5 grudnia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiZnowu zawalił się balkon

Znowu zawalił się balkon

 

 balkon zawalił się

W niedzielę  w Łodzi doszło do tragicznego zdarzenia, trzy osoby wypadły z drugiego piętra, zawaliła się skorodowana barierka balkonowa, stan poszkodowanych jest ciężki. Balustrada zabezpieczająca pękła, gdy dwóch mężczyzn i kobieta wyszli na balkon, mieszkańcy twierdzą, że stan techniczny budynku jest wręcz fatalny, od dawna należy w nim przeprowadzić remont.

 

 

 

W lipcu zeszłego roku na krakowskim osiedlu pod trzema studentkami runął balkon, przeżyły, bo betonowa konstrukcja spadła wraz z kobietami na balkon poniżej.  Z kolei dwa lata wcześniej w Sosnowcu balkon po prostu odpadł od  kamienicy, zdarzenie miało miejsce o świcie,  szczęśliwie nikomu nic się nie stało.

 

 

 

Takich wypadków jest dużo, za dużo i  to nie są nieszczęśliwe wypadki, tylko wynik zaniedbań, latami odwleka się remonty, nie  inwestuje w nieruchomości, do niektórych kamienic  gminnych aż strach wchodzić. Raport  NIK-u  dotyczący stanu technicznego zasobów komunalnych w latach 2011 – 2013 jest miażdżący dla gmin- w wielu obiektach występują zagrożenia dla życia ich lokatorów , grożące zawaleniem balkony, uszkodzone instalacje elektryczne i gazowe to w niektórych miastach codzienność.

 

 

Z jednej strony przyjęła się propaganda sukcesu,  z drugiej nie mówi o tym, że majątek narodowy topnieje. W ciągu zaledwie tylko dwóch lat zasób budynków zmniejszył się aż o 10 procent, to niebywałe zważywszy, że możemy mówić o głodzie mieszkaniowym, osoby o niskich dochodach nie mają gdzie mieszkać, tymczasem wskutek niedoinwestowania rozbiera się mieszkania. Gminy nie dbają o budynki komunalne aż w końcu te niszczeją, tymczasem brakuje mieszkań dla osób o niskich dochodach. Dziury w budżetach samorządów są tak wielkie, że tych nie stać na utrzymanie obiektów, wykonywane są wyłącznie bieżące i  absolutnie konieczne remonty, w konsekwencji zaniedbana substancja niszczeje, następuje dekapitalizacja.  Ponadto, większość istniejących znajduje się w tak złym stanie technicznym, że stanowią już zagrożenie dla zdrowia, często życia ludzi. Można mówić o tzw. „luce remontowej”, czyli takiej sytuacji, gdy nie ma pieniędzy na przeprowadzenie remontów, jak wykazała kontrola w badanym okresie brakowało ok. 1 mld zł., systematycznie spada też  stopień pokrycia niezbędnych nakładów.

 

 

 

Taki spadek po gminach otrzymały też wspólnoty mieszkaniowe powstałe z zasobów komunalnych,  właściciele, często emeryci i renciści nie są w stanie przeprowadzić wszystkich remontów na raz, jednak jeżeli ich zarządca jest operatywny, mogą liczyć na kredyty czy dofinansowanie. Wspólnota mieszkaniowa odpowiada bowiem za stan techniczny obiektu, art. 61 Prawa budowlanego nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jego utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym, tak aby nie dopuścić do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Natomiast art. 66 ustawy przewiduje sankcje za niespełnienie tych obowiązków – w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo

2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo

4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia

– właściwy organ nakaże, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku, a w sytuacjach skrajnych – nawet zakaże użytkowania obiektu.

 

 

 

Jednak, jeżeli wspólnota korzysta z usług profesjonalnego zarządcy – to na nim zwykle spoczywa odpowiedzialność, ponieważ przy wykonywaniu czynności winien wykazać należytą staranność, m.in. w zakresie utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, przy czym mierniki oceny, z uwagi na zawodowy charakter prowadzonej działalności,  są podwyższone. W razie sporu sądowego to na zarządcy spoczywa ciężar udowodnienia, że staranności dochował. Skutki złego stanu technicznego budynku, mi.in. instalacji w nim zamontowanych obciążają zatem zarządcę, jednak może się od odpowiedzialności uwolnić jeżeli wykaże, że w odpowiednim czasie podjął starania mające na celu usunięcie nieprawidłowości.

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl