5 grudnia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami

Zebrania członków wspólnot mieszkaniowych odbywają się najczęściej w marcu lub kwietniu. Właściciele lokali nierzadko dochodzą do wniosku, że warto całkowicie zmienić sposób zarządzania wspólnotą(...)

 

Zebranie właścicieli lokali w dużych wspólnotach mieszkaniowych musi się odbyć co najmniej raz w roku. Zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej powinien je zwołać przed końcem marca.

 

Ustawa z 1994 r. przewiduje podejmowanie uchwał na zebraniu oraz w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd, a także w trybie mieszanym: częściowo na tej drodze i częściowo na zebraniu. Na wniosek właścicieli dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej zarząd lub zarządca, któremu zarząd powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z 1994 r., musi zwołać zebranie właścicieli. Dotyczy to także zebrania, którego porządek obrad obejmie odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego zarządcy, a także odwołanie i powołanie zarządu rozumianego jako organ wspólnoty – jeśli taki nie został powołany.

 

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl