20 stycznia (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiPodatek od spadku - rady dla zapominalskich

Podatek od spadku - rady dla zapominalskich

 podatek od spadku

 

Odziedziczyłeś mieszkanie po babci, albo po mamie? Mamy dobrą wiadomość: nie musisz płacić podatku, ponieważ tak bliskie pokrewieństwo powoduje, że jesteś zwolniony od opodatkowania. Mamy niestety również i trochę gorszą wiadomość: z tego rodzaju preferencji niestety nie skorzystasz, jeżeli nie zgłosiłeś faktu dziedziczenia naczelnikowi swojego urzędu skarbowego w odpowiednim terminie. Na szczęście są jeszcze  koła ratunkowe: przedawnienie i  ulga mieszkaniowa.

 

Spadkobierca będący najbliższym krewnym zmarłego  nie zapłaci podatku od spadku, o ile dokona zgłoszenia nabycia tego majątku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wydanego przez sąd postanowienia o stwierdzeniu spadku lub, gdy fakt dziedziczenia był potwierdzony przez notariusza ( tzw. notarialne poświadczenia dziedziczenia). W tym drugim przypadku   termin liczony jest od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia w   centralnym elektronicznym Rejestrze Spadkowym. Wpis jest dokonywany w tym samym dniu, w którym notariusz sporządzi akt  od momentu jego dokonania  nabiera on pełnej mocy prawnej, równej prawomocnemu postanowieniu sądu

Niestety wielu tak uprzywilejowanych podatkowo spadkobierców zwyczajnie zapomina dokonać pozostałych czynności formalnoprawnych związanych ze spadkiem i nie składa deklaracji fiskusowi.   Chodzi tu o najbliższych krewnych spadkodawcy wyszczególnionych w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn jako I grupa podatkowa, do której zaliczamy:

-małżonka,

-zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.)

-wstępnych (dziadkowie, pradziadkowie, itd.)

-pasierba,

-zięcia i synową,

-rodzeństwo,

-ojczyma i macochę,

-teściów.

 

Osoby te nie muszą niczego zgłaszać do kwoty 9.637,00 zł., jednak wartość mieszkania przekracza zwykle kilkaset tysięcy, dlatego aby uniknąć zapłaty daniny należy spadek zgłosić urzędowi skarbowemu, obecnie zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje się na druku SD- Z2.

Taki podatek to całkiem spora suma i liczony od nadwyżki ponad kwotę wolną, tj. ponad wspomniane powyżej 9.637 zł. – wynosi:

 

  • 3% – do 10.278 zł;
  • 5% – od 10.278 zł do 20.556 zł;
  • 7% – od 20.556 zł.

W pewnych sytuacjach można jednak, pomimo zaniedbania te pieniądze uratować.

 

 

Po pierwsze przedawnienie

Najlepiej się nie wychylać, bardzo wielu spadkobierców tak robi, przez co unikają konieczności zapłaty podatku z powodu przedawnienia. Co ciekawe ci spadkobiercy  nie unikają urzędu z premedytacją, tylko zwyczajnie o takim podatku nie wiedzą, podobnie jak nie wiedzieli, że mogliby go nie płacić składając deklarację. Dowiadują się , gdy np. pójdą  do notariusza, aby dokonać jakieś transakcji związanej z odziedziczoną nieruchomością.

 

Jeżeli nabycie spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania, to  obowiązek podatkowy powstaje  dopiero  z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia. Z  powołaniem możemy mieć więc do czynienia, gdy np. wynajmujemy odziedziczoną nieruchomości i działając legalnie odprowadzamy podatek, albo ją sprzedajemy, zamieniamy, czy np.  darujemy. Należy pamiętać, że zawsze jeżeli przy danej czynności konieczna jest obecność notariusza, to ten nie sporządzi aktu notarialnego bez  uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego na okoliczność uregulowania sytuacji podatkowej w związku ze spadkiem. Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o podatku o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207 z późn. zm.) warunkiem sporządzenia aktu notarialnego kupna – sprzedaży przedmiotów i praw objętych podatkiem od spadków i darowizn jest przedstawienie przez zbywcę uprzedniej zgody naczelnika urzędu skarbowego na dokonanie czynności, albo zaświadczenie o tym, że nabycie było zwolnione z podatku, podatek został zapłacony lub się przedawnił.

 

To dlatego spadkobierca, o ile zechce lokal np. sprzedać będzie zmuszony wystąpić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w wydanie zaświadczenia, czyli powoła się w ten sposób na fakt nabycia spadku,  co spowoduje odnowienie zobowiązania podatkowego – nawet po latach organ podatkowy naliczy podatek.  W tym miejscu należałoby odpowiedzieć sobie wobec tego na pytanie: po ilu latach urząd naliczy?

 

Istotny jest zatem  art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej  stanowiący o tym, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Ujawnienie odziedziczonego spadku po upływie tego terminu skutkuje przedawnieniem prawa organu podatkowego do ustalenia zobowiązania. Ale czy zawsze? Okazuje się, że nie do końca.

 

Zdarza się,  choć na szczęście dla zapominalskiego spadkobiercy  coraz rzadziej, że organy podatkowe nie uznają przedawnienia i domagają się zapłaty podatku. Kwestia z różnych przyczyn nie jest, jak to zazwyczaj w przypadku fiskusowych spraw bywa  do końca oczywista, bo w różnych urzędach różnie się na to patrzy, według niektórych urzędników o przedawnieniu nie może być mowy, według innych jest ono jak najbardziej realne.  

 

 

 

 

Po drugie ulga mieszkaniowa

Podatnik może jednak skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Trzeba jednak spełnić kilka warunków co do metrażu lokum, gdyż zwolnienie dotyczy mieszkania o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 110 m 2, jeżeli metrów jest więcej to należy zapłacić podatek od nadwyżki.

Nie można też  być właścicielem innego lokum, a w przypadku najmu – należy umowę rozwiązać i co istotne bardzo ważne jest zamieszkiwanie będąc zameldowanym na pobyt stały w nabytym lokalu i niedokonanie jego zbycia przez okres 5 lat.  Oczywiście od tego też są pewne wyjątki.

 

Okres pięciu lat zamieszkiwania, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 833 ze zm.) liczy się od dnia:

- złożenia zeznania podatkowego, jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku

- bądź też od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego. 

 

Przykład:

Spadkobierca odziedziczył spadek w 2016 roku i nie dokonał zgłoszenia do urzędu skarbowego. W roku 2020 urząd się zorientować i wezwał spadkobiercę do rozliczenia z tego tytułu, zobowiązanie podatkowe się nie przedawniło, jednak spadkobierca złożył zeznania oraz oświadczenie, że zamierza skorzystać z ulgi mieszkaniowej – ma teraz cały rok od daty złożenia zeznania na to, aby się do mieszkania przeprowadzić i zameldować w nim na stałe.

 

Spadkobierca może też w ciągu tych pięciu lat lokal sprzedać i nie straci ulgi, jeżeli  będzie w stanie wykazać, że sprzedaż była uzasadniona koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczono w całości w okresie dwóch lat od zbycia na nabycie m.in. innego lokalu, przy czym łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku lub lokalu, potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat (art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy). 

 

Konieczność zamieszkiwania w lokalu przez okres pięciu lat nie oznacza, że spadkobierca korzystający z ulgi nie może wyjechać na pobyt czasowy do pracy, czy na studia, np. za granicę. Każda osoba, która chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju powinna ten fakt zgłosić w urzędzie gminy, w której mieszka, zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu czasowego, jeżeli je posiada. Jej adres zameldowania stałego pozostanie bez zmian, dlatego okoliczność wyjazdu za granicę w takim przypadku pozostanie bez wpływu na prawo do zachowania ulgi.

 

 Anna Kondrasiuk

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl