30 maja (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiOdstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

 

 Odstąpienie od umowy sprzedaży

Powszechną praktyką banków kredytujących zakup nieruchomości jest  uruchamianie środków dopiero po zawarciu umowy przeniesienia własności, sprzedający otrzymuje wtedy całą należność dopiero po tym, jak kupujący dostarczy do banku akt notarialny. To nie jest komfortowa sytuacja, mimo że do notariusza dostarczane jest zaświadczenie o udzieleniu kredytu,  nabywca może z różnych przyczyn z niego nie skorzystać  i  mimo braku wpłaty nabyć prawo własności za ułamek ceny.

 

 

 

Oczywiście istnieją pewne mechanizmy zabezpieczające interes sprzedającego, ale  w praktyce zwykle trudno odzyskać pieniądze, dlatego warto w takim przypadku skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy. Kwestie te reguluje   art. 491 § 1 kodeksu cywilnego,  zgodnie z brzmieniem tego przepisu, jeśli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło już do przeniesienia własności nieruchomości, gdy nabywca nie  spełnił swojego zobowiązania od lat nie budzi wątpliwości, potwierdził ją m.in. Sąd Najwyższy w uchwale  siedmiu sędziów  z 30 listopada 1994 r. (sygn. III CZP 130/94).

 

 

Pewne wątpliwości interpretacyjne mogą powstać wtedy, gdy zbywca otrzyma część należnej mu ceny – czy zachowuje wtedy prawo odstąpienia od umowy, przeniesienie własności nieruchomości jest bowiem świadczeniem niepodzielnym, podczas , gdy świadczenie drugiej strony – zapłata ceny – podzielnym. Kwestia ta była już przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 20 listopada 2015 r. (sygn. III CZP 83/15)  przesądził, iż dopuszczalne jest odstąpienie od umowy wzajemnej ze względu na zwłokę ze spełnieniem części świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie jednej ze stron jest niepodzielne.

 

 

Sprzedający zachowuje zatem dodatkowe zabezpieczenie w postaci prawa odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji, gdy kupujący nie  zapłaci całej ceny transakcji. Samo odstąpienie nie skutkuje oczywiście zwrotnym przeniesieniem własności, wymaga to złożenia przez strony stosownych oświadczeń w obecności notariusza, jeżeli jednak nabywca odmówi – zbywcy przysługuje droga sądowa.

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl