25 maja (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiPodatek od wzbogacenia: umowa deweloperska uprawnia do ulgi

Podatek od wzbogacenia: umowa deweloperska uprawnia do ulgi

 

 podatek od wzbogacenia,umowa deweloperska

 

Zawarcie umowy deweloperskiej wystarczy do skorzystania z ulgi podatkowej, ponieważ nabywca  mieszkania uniknie podatku „od wzbogacenia” nawet wtedy, gdy nie zostanie jeszcze właścicielem – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2017 roku (sygn. akt:  II FSK 3510/17).

 

 

Sprawa powyższa dotyczyła podatniczki, która środki uzyskane z sprzedaży nieruchomości przeznaczyła na zakup mieszkania od dewelopera. Pomiędzy obydwiema transakcjami nie upłynął okres 2 lat, dlatego też sądziła ona,  że ma prawo do ulgi podatkowej określonej w art. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

 

W sytuacji braku prawa do ulgi – podatniczka musiałaby zapłacić podatek PIT, tj. podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia lub wybudowania. W ocenie organów podatkowych, a potem i sądu administracyjnego z ulgi skorzystać nie mogła.

 

 

Nie doszło bowiem do przeniesienia własności wybudowanego lokalu. Z umowy deweloperskiej wynika bowiem jedynie ekspektatywa prawa nabycia nieruchomości, która – mimo że w założeniu zmierza i niejako warunkuje nabycie prawa do lokalu mieszkalnego – nie jest równoznaczna z nabyciem tego prawa i nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia.

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. akt: I SA/Bd 592/17) wskazał, że   uprawnienie do ulgi powstaje dopiero w razie ostatecznego nabycia nieruchomości, tj. konieczne jest przeniesienie prawa własności – samo zawarcie umowy deweloperskiej nie jest zatem wystarczające do spełnienia przesłanek określonych w cytowanym powyżej przepisie zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z taką wykładnią i uchylił  zarówno decyzje administracyjne, które zapadły w tej sprawie, jak i  wyrok WSA wskazując, iż przepis powyższy nie uzależnia prawa do skorzystania ze zwolnienia od dokonania definitywnego nabycia prawa do mieszkania. Takie stanowisko mijałoby się z celem, w jakim został wprowadzony – a było nim preferowanie przeznaczenia przez podatników środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (por. wyrok NSA z dnia 7 lutego 2018 roku, sygn. akt: :  II FSK 3510/17).

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl