8 lipca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiUlga mieszkaniowa: sądy przychylne podatnikom

Ulga mieszkaniowa: sądy przychylne podatnikom

 

Sądy coraz częściej przyznają podatnikom rację w ich sporach z fiskusem dotyczących ulgi mieszkaniowej, a ostatnio zapadły przełomowe orzeczenia bardzo korzystne dla osób, które sprzedają nieruchomość przed upływem pięciu lat od daty jej nabycia.

 

 

Kolejność nie ma znaczenia

Zazwyczaj osoby korzystające z ulgi mieszkaniowej sprzedają jedną nieruchomość, a dopiero potem ze środków uzyskanych ze zbycia kupują  drugą  – tak zwykle jest, ale może się przecież zdarzyć odwrotna sytuacja.

Pani Katarzyna tak bardzo śpieszyła się z zakupem, że  najpierw kupiła wymarzoną nieruchomość, na co przeznaczyła  wszystkie  oszczędności, a dopiero potem sprzedała swoje stare mieszkanie. Problem w tym, że to mieszkanie nabyła 3 lata wcześniej – więc  miała wątpliwości czy nie będzie musiała zapłacić podatku PIT, ponieważ transakcja nastąpiła przed upływem 5 -ciu lat od daty nabycia.

Gdyby je sprzedała przed zakupem nowego – wtedy odpowiedź byłaby oczywista -  przysługuje jej ulga, tymczasem w takiej sytuacji nie wiadomo jak do sprawy podejdzie fiskus. Dotychczas urzędnicy stali na stanowisku, że prawo do skorzystania ze zwolnienia będzie możliwe tylko wtedy, gdy zarówno nabycie jak i wydatki związane z tym nabyciem będą dokonane już po sprzedaży nieruchomości.

 

Jednak to się teraz zmieni, gdyż  w dniu 17 lutego 2020 roku Izba Finansowa NSA podjęła uchwałę, w której przyjęto, że z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać również osoby, które najpierw kupują nową nieruchomość, a dopiero potem zbywają starą. Pani Katarzyna dzięki temu będzie mogła zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych, co wcześniej nie było do końca pewne, gdyż w orzecznictwie sądów administracyjnych funkcjonowały dwie sprzeczne linie orzecznictwa.

 

Według jednej z nich – tej niekorzystnej dla podatnika – warunkiem skorzystania z ulgi było uprzednie zbycie nieruchomości – dopiero wtedy środki z jej sprzedaży można przeznaczyć na zakup nowej. Kluczowe znaczenie miałby zatem  moment faktycznego przeniesienia własności nieruchomości, a nie tylko przekazania pieniędzy. Część składów sądzących stała zatem na stanowisku, że  nie jest możliwe wydatkowanie przychodu przed odpłatnym zbyciem nieruchomości i wydatkowanie przychodu, który nie powstał (np. wyroki NSA: z dnia 26 kwietnia 2017 r., II FSK 891/15 oraz II FSK 1791/15; z dnia 24 sierpnia 2017 r., II FSK 956/17, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dalej CBOSA).

 

Druga linia – którą ostatecznie „przypieczętowała” uchwała NSA z 17.02.2020 roku (II FPS 4/19) – reprezentuje pogląd przeciwny, zgodnie z nim  brak jest podstaw do przyjęcia, aby kolejność nabycia i zbycia nieruchomości była przesłanką zwolnienia dochodu z opodatkowania, ponieważ przepis wymaga jedynie, żeby dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany w przewidzianym terminie na określone cele. Brak podstaw do przyjęcia, aby dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości musiał być wydatkowany w całości po definitywnym przeniesieniu własności na nabywcę (np. wyroki NSA: z dnia 12 maja 2017 r., II FSK 1079/15; z dnia 22 listopada 2017 r., II FSK 2937/15; z dnia 8 marca 2018 r., II FSK 589/16; z dnia 6 kwietnia 2018 r., II FSK 816/16). Chronologia zdarzeń nie ma zatem tutaj znaczenia, gdyż warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest  wydatkowanie w określonym przez prawo terminie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

 

Ulgę mieszkaniową można dziedziczyć

Kolejne orzeczenie – wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 roku, sygn. akt: III SA/Wa 791/19 -  dotyczy dziedziczenia ulgi mieszkaniowej. Nie ma rangi takiej, jak opisana powyżej uchwała NSA, jednak otwiera podatnikom drogę do dochodzenia swoich praw w sytuacji dziedziczenia ulgi podatkowej. Jest szczególny, gdyż dotyczy sytuacji, gdy spadkodawca nie zdążył podjąć żadnych konkretnych czynności, które ujawniałyby jego zamiar skorzystania z ulgi mieszkaniowej – w szczególności nie złożył PIT-u 39.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  uznał, że również i wtedy spadkobierca może skorzystać z ulgi podatkowej, którą odziedziczył po spadkodawcy.

 

 

 

 

Anna Kondrasiuk

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 Anna Kondrasiuk

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl