30 marca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościRynek nieruchomości

Rynek nieruchomości

 

 

Bolix Double Therm - co należy sprawdzić przed dociepleniem ?

 

Kluczową kwestią dla zaplanowania jakiejkolwiek renowacji ocieplenia, w szczególności podwójnego ocieplenia, jest wykonanie oceny technicznej stanu ocieplenia istniejącego oraz ścian, do których jest zamocowane. Takiej oceny powinien dokonać uprawniony ekspert budowlany. Celem podstawowym takiego działania powinno być stwierdzenie, czy ocieplenie istniejące i ściana mogą służyć jako stabilne podłoże pod nowe ocieplenie, lub określenie sposobu przygotowania ocieplania istniejącego do ponownego ocieplenia.

 


Opinia powinna również obejmować reprezentatywny dla całej elewacji opis stanu ocieplenia zbudowany w oparciu o ocenę wizualną, tzw. badania odkrywkowe przekroju ocieplenia w kilku miejscach elewacji podparte laboratoryjną oceną niektórych właściwości warstw starego ocieplenia.

 


Do najważniejszych kwestii dotyczących ocieplenia istniejącego należą:
• analiza istniejącej dokumentacji: projekt, rodzaj ocieplenia, klasyfikacja ogniowej ocieplenia istniejącego, dziennik budowy,
• ustalenie rodzaju ścian zewnętrznych (podłoża) i tego, czy wymagają wzmocnienia (dotyczy szczególnie trójwarstwowych ścian prefabrykowanych, tzw. wielka płyta),
• określenie stanu i grubości warstw nienośnych znajdujących się na powierzchni ścian (tynki, farby, inne okładziny),
• określenie sposobu zamocowania ocieplenia do podłoża (powierzchni efektywnej powierzchni sklejenia, rozmieszczenia kleju, liczby i rodzaju łączników mechanicznych oraz skuteczności ich mocowania),
• ocena warstw zewnętrznych ocieplenia (przyczepności poszczególnych warstw do siebie i do termoizolacji),
• stwierdzenie, czy na powierzchni ocieplenia występuje skażenie mikrobiologiczne (algi, grzyby),
• ustalenie grubości oraz rodzaju warstw podłoża i ocieplenia w szczególności termoizolacji na ścianie i w innych miejscach (ościeża okienne, loggie, cokołu itp.),
• sprawdzenie wytrzymałości na rozrywanie termoizolacji siłą prostopadłą do powierzchni płyty.

 


W przypadku, kiedy istniejące ocieplenie zostanie zakwalifikowane jako właściwe podłoże do ponownego ocieplenia przez eksperta budowlanego, powinien być wykonany projekt nowego ocieplenia, opisujący również sposób przygotowania podłoża (ocieplenia istniejącego). Z uwagi na instalowanie kolejnych warstw na ścianie projektant powinien zwrócić szczególną uwagę na obliczenia cieplno-wilgotnościowe oraz sposób zamocowania mechanicznego nowego ocieplenia i traktować to mocowanie jako podstawowe.

 


Jeśli ocieplenie istniejące wymaga gruntownego przygotowania, to warto również poddać taki zakres robót ocenie kosztowej i porównać z ewentualnym demontażem ocieplenia przed podjęciem decyzji o ponownym ociepleniu, aby mieć pewność, że wykonuje się rzecz uzasadnioną ekonomicznie.
W przypadku bardzo złego stanu ocieplenia, szczególnie w razie samoistnego odspojenia ocieplenia od ściany, istnieje zagrożenie przemieszczenia ocieplenia względem ściany. Wykonanie ponownego ocieplenie na takim podłożu może być niebezpieczne. Dodatkowe domocowywanie odspojonego ocieplenia łącznikami mechanicznymi, połączone z iniekcyjnym uzupełnieniem brakującej ilości substancji klejącej w celu równomiernego podparcia płyt staje się kosztowne oraz może powodować podczas mocowania nowego ocieplenia uszkodzenie wcześniej osadzonych łączników lub podłoża w obszarze ich bezpośredniego oddziaływania. W związku z tym zawsze oprócz ocen technicznych konieczne jest również wykonanie analizy ekonomicznej przyjętych rozwiązań w celu uzasadnienia ich wyboru.

 

Dowiedz się więcej i poznaj nasze produkty https://bolix.pl/pl/system/bolix-double-therm/16

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BO LICZY SIĘ JAKOŚĆ.
 

Bolix S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
tel na infolinię: + 48 801 650 222
e-mail do Działu Technicznej Obsługi Klienta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Bolix Double Therm - Co należy sprawdzić przed ponownym dociepleniem

 

 

 

 

 

Bolix

 

Jeśli ocieplenie było prawidłowo wykonane, to najmniej dokuczliwym znakiem czasu są zabrudzenia i zmiany kolorystyczne warstw wykończeniowych (tynków cienkowarstwowych, farb). Poważniejszym problemem istniejącego ocieplenia są osypujące się lub odpadające wyprawy tynkarskie, popękane warstwy wierzchnie (wyprawa tynkarska, warstwa zbrojona).

 

Dodatkowo w takich sytuacjach dochodzą nieszczelności w połączeniu ocieplenia z elementami elewacji (stolarka otworowa, parapety, obróbki blacharskie, bariery, elementy mocowania instalacji itp.). Bardzo często na elewacjach występują również braki termoizolacji w obszarze ościeży okiennych i drzwiowych, loggii, płyt balkonowych itp. W ten sposób powstają tzw. mostki termiczne, czyli miejsca, obszary w obudowie elewacji o wyższej przewodności cieplnej, gdzie najczęściej występują nieciągłości izolacji termicznej lub jest pocieniona. Także uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku nieprzewidzianych aktów wandalizmu, czy nieuważne manewry samochodowe wykonywane na parkingu osiedlowym to jedne z częstszych powodów powstawania uszkodzeń mechanicznych w najniższych partiach budynku. Odpowiedzią na tzw. poważniejsze problemy jest system renowacyjny BOLIX RENO TERM.

 

 

System BOLIX Reno Term


To system naprawy ociepleń, wzmacniania lub wymiany warstw zewnętrznych (tj. warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej), odnawiania oraz odtwarzania wypraw tynkarskich, likwidacji pęknięć warstw wierzchnich ocieplenia, domocowywania ocieplenia niewłaściwie zainstalowanego.

 

Gdy głównym problemem naszej ocieplonej elewacji nie jest aspekt „kosmetyczny”, a mycie zabrudzeń czy wykwitów biologicznych nie wystarczy, ponieważ uszkodzeniu uległy inne elementy ocieplenia, wówczas z pomocą przychodzi BOLIX RENOTHERM – zaawansowany system naprawy usterek ocieplenia. O ile przy wykorzystaniu pierwszego poziomu renowacji ociepleń, przyczyny zabrudzeń i występowania „zaglonienia” są od razu widoczne, tak źródła usterek, jakie widać poniżej, nie są oczywiste. Aby więc skutecznie je naprawić, należy koniecznie znaleźć ich przyczynę i ocenić stan istniejącego ocieplenia. Zazwyczaj elewację można naprawić punktowo, ale czasami wykryte, wcześniej zignorowane błędy są na tyle rozległe, że należy rozważyć ponowne ocieplenie lub całkowicie nową instalację. W celu prawidłowej oceny najlepiej zlecić tą pracę specjaliście, który będzie w stanie doradzić, jakie kroki należy podjąć by elewacja cieszyła oko mieszkańców i spełniała swoje założenia termoizolacyjne.

 

 

Najczęstsze usterki


Poniższe zdjęcia prezentują przykłady które początkowo wymagały relatywnie mało skomplikowanych napraw, których nie należy ignorować, ponieważ z czasem przerodzą się w poważny problem. Dziś, gdy uszkodzenia są bardzo rozległe i nieodwracalne, koszt naprawy może pochłonąć nawet kilkaset tysięcy złotych.


Do najczęściej występujących usterek elewacji należą:


1. Osypujące się i łuszczące wyprawy tynkarskie
Przykład łuszczenia się wyprawy tynkarskiej, archiwum BOLIX
Zdjęcie 1 Przykład łuszczenia się wyprawy tynkarskiej, archiwum BOLIX

 

 

2. Zdegradowane i popękane warstwy wierzchnie ocieplenia
Popękane wierzchnie warstwy ocieplenia, archiwum BOLIX
Zdjęcie 2 Popękane wierzchnie warstwy ocieplenia, archiwum BOLIX

 

 

3. Ocieplenia uszkodzone mechanicznie
Uszkodzenie mechaniczne w wierzchniej warstwie elewacji, archiwum BOLIX
Zdjęcie 3 Uszkodzenie mechaniczne w wierzchniej warstwie elewacji, archiwum BOLIX

 

 

Rozwiązanie BOLIX


Do prawidłowej identyfikacji stanu istniejącego ocieplenia stosuje się rozmaite metody. Najpopularniejsza jest diagnostyka odkrywkowa, podczas której ocenia się odsłonięte elementy ocieplenia, dokonuje analiz organoleptycznych, a często również ocen wykorzystujących odpowiedni sprzęt i urządzenia badawcze oraz jeśli to konieczne diagnostykę laboratoryjną. Dążąc do systematycznego zwiększania trwałości ociepleń, BOLIX od kilkunastu lat specjalizuje się w opracowywaniu technologii naprawczych i renowacjach elewacji, czego dowodem jest wydana przez ITB Rekomendacja Techniczna RT ITB-1015/2014 na jedyny tego typu w Polsce system naprawczy o wielofunkcyjnym zakresie działania. Jak podkreśla Paweł Gaciek – Dyrektor Technicznej Obsługi Klienta BOLIX: Opracowaliśmy szereg sposobów i metod naprawczych dostosowanych do konkretnych przypadków renowacji. Służą one najczęściej inwestorom, zarządcom nieruchomości i innym właścicielom obiektów budowlanych do oceny i oszacowania zakresu napraw. Z naszych wskazówek chętnie korzystają specjaliści budowlani, projektanci oraz rzeczoznawcy z zakresu budownictwa, traktując je jako najistotniejsze informacje pomocnicze przy tworzeniu opinii technicznych, ekspertyz lub projektów napraw.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BO LICZY SIĘ JAKOŚĆ.
BOLIX jest producentem materiałów i systemów, których zastosowanie pozwala na efektowne odświeżenie elewacji i naprawę punktowych uszkodzeń w warstwach termoizolacyjnych.

 

Bolix S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
tel na infolinię: + 48 801 650 222
e-mail do Działu Technicznej Obsługi Klienta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

BOLIX RENOWACJE – BOLIX RENO TERM

 

 

 

 

 

Bolix Complex

Często zdarza się, że z biegiem czasu na elewacjach pojawiają się drobne usterki, których zignorowanie może przyczynić się do powstania poważniejszych uszkodzeń, a to z kolei prowadzi do konieczności przeprowadzenia kosztownych napraw. Takich sytuacji możemy uniknąć poprzez regularne, cykliczne (np. corocznie) kontrolestanu elewacji, a w razie potrzeby przeprowadzaniuprostych prac konserwacyjnych. Niezmiennie, od blisko 30 lat, firma BOLIX prowadziszereg analiz, obserwacji, ocen oraz diagnostyk istniejących ociepleń, aby odpowiedzieć na nurtujące wielu użytkowników pytania: jak zachować optymalną estetykę elewacji na lata? Jak wyczyścić i odświeżyć elewacje? Jak zabezpieczyć ocieplenia przed starzeniem i występowaniem oraz rozwojem brunatnych i zielonych nalotów nazywanych skażeniem mikrobiologicznym (glony, grzyby)? W jaki sposób zidentyfikować usterki i w jaki sposób je naprawić? Czy możemy dołożyć kolejną warstwę ocieplenia na istniejące? Rezultatem naszych działań jest program BOLIX RENOWACJE obejmujący proponowane sposoby przeprowadzenia napraw elewacji budynków, pozytywnie zaopiniowane przez Instytut Techniki Budowlanej w postaci Rekomendacji Technicznych.

 

 

BOLIX COMPLEX
Zabrudzenia ścian, widoczne zielone i brunatne naloty świadczące o obecności m.in. grzybów i glonów (nazywane skażeniem mikrobiologicznym) - te problemy zostały szeroko ujęte w Rekomendacji Technicznej BOLIX Complex, która szczegółowo przedstawia problematykę zabrudzeń i skażenia mikrobiologicznego oraz poszczególnych procesów naprawczych, począwszy od ich usunięcia, kończąc na zabezpieczeniu powłokowym farbami BOLIX.

 

Jak wszyscy wiemy, starannie wykonana, zadbana i wolna od zanieczyszczeń elewacja, w dużym stopniu decyduje o urodzie obiektu, stając się jego wizytówką. Niestety bardzo trudno jest zahamować procesy starzenia i ograniczyć oddziaływanie czynników środowiska m.in. na ściany budynków. Faktem jest, że funkcjonowanie budynków w środowisku miejskim (choć nie tylko) sprzyja gromadzeniu się brudu i kurzu na powierzchni ścian. W efekcie w niektórych miejscach mogą pojawić się zielonobrunatne naloty, czyli kolonie glonów i grzybów, co bardzo negatywnie wpływa na estetykę budynków. Intensywność występowania tego typu „nalotów” jest bardzo różna i zależy od stężenia zarodników glonów i grzybów w otoczeniu oraz występowania określonych czynników sprzyjających (np. drzew, zacienienia, zawilgocenia, zaroszenia ścian, bliskości zbiorników wodnych itp.).

 

Przykład agresji mikrobiologicznej na ścianie, archiwum BOLIX
Zdjęcie1 Przykład agresji mikrobiologicznej na ścianie, archiwum BOLIX

 

Agresja mikrobiologiczna na ocieplonej elewacji, dlaczego się pojawia?


Wyjaśnienie jest dość proste, choć niekoniecznie oczywiste: w zimowym okresie przez nieocieploną ścianę energia w postaci ciepła jest transportowana od wnętrza budynku do środowiska zewnętrznego, co istotnie podnosi temperaturę zewnętrznej powierzchni ściany. Zjawisko to powoduje relatywnie szybkie odparowanie wilgoci z powierzchni ściany, co z kolei zapobiega powstawaniu zaglonienia, ponieważ na takiej ścianie nie występuje dostateczna ilość wilgoci niezbędna do rozwoju mikroorganizmów. Latem z kolei ściany zewnętrzne, jako potężny masyw, nagrzewają się od temperatury otoczenia i magazynują energię cieplną, oddając ją nocą. Z jednej strony zapobiega to zroszeniom na powierzchni zewnętrznej elewacji, z drugiej sprzyja oddawaniu ciepła do mieszkań, co powoduje nieprzyjemny mikroklimat w pomieszczeniach podczas upałów. W ten sposób jednak tworzy się środowisko utrudniające powstawanie agresji mikrobiologicznej na powierzchniach zewnętrznych ścian nieocieplonych. Niestety to wszystko dzieje się kosztem tych, którzy za energię grzewczą (zimą) i energię do chłodzenia (latem) płacą. Ocieplenie ścian zewnętrznych ogranicza straty energii: zimą redukuje ubytki ciepła, zatrzymując znaczna część energii cieplnej wewnątrz, a latem redukuje zjawisko nagrzewania pomieszczeń. Redukcja strat ciepła przez ściany zewnętrzne implikuje jednak zmniejszenie temperatury na powierzchni elewacji (tynk cienkowarstwowy), co sprzyja powstawaniu środowiska wilgotnego w obszarach zacienionych i tym samym rozwojowi glonów, grzybów i pleśni.


Na szczęście w pierwszych etapach są to zjawiska o charakterze powierzchniowym, które można łatwo usunąć, a obecność glonów i grzybów nie degraduje elewacji, jeśli w miarę bezzwłocznie zostaną usunięte.

 

 

Testy laboratoryjne, a warunki naturalne


Skażeniu mikrobiologicznemu można skutecznie przeciwdziałać, stosując w systemach ociepleniach ETICS wyprawy tynkarskie o wysokiej odporności na porastanie przez glony i grzyby. Dążąc do systematycznego zwiększania trwałości i estetyki ociepleń, BOLIX od kilkunastu lat specjalizuje się w produkcji tego typu wypraw pod nazwą COMPLEX. W firmowym laboratorium obecne i nowe receptury poddawane są specjalistycznym badaniom mikrobiologicznym, które pozwalają odwzorować warunki naturalne, w jakich będą funkcjonować systemy ociepleń. Celem takich badań jest wykluczenie receptur, które nie spełniają założeń jakościowych i charakteryzują się niską odpornością na powstawanie i rozwój porażeń mikrobiologicznych. Wypracowane w ten sposób rozwiązania sprawdziły się już w wielu realizacjach, udowadniając, że można cieszyć się estetycznymi, wolnymi o zielonych i brunatnych nalotów elewacjami naszych budynków.

 

Usuwanie skażenia przy użyciu BOLIX GLO COMPLEX, archiwum BOLIX
Zdjęcie2 Usuwanie skażenia przy użyciu BOLIX GLO COMPLEX, archiwum BOLIX

 


Porównanie przed i po czyszczeniu, archiwum BOLIX
Zdjęcie3 Porównanie przed i po czyszczeniu, archiwum BOLIX

 


Co jeżeli grzyby i glony już zaatakują naszą elewację?


W sytuacji, gdy mamy już do czynienia z problemem na naszych elewacjach, BOLIX proponuje kompleksowe rozwiązanie wsparte Rekomendacją Instytutu Techniki Budowlanej – BOLIX COMPLEX. Niniejsze rozwiązanie obejmuje produkty do mycia elewacji i usuwania skażenia mikrobiologicznego oraz zabezpieczenia powierzchni elewacji przed zabrudzeniem i ponownym zasiedleniem przez glony, grzyby, mchy i porosty. Proces mycia zwykle prowadzi do usunięcia z mytej powierzchni, razem z brudem lub/i skażeniem mikrobiologicznym, zwietrzałych i słabszych warstewek starego tynku lub farby. Po zabiegach myjących i sanityzujących elewacja jest oczyszczona, ale z uwagi na powyższe, staje się bardziej podatna na zabrudzenia w przyszłości – preparaty działają podobnie do antybiotyków -wyjaławiają elewację, ale nie tworzą powłok ochronnych dla elewacji. W związku z tym zawsze zalecamy pomalowanie jej powierzchni farbami BOLIX o podwyższonej odporności na porastanie przez glony i grzyby.


Rekomendujemy zastosowanie farb silikonowych BOLIX SIL Complex czy BOLIX SIL-P. Oprócz właściwości związanych z ochroną mikrobiologiczną, warto podkreślić również inne walory tych produktów związane m.in. z odpornością na promieniowanie UV, stabilnością kolorystyczną oraz odpornością na starzenie. Z uwagi na bardzo zróżnicowany stan techniczny ociepleń, doradzamy zawsze, by przed przystąpieniem do renowacji skontaktować się z doświadczonymi ekspertami budowlanymi i dokonać oceny stanu technicznego ocieplenia.

 

BOLIX SILBOLIX SIL-P

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BO LICZY SIĘ JAKOŚĆ.
BOLIX jest producentem materiałów i systemów, których zastosowanie pozwala na efektowne odświeżenie elewacji i zabezpieczenie przed atakiem mikroorganizmów.

 

Bolix S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
tel na infolinię: + 48 801 650 222
e-mail do Działu Technicznej Obsługi Klienta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BOLIX Complex

 

 

 

 

 

 

 

 

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl