16 listopada (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiNajem zagranicznej nieruchomości - nowe zasady rozliczeń

Najem zagranicznej nieruchomości - nowe zasady rozliczeń

 

 Najem zagranicznej nieruchomości

Zyski z wynajmu nieruchomości za granicą należy wykazać w Polsce w zeznaniu rocznym również wtedy, gdy  podatek został zapłacony w innym państwie,  a dowód zapłaty tego podatku lepiej zachować. Sprawdź jak zmieniły się zasady rozliczeń z polskim fiskusem. 

 

Zasadą jest, iż polscy rezydenci  całość swoich  dochodów, bez względu na to gdzie zostały osiągnięte, winni opodatkować w Polsce, jednak zwykle  zarobki zagraniczne, np. z wynajmu mieszkania, są  opodatkowane w państwie jego położenia.  W takim przypadku mogłoby więc dojść do niepożądanej sytuacji, gdy podatnik płaci podatek podwójnie – za granicą i w kraju.

Aby tak się nie stało, zastosowanie mają  rozwiązania wynikające z międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które konstytuują podstawową zasadę, że najem opodatkowany jest w tym państwie, w którym znajduje się wynajmowana nieruchomość. 

 

Metody unikania podwójnego opodatkowania są dwie, co znajduje wyraz w zawartych przez nasz kraj umowach:

 

- wyłączenia z progresją – przychodu z tytułu najmu nie  dodaje się do podstawy opodatkowania – ale należy go wykazać – po to, aby ustalić właściwą stawkę podatkową dla dochodów osiąganych w Polsce , oznacza to, że choć podatku drugi raz już płacić nie trzeba, to przychód uzyskany z najmu może mieć  wpływ na wysokość podatków od przychodów z innych źródeł ze względu na przekroczenie skali podatkowej,

 

 

- metoda zaliczenia proporcjonalnego – ma zastosowanie do części umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, również i do tych państw, z którymi Polska ich nie zawarła, a  polega  na tym, że sumuje się dochody osiągane w Polsce z zagranicznymi, oblicza należny podatek, a następnie pomniejsza go o podatek zapłacony za granicą.

 

 

Dla podatników o wiele korzystniejsza jest ta pierwsza metoda, ponieważ nie będzie miało tu znaczenia ile tego podatku zapłacono, ale czy został  zapłacony. Jeżeli dane państwo przewiduje niższe podatki od przychodów z wynajmu, to nie będzie trzeba dopłacać różnicy. W przypadku tej drugiej – konieczna będzie dopłata. 

 

 

Należy jednak mieć na uwadze, że wiele państw, w tym Polska,  aby uniknąć ewentualnych nadużyć związanych ze stosowaniem pierwszej metody (ucieczka kapitału do rajów podatkowych) przystąpiła do  wielostronnej konwencji MLI, która wpływa na zakres zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”) w ten sposób, że nakazuje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. 

Jeżeli  zagraniczny podatek nie pokryje polskiego zobowiązania – trzeba będzie dopłacić różnicę.

 

Aby ustalić sposób rozliczenia podatku z najmu należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy konwencja MLI obowiązuje w państwie, w którym znajduje się nieruchomość, ponieważ może to znacząco modyfikować zasady wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jako przykład może posłużyć Wielka Brytania, w przypadku której dotychczas, na mocy takiej umowy, stosowano metodę wyłączenia z progresją, ale od 2020 roku począwszy - w związku z konwencją  MLI - obowiązuje już rozliczenie proporcjonalne, dlatego rezydent  (polski podatnik) osiągający dochody  z najmu musi je nie tylko wykazać w rozliczeniu rocznym, ale także i obliczyć podatek należny fiskusowi, jakby nieruchomość wynajmował na terenie Polski i dopiero po obliczeniu należnej daniny może odjąć od niej to, co zapłacił w Wielkiej Brytanii, jeżeli wystąpi różnica - trzeba dopłacić.

 

Podkreślenia wymaga, że  wynajmujący nie może liczyć na ulgowe traktowanie wynikające z abolicji, jak ma to miejsce w przypadku innych przychodów, np.  ze stosunku pracy za granicą.  Konwencja MLI znacząco zmieniła zasady rozliczeń podatkowych i jej zasady obowiązują, m.in. w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Austrii, Nowej Zelandii, Japonii, Słowenii, Słowacji i na Litwie. Oznacza to, że dochody z najmu nieruchomości położonych w tych państwa trzeba rozliczyć w Polsce, co np. dla osób, które w ogóle na terenie naszego kraju nie mają dochodów oznacza to, że od 2020 roku będą musiały wypełnić PIT i odprowadzić podatek należny, który mogą pomniejszyć o daninę zapłaconą zagranicznemu fiskusowi.

 

 

 

 

 

Anna Kondrasiuk

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 Anna Kondrasiuk

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl