21 września (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościRynek nieruchomości

Rynek nieruchomości

 

 

Bolix Double Therm - co należy sprawdzić przed dociepleniem ?

 

Kluczową kwestią dla zaplanowania jakiejkolwiek renowacji ocieplenia, w szczególności podwójnego ocieplenia, jest wykonanie oceny technicznej stanu ocieplenia istniejącego oraz ścian, do których jest zamocowane. Takiej oceny powinien dokonać uprawniony ekspert budowlany. Celem podstawowym takiego działania powinno być stwierdzenie, czy ocieplenie istniejące i ściana mogą służyć jako stabilne podłoże pod nowe ocieplenie, lub określenie sposobu przygotowania ocieplania istniejącego do ponownego ocieplenia.

 


Opinia powinna również obejmować reprezentatywny dla całej elewacji opis stanu ocieplenia zbudowany w oparciu o ocenę wizualną, tzw. badania odkrywkowe przekroju ocieplenia w kilku miejscach elewacji podparte laboratoryjną oceną niektórych właściwości warstw starego ocieplenia.

 


Do najważniejszych kwestii dotyczących ocieplenia istniejącego należą:
• analiza istniejącej dokumentacji: projekt, rodzaj ocieplenia, klasyfikacja ogniowej ocieplenia istniejącego, dziennik budowy,
• ustalenie rodzaju ścian zewnętrznych (podłoża) i tego, czy wymagają wzmocnienia (dotyczy szczególnie trójwarstwowych ścian prefabrykowanych, tzw. wielka płyta),
• określenie stanu i grubości warstw nienośnych znajdujących się na powierzchni ścian (tynki, farby, inne okładziny),
• określenie sposobu zamocowania ocieplenia do podłoża (powierzchni efektywnej powierzchni sklejenia, rozmieszczenia kleju, liczby i rodzaju łączników mechanicznych oraz skuteczności ich mocowania),
• ocena warstw zewnętrznych ocieplenia (przyczepności poszczególnych warstw do siebie i do termoizolacji),
• stwierdzenie, czy na powierzchni ocieplenia występuje skażenie mikrobiologiczne (algi, grzyby),
• ustalenie grubości oraz rodzaju warstw podłoża i ocieplenia w szczególności termoizolacji na ścianie i w innych miejscach (ościeża okienne, loggie, cokołu itp.),
• sprawdzenie wytrzymałości na rozrywanie termoizolacji siłą prostopadłą do powierzchni płyty.

 


W przypadku, kiedy istniejące ocieplenie zostanie zakwalifikowane jako właściwe podłoże do ponownego ocieplenia przez eksperta budowlanego, powinien być wykonany projekt nowego ocieplenia, opisujący również sposób przygotowania podłoża (ocieplenia istniejącego). Z uwagi na instalowanie kolejnych warstw na ścianie projektant powinien zwrócić szczególną uwagę na obliczenia cieplno-wilgotnościowe oraz sposób zamocowania mechanicznego nowego ocieplenia i traktować to mocowanie jako podstawowe.

 


Jeśli ocieplenie istniejące wymaga gruntownego przygotowania, to warto również poddać taki zakres robót ocenie kosztowej i porównać z ewentualnym demontażem ocieplenia przed podjęciem decyzji o ponownym ociepleniu, aby mieć pewność, że wykonuje się rzecz uzasadnioną ekonomicznie.
W przypadku bardzo złego stanu ocieplenia, szczególnie w razie samoistnego odspojenia ocieplenia od ściany, istnieje zagrożenie przemieszczenia ocieplenia względem ściany. Wykonanie ponownego ocieplenie na takim podłożu może być niebezpieczne. Dodatkowe domocowywanie odspojonego ocieplenia łącznikami mechanicznymi, połączone z iniekcyjnym uzupełnieniem brakującej ilości substancji klejącej w celu równomiernego podparcia płyt staje się kosztowne oraz może powodować podczas mocowania nowego ocieplenia uszkodzenie wcześniej osadzonych łączników lub podłoża w obszarze ich bezpośredniego oddziaływania. W związku z tym zawsze oprócz ocen technicznych konieczne jest również wykonanie analizy ekonomicznej przyjętych rozwiązań w celu uzasadnienia ich wyboru.

 

Dowiedz się więcej i poznaj nasze produkty https://bolix.pl/pl/system/bolix-double-therm/16

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BO LICZY SIĘ JAKOŚĆ.
 

Bolix S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
tel na infolinię: + 48 801 650 222
e-mail do Działu Technicznej Obsługi Klienta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Bolix Double Therm - Co należy sprawdzić przed ponownym dociepleniem

 

 

 

 

 

Bolix

 

Jeśli ocieplenie było prawidłowo wykonane, to najmniej dokuczliwym znakiem czasu są zabrudzenia i zmiany kolorystyczne warstw wykończeniowych (tynków cienkowarstwowych, farb). Poważniejszym problemem istniejącego ocieplenia są osypujące się lub odpadające wyprawy tynkarskie, popękane warstwy wierzchnie (wyprawa tynkarska, warstwa zbrojona).

 

Dodatkowo w takich sytuacjach dochodzą nieszczelności w połączeniu ocieplenia z elementami elewacji (stolarka otworowa, parapety, obróbki blacharskie, bariery, elementy mocowania instalacji itp.). Bardzo często na elewacjach występują również braki termoizolacji w obszarze ościeży okiennych i drzwiowych, loggii, płyt balkonowych itp. W ten sposób powstają tzw. mostki termiczne, czyli miejsca, obszary w obudowie elewacji o wyższej przewodności cieplnej, gdzie najczęściej występują nieciągłości izolacji termicznej lub jest pocieniona. Także uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku nieprzewidzianych aktów wandalizmu, czy nieuważne manewry samochodowe wykonywane na parkingu osiedlowym to jedne z częstszych powodów powstawania uszkodzeń mechanicznych w najniższych partiach budynku. Odpowiedzią na tzw. poważniejsze problemy jest system renowacyjny BOLIX RENO TERM.

 

 

System BOLIX Reno Term


To system naprawy ociepleń, wzmacniania lub wymiany warstw zewnętrznych (tj. warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej), odnawiania oraz odtwarzania wypraw tynkarskich, likwidacji pęknięć warstw wierzchnich ocieplenia, domocowywania ocieplenia niewłaściwie zainstalowanego.

 

Gdy głównym problemem naszej ocieplonej elewacji nie jest aspekt „kosmetyczny”, a mycie zabrudzeń czy wykwitów biologicznych nie wystarczy, ponieważ uszkodzeniu uległy inne elementy ocieplenia, wówczas z pomocą przychodzi BOLIX RENOTHERM – zaawansowany system naprawy usterek ocieplenia. O ile przy wykorzystaniu pierwszego poziomu renowacji ociepleń, przyczyny zabrudzeń i występowania „zaglonienia” są od razu widoczne, tak źródła usterek, jakie widać poniżej, nie są oczywiste. Aby więc skutecznie je naprawić, należy koniecznie znaleźć ich przyczynę i ocenić stan istniejącego ocieplenia. Zazwyczaj elewację można naprawić punktowo, ale czasami wykryte, wcześniej zignorowane błędy są na tyle rozległe, że należy rozważyć ponowne ocieplenie lub całkowicie nową instalację. W celu prawidłowej oceny najlepiej zlecić tą pracę specjaliście, który będzie w stanie doradzić, jakie kroki należy podjąć by elewacja cieszyła oko mieszkańców i spełniała swoje założenia termoizolacyjne.

 

 

Najczęstsze usterki


Poniższe zdjęcia prezentują przykłady które początkowo wymagały relatywnie mało skomplikowanych napraw, których nie należy ignorować, ponieważ z czasem przerodzą się w poważny problem. Dziś, gdy uszkodzenia są bardzo rozległe i nieodwracalne, koszt naprawy może pochłonąć nawet kilkaset tysięcy złotych.


Do najczęściej występujących usterek elewacji należą:


1. Osypujące się i łuszczące wyprawy tynkarskie
Przykład łuszczenia się wyprawy tynkarskiej, archiwum BOLIX
Zdjęcie 1 Przykład łuszczenia się wyprawy tynkarskiej, archiwum BOLIX

 

 

2. Zdegradowane i popękane warstwy wierzchnie ocieplenia
Popękane wierzchnie warstwy ocieplenia, archiwum BOLIX
Zdjęcie 2 Popękane wierzchnie warstwy ocieplenia, archiwum BOLIX

 

 

3. Ocieplenia uszkodzone mechanicznie
Uszkodzenie mechaniczne w wierzchniej warstwie elewacji, archiwum BOLIX
Zdjęcie 3 Uszkodzenie mechaniczne w wierzchniej warstwie elewacji, archiwum BOLIX

 

 

Rozwiązanie BOLIX


Do prawidłowej identyfikacji stanu istniejącego ocieplenia stosuje się rozmaite metody. Najpopularniejsza jest diagnostyka odkrywkowa, podczas której ocenia się odsłonięte elementy ocieplenia, dokonuje analiz organoleptycznych, a często również ocen wykorzystujących odpowiedni sprzęt i urządzenia badawcze oraz jeśli to konieczne diagnostykę laboratoryjną. Dążąc do systematycznego zwiększania trwałości ociepleń, BOLIX od kilkunastu lat specjalizuje się w opracowywaniu technologii naprawczych i renowacjach elewacji, czego dowodem jest wydana przez ITB Rekomendacja Techniczna RT ITB-1015/2014 na jedyny tego typu w Polsce system naprawczy o wielofunkcyjnym zakresie działania. Jak podkreśla Paweł Gaciek – Dyrektor Technicznej Obsługi Klienta BOLIX: Opracowaliśmy szereg sposobów i metod naprawczych dostosowanych do konkretnych przypadków renowacji. Służą one najczęściej inwestorom, zarządcom nieruchomości i innym właścicielom obiektów budowlanych do oceny i oszacowania zakresu napraw. Z naszych wskazówek chętnie korzystają specjaliści budowlani, projektanci oraz rzeczoznawcy z zakresu budownictwa, traktując je jako najistotniejsze informacje pomocnicze przy tworzeniu opinii technicznych, ekspertyz lub projektów napraw.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BO LICZY SIĘ JAKOŚĆ.
BOLIX jest producentem materiałów i systemów, których zastosowanie pozwala na efektowne odświeżenie elewacji i naprawę punktowych uszkodzeń w warstwach termoizolacyjnych.

 

Bolix S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
tel na infolinię: + 48 801 650 222
e-mail do Działu Technicznej Obsługi Klienta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

BOLIX RENOWACJE – BOLIX RENO TERM

 

 

 

 

 

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl