7 lipca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiWcześniejsza spłata kredytu - bank pomniejszy prowizję

Wcześniejsza spłata kredytu - bank pomniejszy prowizję

 

 

 

Spłaciłeś kredyt przed czasem? Sprawdź ile niesłusznie pobrał bank i upomnij się o swoje pieniądze.  

 

Koszty kredytu to nie tylko raty, ale też i  kwoty uiszczane jednorazowo w związku z zawarciem umowy kredytowej, jak prowizja, ubezpieczenie, czy opłata manipulacyjna. Płaci się za wszystko co z takim kredytem jest związane,  za jego udzielenie,  za rozpoznanie wniosku, czy za  „uruchomienie”, czyli pozostawienie kwoty do dyspozycji  kredytobiorcy. Te stałe koszty idą w tysiące złotych i są to całkiem pokaźne zyski – dlatego banki   tak niechętnie się z nimi rozstają. Jednak w świetle zeszłorocznego  wyroku TSUE – będą musiały oddawać część zainkasowanych pieniędzy klientowi, o ile ten zdecyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu.

 

Od kilku lat obowiązują przepisy, które stanowią, że przypadku wcześniejszej spłaty kredytu następuje proporcjonalne obniżenie jego  kosztów i dotyczy to zarówno kredytów konsumenckich, jak i hipotecznych.

Odnośnie kredytu konsumenckiego, to celem wyjaśnienia należy wskazać, iż jest to taki kredyt, którego wysokość jest nie większa niż 255 550 złotych albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Ponadto może to być kredyt  w rachunku bieżącym,  gotówkowy, samochodowy, zadłużenie na karcie kredytowej – o ile spełniają kryteria kredytu konsumenckiego wymienione w ustawie o kredycie konsumenckim.

Ponadto, znaczenie ma data zawarcia umowy kredytu, ponieważ w przypadku kredytów konsumenckich zasada ta obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 roku, gdy weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.), z kolei możliwość odzyskania kosztów, gdy chodzi o kredyt hipoteczny – istnieje od dnia 21 lipca 2017 roku, gdy to weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym z 23 marca 2017 roku.

Z tej przyczyny zwrotu mogą domagać się klienci, którzy zawarli umowy kredytu konsumenckiego nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 roku, a także osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy po 21 lipcu 2017 roku.

 

Wcześniejsza spłata zobowiązania wobec banku powoduje, że bank musi oddać kredytobiorcy wszystkie koszty kredytu proporcjonalnie obniżone – tak stanowi prawo, jednak banki respektowały je tylko częściowo, ponieważ część pieniędzy niesłusznie sobie zatrzymywały. Chodzi o opłaty uiszczane jednorazowe (w szczególności ubezpieczenia, prowizje, opłaty manipulacyjne) – bankowcy stali na stanowisku, że tych kosztów się nie rozlicza z klientem i zatrzymywali pieniądze sobie. W takiej sytuacji mamy bez wątpienia do czynienia z tzw. bezpodstawnych wzbogaceniem uregulowanych w art. 405 Kodeksu cywilnego: „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.”

 

Mimo wielokrotnych interwencji Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego  prawnicy banków uważali, że obowiązek zwrotu części kosztów dotyczy wyłącznie rat , tymczasem  w przepisach mowa o wszystkich kosztach kredytu, a nie o kosztach spłacanych ratalnie. Taka nadinterpretacja prawa funkcjonowała przez lata całkiem sprawnie, ostatecznie powstrzymało ją (mam nadzieję) orzeczenie TSUE z dnia 11 września 2019 roku wydane  w sprawie C 383/18 Lexitor sp. z o.o. dotyczące  proporcjonalnego obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego ze względu na jego wcześniejszą spłatę. Zgodnie z tym wyrokiem kredytodawca muszą rozliczyć się m.in. z: prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia. Wygląda na to, że  do rozwiązania problemu z nadużyciami banków trzeba było aż Trybunału ze Strasburga, aby  wskazał sądom w  Polsce, że „wszystkie koszty”, to wszystkie koszty.

 

Proporcjonalne obniżenie kosztów jednorazowych wymaga ich zsumowania i proporcjonalnego pomniejszenia w stosunku do czasu rzeczywistego kredytowania. Przykładowo: przy kredycie zawartym na 10 lat opłaty jednorazowe (prowizja, ubezpieczenie, opłaty manipulacyjne, itd.) wynosiły 4 tys. zł. Kredyt spłacono po 5 latach, dlatego bank powinien zwrócić połowę tych kosztów kredytobiorcy.

 

 

 

 

 

Anna Kondrasiuk

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 Anna Kondrasiuk

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl