrazić sobie wstrzymanie dostaw wody czy ciepła do czasu zwołania zebrania i wyłonienia pomiotu zarządzającego.

Deweloperzy zmuszeni są zatem jakoś uregulować sprawy zarządu nieruchomością, korzystają przy tym z regulacji zawartej w art. 18 ust 2 ustawy o własności lokali, która dopuszcza umieszczenie zapisów dotyczących sposobu zarządu w umowach wyodbrębniających własność lokali. Często jednak deweloperzy popełniają  przy tym różnego rodzaje błędy, te z kolei „tropi” U O K i K., co znajduje wyraz w licznych decyzjach uznających postanowienia stosowanych wzorców umownych za niedozwolone.

 

 

 

Bardzo krytycznie oceniane są wszelkie postanowienia, które narzucając przymusowy zarząd nieruchomością ograniczają prawa konsumenta do swobodnego wyboru sposobu zarządu nieruchomością wspólną oraz wyboru osoby fizycznej lub prawnej do sprawowania tych czynności na uznanych przez siebie zasadach przez okres wskazany w umowie.

 

 

Nie zawsze jednak powierzenie sposobu zarządu będzie przejawem przymusu stosowanego przez dewelopera, po pierwsze nie należy zapominać, że jest również właścicielem lokali niewyodrębnionych, po drugie korzystanie z przepisu art. 18 uwl  niejednokrotnie ma na celu zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektu w początkowym etapie zasiedlania przez nabywców lokali.

 

 

Okazuje się, że urzędnicy UOKiK  niekiedy wykazują się zbyt daleko posuniętą gorliwością, co z kolei mogłoby w ostatecznym rozrachunku okazać szkodliwe dla konsumentów, gdyby deweloperzy, aby uniknąć negatywnych dla siebie konsekwencji ze strony tego urzędu zaniechali regulowania spraw zarządu nieruchomością wspólną w umowach z nabywcami lokali.

 

 

W 2009 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł pozew przeciwko spółce deweloperskich,  w którym domagał się uznania za niedozwolone i zakazania stosowania przez wielu postanowień zawartych w stosowanych wzorcach umownych, w tym upoważnienia tej spółki do zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.

W ocenie powoda takie działanie poważnie ograniczyło wykonywanie praw właścicielskich wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 903 ze zm.),  to deweloper będzie ustalał warunki umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną wykorzystując przy tym swoją przewagę kontraktową nad nabywcami lokali, którzy nie mają żadnego wpływu na jej treść.

 

 

Takiej argumentacji nie podzielił jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie, który uzasadniając wyrok z dnia 19 grudnia 2011 r., sygn. akt: VIACa 630/11, stwierdził, że zawarcie umów o zarządzanie na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia wyklucza abuzywność zastosowanego postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl