16 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiZarządca już nie zignoruje zgłoszenia

Zarządca już nie zignoruje zgłoszenia

 

zarządca nie zignoruje zgłoszenia

Kominiarz stwierdza nieprawidłowości i zarządca nic z tym nie robi, przegląd gazowy wykazał wadliwe podłączenie pieca gazowego a w sprawie nic się nie dzieje poza tym, że napisano jedynie pismo do właściciela lokalu, aby usunął usterkę? A może zignorowano zgłoszenie, że sąsiad w ramach remontu posunął się o krok za daleko i usunął ścianę konstrukcyjną oraz  nielegalnie zamontował ogrzewanie gazowe czym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców ?

 

 

 

Dotychczas w takich sytuacjach właściciel niewiele mógł zdziałać, ale od 2016 roku to się zmieniło, nowe przepisy zdyscyplinują opornych, przez zakreślenie terminu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 


W dniu 7 stycznia 2016 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Prawa budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1549), zmianie uległy m.in. art. 70 ust. 1. Dotychczas właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, obowiązani byli w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

 

 

Obecnie przepis ten obliguje do usunięcia usterki „w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli” – sposób, w tym termin wykonania tego obowiązku skontroluje „właściwy organ", po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków.

 

 

Ale to nie jedyna istotna zmiana, nowelizacja poprzez dodanie pkt. 4 a do ust. 1 w art. 62 ustawy Prawo budowlane nałożyła dodatkowo na zarządców (właścicieli, użytkowników obiektu)  obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu technicznego „w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2.”

 

 

Zarządca będzie zatem musiał odpowiedzieć na zgłoszenie  podejmując  sformalizowane działania w w szczególności, gdy wynika z niego, iż obiekt nie spełnienia podstawowych wymagań dotyczących: nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, ochrony przed hałasem, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, a także warunków użytkowych zgodnych z jego przeznaczeniem w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu; utrzymania właściwego stanu technicznego;  ochrony w przypadku wpisania do rejestru zabytków, objęcia ochroną konserwatorską;

 

 

Kontrolę tę należy  przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia, o czym stanowi art. 62 ust. 2 a. Zarządca nie będzie mógł już bagatelizować problemu braku dostępu do internetu, czy hałaśliwie działającej windy, lecz pilnie podjąć zdecydowane działania.

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#8 www.zarzadca.eu: KubaP 2016-01-27 08:58
[cite] Gość Zarzadca.pl:(Gr ara) [/cite]Jest zobowiązany przeprowadzić w ciągu 3 dni KONTROLĘ, a usunąć usterkę ma bezpośrednio PO KONTROLI, czyli, motyla noga, kiedy?! Kiedy? Jak wspólnota przekaże mu na to środki finansowe , z pustego to i Salomon ...
Cytuj
#7 Grara 2016-01-27 07:15
Jest zobowiązany przeprowadzić w ciągu 3 dni KONTROLĘ, a usunąć usterkę ma bezpośrednio PO KONTROLI, czyli, motyla noga, kiedy?!
Cytuj
#6 www.zarzadca.eu: gecon 2016-01-22 00:19
Cytat:
....właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia
Przypominam, że mowa jest cały czas o właścicielu obiektu lub zarządcy obiektu - czyli o np. wspólnocie lub spółdzielni a nie o zarządcy nieruchomości.
W tym względzie artykuł zalinkowany wprowadza w błąd podając nieprawdziwe informacje!
Cytuj
#5 1 Jacek 2016-01-21 23:00
A może dodając od stycznia br. przepisy w ,,Art. 62", (Okresowe kontrole obiektu budowlanego) ;
[ cyt:] ,, w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionyc h względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2. " i
[cyt:] ,,Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia." , przyznano uprawnienia do stałego kontrolowania stanu technicznego nieruchomości również ,, osobom zamieszkującym lokal mieszkalny" ?. J.
Cytuj
#4 www.zarzadca.eu: koziorozka 2016-01-21 16:35
"Kominiarz stwierdza nieprawidłowośc i i zarządca nic z tym nie robi, przegląd gazowy wykazał wadliwe podłączenie pieca gazowego a w sprawie nic się nie dzieje poza tym, że napisano jedynie pismo do właściciela lokalu, aby usunął usterkę? "
Zgadzam się - ten tekst to badziewie.
Omó wienie nowelizacji Prawa budowlanego bez refleksji, jak to się ma do rzeczywistości.
A te przykłady z początku tekstu to kuriozum. Zarządca na własny koszt usunie "wadliwe podłączenie pieca gazowego" albo te nieprawidłowośc i, które wykazał kominiarz?
Niezwłocznie? :bigsmile:
Cytuj
#3 Grara 2016-01-21 07:18
"Przepis ten obliguje do usunięcia usterki w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli".

Super, kolejny niesprecyzowany przepis, który można sobie dowolnie interpretować. A co to znaczy "bezpośrednio po"? Później tego samego dnia? Następnego dnia? W ciągu tygodnia? Miesiąca? A jak pójdę najpierw na siku, to już nie będzie "bezpośrednio po", bo poszłam na siku?
Cytuj
#2 Grara 2016-01-21 07:15
"Przepis ten obliguje do usunięcia usterki >>w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli
Cytuj
#1 1 Jacek 2016-01-20 23:38
,,Zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionyc h względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń" , ograniczają się tylko do zgłoszeń ingerencji i naruszeń, dostrzeżonych w mieszkaniu czy też w całej nieruchomości ? J.


.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl