5 grudnia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiPodatki: rozliczmy ten najem

Podatki: rozliczmy ten najem

 

 rozliczenie najmu

Obowiązujące przepisy przewidują obecnie trzy  rodzaje umów najmu lokali mieszkalnych:   najem okazjonalny , najem instytucjonalny i najem "zwykły". Najem okazjonalny zarezerwowany jest wyłącznie dla wynajmujących będących osobami  fizycznymi i nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.  Z kolei najem instytucjonalny to wyłączna domena firm świadczących tego rodzaju usługę. Uniwersalny, ale i najmniej korzystny dla wynajmującego ze względu na ewentualne problemy z eksmisją może okazać się najem  „zwykły”, czyli regulowany przepisami kodeksu cywilnego i  ustawy o ochronie praw lokatorów– taką umowę może zawrzeć każdy podmiot.

 

 

 

Rozliczanie najmu instytucjonalnego

 

Ponieważ wynajmującym może być wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali, to najem ten  rozlicza się na  takich samych zasadach, jak inne przychody firmy.

 

 

Jeżeli jednak przedsiębiorcą jest  osoba fizyczna, to w zależności od wybranej formy opodatkowania  może rozliczać się z fiskusem w skali podatkowej na zasadach ogólnych (18% lub 32% od dochodu), albo podatkiem liniowym (19% od dochodu).

 

 

Rozliczenia najmu okazjonalnego

 

 

Ponieważ taką umowę może zawrzeć wyłącznie wynajmujący będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali – to do niego należy wybór formy opodatkowania przychodów. W grę zatem  wchodzi opodatkowanie na zasadach ogólnych  według skali podatkowej, albo ryczałt.

 

W pierwszym przypadku  dochody z najmu powiększą dochód osobisty według stawki 18 proc. lub 30 proc. Jest to domyślna forma rozliczenia, wynajmujący nie ma obowiązku zgłaszania jej wyboru do urzędu skarbowego. Jeżeli się na nią zdecyduje – może od uzyskanego przychodu odjąć koszty uzyskania, poza tym nie ma obowiązku ewidencjonowania przychodów w określonej formie, wystarczające jest, aby był w stanie wykazać osiągane dochody.

 

Dla niektórych podatników przyjęcie takiego sposobu rozliczeń z fiskusem może być bardzo korzystne, szczególnie gdy w grę wchodzić będzie amortyzacja według stawki 10 procent. Taką możliwość mają właściciele mieszkań, które były wykorzystywane przed ich nabyciem przez okres 60 miesięcy  lub ulepszone  (przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej).  

 

Więcej na ten temat w artykule: „Najem krótkoterminowy a podatki” na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

http://www.zarzadca.pl/komentarze/2698-najem-krotkoterminowy-a-podatki 

 

 

Wynajmujący samodzielnie oblicza miesięczną zaliczkę podatku, którą  wpłaca do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni a  po zakończeniu roku podatkowego składa zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-36).

 

 

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne umożliwia opodatkowanie najmu stawką 8,5 proc. – od uzyskiwanych przychodów, o ile nie przekroczą 100 tys. złotych. Od nadwyżki powyżej tej kwoty wysokość ryczałtu wzrośnie do 12, 5 procent. Takie zróżnicowanie wynika z nowelizacji przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych,  o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Powyższa zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

 

 

W przypadku tej formy rozliczeń podatnik obowiązany jest złożyć zawiadomienie o wyborze ryczałtu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie do 20 stycznia danego roku – w razie niedopełnienia tej formalności obowiązująca jest ogólna forma rozliczeń.

 

Jeżeli najem rozpoczyna się w roku podatkowym – zawiadomienie składa się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał pierwszy przychód z najmu.

 

 

 

 

źródło:

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl