11 grudnia (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiZe wspólnoty do spółdzielni - będą zasady rozliczeń

Ze wspólnoty do spółdzielni - będą zasady rozliczeń

  

 spółdzielnia mieszkaniowa

Prawo spółdzielcze wymaga gruntownej nowelizacji, od lat nie są realizowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego, wobec luki prawnej spółdzielnie wstrzymują wykup lokali, sprawy trafiają do sądów, które orzekają na bazie niekonstytucyjnych regulacji – w efekcie mamy już dwie skargi przeciwko Polsce w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

 

 


Trzeba pilnie dostosować systemu prawnego do orzeczeń T.K. z dni: 14 lutego 2012 r. (sygn. akt P 17/10), 14 lutego 2012 r. (sygn. akt S 1/10), 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 36/12) oraz 5 lutego 2015 r. (sygn. akt K 60/13). Niezgodne z ustawą zasadniczą są bowiem m.in. warunki finansowe nabywania własności lokali przez najemców dawnych mieszkań zakładowych, przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe. W wyroku z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. akt P 17/10 TK stwierdził, że przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, są niezgodne z Konstytucją ponieważ prowadzą do niezasadnego uprzywilejowania najemców byłych mieszkań zakładowych nieodpłatnie przejętych przez spółdzielnie w stosunku do pozostałych najemców lokali oraz członków spółdzielni, którzy z tytułu nabycia własności lokalu muszą ponieść dodatkowe opłaty. Na mocy tego orzeczenia niekonstytucyjne przepisy wygasły, jednak nowych jak dotąd brak, co oznacza lukę prawną,

 

 

Jeszcze w 2009 roku (wyrok z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. akt K 64/07), TK zakwestionował art. 48 ust. 3 usm, zgodnie z którym, jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemca chcący nabyć mieszkanie nieodpłatnie, powinien dodatkowo pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.
dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. akt S 1/10), postulował pilną potrzebę uregulowania kwestii uprawnień przysługujących najemcom dawnych mieszkań zakładowych, przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe – jednak jak dotąd takiej regulacji brak.

 

Kolejną kwestią są zasady zwrotu wkładu mieszkaniowego w sytuacji wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, dotyczy ich wyrok TK z dnia 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 36/12), od 16 lipca 2013 r. utracił moc obowiązującą przepis pozwalający regulować w statucie zasady zwrotu wkładu mieszkaniowego w sytuacji wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Od tego momentu nieuregulowana pozostaje kwestia zasad zwrotu wkładów mieszkaniowych w sytuacji, gdy lokal nie jest zbywany w drodze przetargu, nie można też zrealizować roszczeń osób upoważnionych do jego otrzymania.

 

 

Również w 2015 roku (wyrok z 5.02.2015 r., sygn. akt K 60/13) Trybunał orzekł, że niezgodne są art. 3 ust. 1 i 3 usm w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu. Sprzeczny z Konstytucją jest także art. 19 ust. 2 usm w związku z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443), dalej ups, w zakresie, w jakim uzależnia skuteczne nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu od przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej, a także art. 26 § 2 ups w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

 

 


Dobra wiadomość jest taka, że Ministerstwo Budownictwa pracuje obecnie nad projektem nowelizacji zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która wypełni te luki, uregulowane zostaną też zasady rozliczeń między spółdzielnią a nowo powstałą wspólnotą mieszkaniową. Dotychczas orzecznictwo sądów w tym zakresie było rozbieżne, a spółdzielcy i członkowie wspólnot nie mogli doczekać się przez lata rzetelnej regulacji. Miejmy nadzieję, że obecnie urzędujący przedstawiciele ministerstwa uporządkują w końcu, prawo spółdzielcze, na czym zyskają również nowopowstałe wspólnoty mieszkaniowe.

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl